Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Kitap Köşesi

Oğuzların Öncü ve Kurucu Gücü Üçoklar/Çepni Boyunun İnanç ve siyasi Tarihi: Sırrı Oğuz, Bu Milletin Gizli Sahipleri, Liman Yayınevi, Kasım 2021,278 Sayfa

Türk tarihinin başlangıç yıllarından başlayarak tarihsel bir perspektif içinde Oğuz boylarının 21. sırasında yer verilen Çepnilerin tarih sürecinde geçirdiği siyasi ve inanç tarihini ele alan, Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler ile Anadolu’daki Alevi ve Sünni Çepnilerin kültürel açıdan karşılaştırılmasına yer veren oldukça kapsamlı bir eser. Tarihi ve inanç dünyasını değerlendirilmek üzere bir başvuru eseri olarak yararlanılabilir.

Dr. Hüseyin Gülşen, Gönülden Geçen, Aralık 2020 istanbul.

Emekli Emniyet Müdürlerimizden Hüseyin Gülşen’in şiirlerini topladığı kitabı 214 sayfadan oluşuyor. Aile, evlat acısı, dostluk, vefa, vatan ve tarih, şehitler gibi temaların işlendiği şiirler arasında Cahit Sıtkı Tarancı’nın Abbas şiirine atıfla yazılmış birkaç şiir ve yazarın çocukluğunun geçtiği Balat konulu şiirler de var. Yazarın doğrudan duygularının yansıtıldığı şiirlere, kitabın başındaki “Evlatlar İşte Hayatım” ve “Hayat Denen Yaşamı Tanımak” isimli iki uzun manzum eser ile giriş yapılmış. Kişisel olarak bastırılan kitabın editörü Haluk Çuvalcıoğlu.

Ercan Doğan & Nihat Aytürk, Polisler İçin Temel Protokol Görgü ve Nezaket Kuralları, Yargı Yayınları Aden Kitapları-01, Ankara 2010.

4.Sınıf Emniyet Müdürü Ercan Doğan ve Protokol Uzmanı Nihat Aytürk tarafından kaleme alınan kitap, alanı ile ilgili önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte. Kitap, bir polisin bulunabileceği her türlü ortamda (resmi ve sivil davetlerde, makamlarda, törenlerde, ast-üst ilişkilerinde, kişisel ilişkilerde, aile ve arkadaş ortamlarında, yurt dışı diplomatik misyonlarda, çok uluslu görev ortamlarında vs.) geçerli organizasyon ve davranış kurallarını konu alıyor. Kesinlikle hafife alınmaması gereken bir alan hakkında yazılmış olan kitabı okudukça bir polis olarak anlamaya başladığımız şey, meslek disiplini dediğimiz olgunun sadece bir hiyerarşi ve kural konusu olmadığı; meslek görgüsü, oturma-kalkma ve konuşma adabı denen şeylerle de sıkı sıkıya ilgisinin bulunduğu. Polisliğin salt bir meşguliyet olmayıp bir kültür ve aidiyet içerdiğini bu şekilde daha iyi anlıyoruz. Kitabın bize ihsas ettirdiği başka bir şey de, görgü kuralları denen şeyin yüzeysel ve yapmacık nezaket gösterileri ile ilgisinin bulunmadığı, bir etik kökeninin, hatta aile ortamında alınan terbiyeye kadar giden temellerinin bulunduğu. Bu bakımdan kitabı okurken, anlatılan şeyler bize bir aristokrat sofrası yabancılığında gelmiyor, tam tersine onları kendi yaşantımızda ve aldığımız terbiyede tekrar keşfediyoruz. Kitap bu bakımdan yapıcı, anlaşılır ve gerçekçi bir üslupta kaleme alınmış. Gerek toplum içerisinde, gerek idari yapıda, gerekse yurt dışı görev ortamlarında polis teşkilatının görünürlüğünün arttığı ve her düzeyde mensuplarımızın her türlü sosyal ve resmi ortama girmesinin söz konusu olduğu günümüzde meslek mensuplarımıza tavsiye edilecek bir eser.

Mehmet Akif Can, Namlunun Ucundaki Hayatlar, Serencam Yayınevi, Ankara 2021. 

Gazi emekli Emniyet Müdürü Mehmet Akif Can tarafından yazılmış olan romanın kahramanı, mesleğe yeni başlamış bir polis memuru. Romanda, ülkemiz insanının ve teşkilat mensuplarımızın çoğunluğunu oluşturan muhafazakâr ve Anadolulu kitleye mensup bir genç olan roman kahramanının polis okulu günleri, ilk kura çektiği yerde göreve başlaması, insanlarla ve meslektaşlarıyla ilişkisi anlatılırken, toplum içerisindeki insan tiplerine de yer verilmiş. Olaylar, çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı ve her gün olayların olduğu yıllarda geçiyor. Yazarın bizzat olayların içinden gelmesi nedeniyle kitap boyunca yoğun bir polis terminolojisi hissediliyor.