Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

TEMÜD-DER HAKKINDA

1.Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 02.04.2001 tarihinde kurulmuştur.

2.Derneğin Tüzüğü ve Derneğin Kuruluş ilanı mahalli “OLAY” Gazetesinde 03.05.2001 tarihinde yayımlanarak Emniyet Teşkilatı ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3.Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin halen İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde faaliyet gösteren şubeleri bulunmaktadır.

4.İstanbul Şubesinin kuruluşu için 13.01.2005 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Emekli Emniyet Müdürü Orhan KAYMAZ’a yetki verilmiş, şube kuruluşu gerçekleştirilmiş ancak faaliyetlerini yürütemediği için 02.02.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu FESİH KARARI verilmiştir.

5.İstanbul Şubesi kuruluşu için 10.04.2008 gün ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Emekli Emniyet Müdürleri Yüksel TUNCEL, Yalçın ÇAKICI ve Bahtiyar KERESTECİ ‘ye yeniden yetki verilmiş, ve şube kuruluşu faaliyete geçirilerek ilk Genel Kurul toplantısı 09.06.2008 tarihinde yapılarak şube kuruluşu gerçekleştirilmiş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

6.Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İZMİR şubesinin kuruluşu için Yönetim Kurulunca 20.03.2003 tarih ve 28 sayılı kararla Emekli Emniyet Müdürü Yıldırım ÖZER’e yetki verilmiş, Yıldırım ÖZER’in çekilmesiyle 28.04.2003 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yetki Emekli Emniyet Müdürü Tamer KIRKLAR’a devredilmiştir.Kuruluşunu gerçekleştiren İzmir Şubesi ilk Olağan Genel Kurul Toplantısını 28.04.2004 tarihinde yapmış olup halen faaaliyetlerini sürdürmektedir.

7.Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği BAKANLAR KURULU’nun 14.04.2003 tarih ve 2003/5479 sayılı kararıyla TÜRKİYE kelimesini kullanma hakkını elde ederek dernek “TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” adını almıştır.

8.Dernek 2002 yılının Ocak ayında ÇAĞIN POLİSİ Dergisini aylık olarak çıkarmaya başlamıştır. Derginin sahipliğini Dernek adına Genel Başkan Haydar Tek(1.01.2002-1.03.2002), Şükrü Nail Atalay(1.03.2002-1.11.2005),Hasan Yücesan (1.11.2005-16.05.2011),İlhan SAPMAZ(18.04.2011-02.01.2012), Barbaros Hayrettin AYDIN (02.01.2012-04.02.2017),İsmail ÇALIŞKAN (04.02.2017-bugüne),Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Dernek Genel Sekreteri Özgüner Polat (1.01.2002-1.05.2009) ve Dr.Ahmet Nihat Dündar (1.05.2009-18.04.2011),Mustafa AYDIN(18.04.2011-13-02-2015), Göksenin BAŞ (13.02.2015-04.02.2017),Seyit DEMİRCİ (04.02.2017-31.12.2017), Yusuf Vehbi DALDA (01.04.2020-bugüne), Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Işık (1.05.2009- 18.04.2011),Bekir TANRIKULU(18.04.2011-04.02.2017), Zekai BALOĞLU (04.02.2017-31.12.2017),Gürbüz BAHADIR(01.04.2020-bugüne) yürütmüşlerdir.

9.Derneğin aylık yayın organı olan ÇAĞIN POLİSİ Dergisi halen yayım hayatını sürdürmekte, 2004 yılından buyana İnternetten(www.caginpolisi.com.tr ) de yayınlanmaktadır.

10.Derneğimiz 2004-2009 yılları arasında Özgüner Polat, 2009-2011 yılı sonrasında Dr. Ahmet Nihat Dündar, Nisan 2011-Şubat 2017 Bekir TANRIKULU, Mart 2017-bugüne Zekai BALOĞLU  tarafından  ANKARA VALİLİĞİ İl İnsan Hakları Kurulunda Kurul üyesi olarak temsil edilmekte ve halen bu temsil görevi sürdürülmektedir.

11. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için oluşturulan Web Sitesi (www.temudder.org.tr) 19.05.2009 tarihinden buyana hizmettedir.

12. 2002-2005 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünce kendisine tahsis edilen yerde, 2005-2009 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:59/7 adresinde KİRACI OLARAK hizmet veren TEMUD-DER ve ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ 26.02.2010 tarihinde Genel Başkan Hasan Yücesan, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Sapmaz, Genel Sekreter Dr.Ahmet Nihat Dündar,Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Işık, Genel Sayman Mete Kaleli,Üyeler Ulvi Kökten ve  Dr.Hasan Yağar’ın bulundukları YÖNETİM KURULU KARARIYLA GMK Bulvarı No:99/7  adresinde bulunan konutu satın almak suretiyle ilk kez kendisine ait bir HİZMET BİNASINA Kavuşmuş, dernek ve Çağın Polisi Dergisi’nin yeni adresi Yönetim Kurulunun 11.02.2010 tarihli kararıyla GMK Bulvarı No:99/7 Maltepe ANKARA olarak değiştirilmiş ve 18.03.2010 tarihinde yeni yerine taşınarak bu adreste hizmet vermeye başlamış,adres değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.03.2010 tarihli ve 7523 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13. 10 Nisan 2010 tarihli müracaatlarıyla, Derneğimizin Bursa İli Şubesini kurarak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri İbrahim İTEM, Enver YILMAZ, Metin AYTÜRK, Arif ŞİRİN, Hikmet ÇELEBİ ve Halit ÖZBEK’e yürürlükte olan “Dernekler Yönetmeliği”nin şube kuruluşuyla ilgili 7.nci maddesi gereğini yapmak üzere, Tüzüğümüzün 2.maddesinin (B) bendinin 14.fıkrası ve 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 15/04/2010 tarihli 52 sayılı kararıyla yetki verilmiş ve şube kuruluşu faaliyete geçirilerek ilk Genel Kurul toplantısı 23/10/2010 tarihinde yapılarak şube kuruluşu gerçekleştirilmiş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

