Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Elmas Kolye

Anadolu topraklarının toplam yüzölçümü yaklaşık 780 bin km karedir. Vatanın üç yanı denizler ile çevrilidir.

Metin Aytürk, Emekli Emniyet Müdürü

Aynı zamanda bu topraklar Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde konumlanmıştır. Yani üç kıta arasında köprü durumundadır.

Anadolu toprakları tarıma uygun olduğundan dünyada “tahıl ambarı” olarak bilinir. Bu topraklarda her türlü tarım ve ziraat yapılabilir. Bu nedenle üzerinde yaşayan insanlar hiçbir zaman aç kalmamıştır.

Yaklaşık 12 bin yıllık Göbekli Tepe kalıntıları bunun en eski kanıtlarındandır. Bu kalıntılar arasında tarım aletleri önemli bir yer tutmaktadır.

Diğer yandan, yer altı zenginlikleri olan madenler, akarsular, tatlı su gölleri açısından da yaşanmayı özendiren bir konuma sahiptir ülkemiz.

Üç tarafını çevreleyen denizleri nedeniyle, deniz ürünleri açısından zengindir. Aynı zamanda deniz ulaşımı da yapılmaktadır. Deniz altı doğal enerji kaynakları da zengindir.

Asya ve Orta Doğu ile Kafkaslardan gelen enerji nakil hatları, gaz boruları da ülkemiz üzerinden geçmektedir. Bu açıdan da kıtalar arası köprü görevi görmektedir. Bu nedenle komşu ülkelerin çok önemsediği bir konumdadır.

Hem karadan hem denizlerden bakıldığında, en çok komşuya sahip devletlerin önünde bulunmaktadır. Sıralarsak, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan karadan komşumuzdur.

Deniz tarafından baktığımızda ise, Rusya, Ukrayna, Romanya, Kıbrıs, İsrail, Mısır, Libya, Fas, Tunus Karadeniz ve Akdeniz’den komşumuzdur. Dünya ülkelerine baktığımızda bu kadar çok komşusu olan, kıtalar arası köprü durumunda bulunan başka ülkeye rastlayamayız.

İşte bu nedenler ile ülkemiz, konumu, doğal varlıkları, tarihteki yeri ve verimli toprakları nedeniyle iştah kabartan, ele geçirilmek için can atılan “Elmas Kolye” gibidir. Bu sebeple ülkemiz üzerine birçok saldırgan planlar yapılmaktadır. Hem içte, hem dışta.

Öncelikle bu kolyenin değerini iyi bilmeliyiz. Onu tüm varlığımız ile korumalıyız. Diğer ülkeler ile komşuluk ilişkilerimizi iyi düzeyde tutmalı, uyanık, hazır, dikkatli olmalıyız daima. Kolyemizi korumak için planlarımız olmalı.

İç barış da dış barış kadar önemlidir.

Bu ülkenin zenginliklerinden tüm halk eşit olarak faydalanmalıdır. Topraklarımızı yeteri kadar ekip biçebiliyor muyuz? Üretim, halkımızın karnını doyurabiliyor mu?

Dış ülkelere yeteri kadar tarım ve sanayi ürünleri satabilmenin yollarını aramalıyız. İç, dış politika konusunda, tarım, sanayi ve benzeri konularda, ilim, bilim, fen, akıl, ülke menfaati üzerine uygulanabilir planlarımız olmalı. Kaldırılmış olan beş yıllık planları arıyoruz. Devlet planlama kurumunun kıymetini bilemedik.

Elmas gerdanlığımızın kıymetini bilmeli, birlik halinde dikkatle korumalıyız…

“Yurtta barış, dünyada barış” diyen ebedi liderimizin sözünden dışarı çıkmaz, geçmişten dersler alırsak, zor duruma düşmeyiz ülke olarak.

Tüm kaynaklarımızı, vatan için, vatandaş için, bağımsızlığımız için, geleceğimiz için, demokrasi için, adalet için harcamalıyız.

Ayrıca bir atasözünü de hatırlatmakta fayda var. ”Sırça (cam) köşkte oturan, başkasının evine taş atmamalıdır.”