Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

TEMÜDDER 3. Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

124. (nisan)_016     Sayı  : 2012/57

     Konu: 3.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NİN 3.NCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞIRISI

 

Tüzüğümüzün yürürlükte olan 7/B-2 maddesi gereğince gündemdeki konuları görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısının 21 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 14:00’te Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü (yeni bina-1 Salon) salonunda yapılması, bu toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 28 Nisan 2012 Cumartesi günü saat 14:00’te yapılması için üyelerimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA çağırılmasına yönetim kurulumuzun 05.04.2012 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Siz değerli üyelerimize duyurur, saygılarımızla katılımınızı arz ederiz. 05/04/2012

Barbaros H.AYDIN

Genel Başkan

Metin ALTINZİNCİR

Genel Başkan Yrd.

Mustafa AYDIN

Genel Sekreter

Bekir TANRIKULU

Genel Sekreter Yrd.

Mete KALELİ

Genel Sayman

            GÜNDEM:

            1. Açılış ve Saygı Duruşu

            2. Başkanlık Divanının Seçimi

            3. Üyelerimiz tarafından yapılan Genel Kurula Çağrı dilekçesinin okunması

            4. Denetleme Kurulunun Genel Kurula Çağrı dilekçesinin okunması

            5. Üyelerimiz tarafından yapılan Genel Kurul Çağrısının gerekçelerinin arzı

            6. Denetleme Kurulu tarafından yapılan Genel Kurul Çağrısının gerekçelerinin arzı

            7. Mevcut Yönetimin Genel Kurul Çağrısına neden olan gelişmeleri arzı

            8. Denetim Kurulunun seçim önerisinin Genel Kurulca oylanması

            9. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi

            10. Dilek ve Temenniler