14. Bugüne kadar kendi imkanları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilen Çağın Polisi Dergisinin bir kurye firması aracılığıyla abonelerine dağıtımına ilk kez 1Mayıs 2010tarihinde, Yönetim Kurulumuzun 21.04.2010 tarih ve 55nolu kararı gereğince Aneks Kargo -Kurye Dağıtım Taşıma Ltd.Şti.ile yapılan sözleşme sonucu başlanmıştır.

15. 02 Haziran 2010 tarihli müracaatlarıyla Derneğimizin Antalya ili Şubesinin kurularak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri Ali Natık CANCA,Ö.Ertuğrul YOLDAŞ ve Hasan KOCADAĞ’a Yönetim Kurulunun 03.06.2010 tarihli Kararıyla yetki verilmiş olup, Tüzüğmüzün 12.maddesi gereğince 6 ay içinde şube kurulamadığı için yetki düşürülmüştür.19 Ocak 2011 tarihli müracaatlarıyla Derneğimizin Antalya ili Kepez Şubesinin kurularak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri Ali Natık CANCA, A.Nadir YÜCESAN ve Ertuğrul YOLDAŞ’a yürürlükte olan”Dernekler Yönetmeliği”nin şube kuruluşuyla ilgili 7.nci maddesi gereğini yapmak üzere, Tüzüğümüzün 2.maddesinin (B) bendinin 14.fıkrası ve 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 20.01.2011 tarihli Kararıyla yeniden yetki verilmiştir.

16. 07.02.2011 tarihli müracaatıyla Derneğimizin Eskişehir İlinde temsilcilik açması ve kendisinin Dernek Temsilcisi olarak görevlendirilmesi talebinde bulunan, halen Eskişehir İlinde ikamet eden üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Dr. Nedim UÇAR’ınyürürlükte olan tüzüğümüzün 2-B-14.ncü madde hükmü gereğince TEMÜDDER Eskişehir İli temsilcisi olarak görevlendirilmesi ve tüzüğün madde 15-9 hükmü gereğince bu kararın Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi 10.02.2011 tarih ve 72 sayılıYönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.

17. 21.01.2011 tarihli müracaatıyla Derneğimizin Düzce İlinde temsilcilikaçması ve kendisinin Dernek Temsilcisi olarak görevlendirilmesi talebinde bulunan, halen Düzce İlinde ikamet eden üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Ferit VAROL’un yürürlükte olan tüzüğümüzün madde 2-B-14.ncü hükmü gereğince TEMÜDDER Düzce İli temsilcisi olarak görevlendirilmesi ve tüzüğün madde 15-9 hükmü gereğince bu kararın Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi 25.01.2011 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.

18. Türkiye EmekliEmniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği(TEMUD-DER) ve Çağın Polisi Dergisine ait sitelerimiz henüz tam anlamıyla belirlenemeyen bir müdahale veya teknik arıza olduğu ifade edilen bir sebeple Son 1 yıla ait verilerini kaybetmiş,(Nisan 2010 tarihinden buyana mevcut olan YAZI-HABER-YORUM ve İSTATİSTİKLER)yaklaşık 10 gün yayınına ara vermek mecburiyetinde kalmıştır. Sorun’un sebebi ve ilgilileri belirlenmeye çalışılırken, mevcut olan veriler yeniden yüklenmek suretiyle(25.02.2011 tarihinde yazarlara ait dergide yayınlanan yazılar) sitelerimizin yeniden yayını sağlanmıştır.


19.01.04.2011 tarihli müracaatıyla Derneğimizin Aydın  İlinde temsilcilik açması ve kendisininde “İl Temsilcisi” olarak görevlendirilmesi talebinde bulunan, halen Aydın İlinde ikamet eden üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Galip KIŞLA’nın yürürlükte olan tüzüğümüzün madde 2-B-14.ncü hükmü gereğince TEMÜD-DER Aydın İli temsilcisi olarak görevlendirilmesi ve tüzüğün madde 15-9 hükmü gereğince bu kararın Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi 07.04.2011 tarih ve 77 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.


20.Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bursa Şubesi  için oluşturulan Web Sitesi (www.bursatemudder.org.tr/ ) 07.04.2011 tarihinden buyana hizmettedir.

21.19 Ocak 2011 tarihli müracaatlarıyla, Derneğimizin Antalya İlinde Kepez Şubesini kurarak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri Ali Natık CANCA, A.Nadir YÜCESAN ve Ertuğrul YOLDAŞ’a yürürlükte olan “Dernekler Yönetmeliği”nin şube kuruluşuyla ilgili 7.nci maddesi gereğini yapmak üzere, Tüzüğümüzün 2.maddesinin (B) bendinin 14.fıkrası ve 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 20/01/2011 tarihli 70 sayılı kararıyla yetki verilmiş ve şube kuruluşu faaliyete geçirilerek ilk Genel Kurul toplantısı 29/06/2011 tarihinde yapılarak şube kuruluşu gerçekleştirilmiş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.