Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Stadyumlarda Şiddetin Önlenmesine Farklı Bir Bakış

image002

Barışın, sevginin, toplumsal duyarlılığın ve sağlıklı yaşamın gerçekleştirilmesinde en önemli faktörlerden birisi olan spor dallarından, futbolda ortaya çıkan sorunları irdelemek ve kalıcı çözümler üretmek gerekiyor.

Bugüne kadar yapılan yasal düzenlemeler, alınan etkin önlemler ve güvenlik birimlerinin özverili çalışmaları ile de futbolda şiddet olayları önlenememiştir. Spor’da şiddet ve stadyum güvenliği olgusu önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

Rekabet algısıyla taraftarlık düşmanlığa, sportif yarışmalar ise kazanma veya kaybetme savaşına dönüşmüştür. Kulüp yöneticileri başta olmak üzere; sporcu, teknik heyet, medya ve taraftarların sert söylem ve tavırları ile agresif davranışları şiddeti artıran en önemli etmenlerdir.

Stadyumların uygun olmayan mimari ve ergonomik yapıları ve alt yapı eksiklikleri önlemlerin planlanmasında ve şiddet olaylarının önlenmesinde olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Futbolda şiddetin kökenlerini irdelediğimizde; medyanın etkisi ile taraftarların demografik ve sosyo-kültürel yapılarının öne çıktığı görülmekte ise de; sporcular,  tribün liderleri,  güvenlik güçleri, taraftarlar, fanatik ve holigan seyirciler ve medya olmak üzere altı ana başlık öne çıkmaktadır.

Futbolda şiddet Türkiye’de, erkek cinsiyetine bağlı aktörlerin yer aldığı fanatizm şeklinde görülmektedir. Taraftar ve seyirci her ne kadar aynı gibi algılansa da taraftar duygusal olarak takımına bağlı olan onu ya da sporcuları takip eden ve onlarla duygusal bağlar kuran gruplardan oluşmaktadır. Öyle ki, seyirci olsa da taraftar olamama veya taraftar olup da seyirci olamama durumu sorunsal bir olguya dönüşmektedir.

Dış ve iç etkenlerin kolayca tahrik edebildiği sadakat ve düşmanca duygular taraftarlık anlayışı içinde futbolda şiddetin zeminini oluşturmakta ve geliştirmektedir.

Elektronik Bilet ve Kamera Sistemleri

E-Bilet uygulaması futbolda şiddetin önlenmesi açısından önemli bir uygulama ve yöntem olarak görülse de bu uygulamanın başarılı olabilmesi için seyircilere ve kulüplere yönelik eğitici ve tanıtıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bu uygulamanın seyircilerin fişlenmesi veya ticari bir amaç için olmadığı, şiddetin önlenmesinde caydırıcı bir yöntem olduğu, futbolun paydaşlarına anlatılmalıdır.

E-Bilet uygulamasının zamanlaması konusunda değişik düşünceler ortaya atılmakta ve bir karmaşa yaşanmaktadır. Bu uygulama, bir derbi maçından önce değil de, yeni sezon da önceden uzlaşı sağlanmış olarak tüm statlarda aynı anda uygulanmaya konulsaydı daha iyi olmaz mıydı? Üzerinde tartışılması gereken asıl konu bu olmalıdır.

Suça karışan kişilerin tespitini kolaylaştıracak olan bu sistem ile sporun güzelliklerinden faydalanmak isteyen taraftarların stadyumlara daha fazla gelmesi sağlanacak, stadyumları savaş alanına çeviren ya da suça karışan kişiler kolayca tespit edilecek ve spor alanlarından men edileceklerdir. Bu uygulama ile fanatiklere ve holiganlara spor kulübü yöneticileri tarafından bedava bilet temin edilmesinin de önüne geçilmiş olacaktır.

E-bilet uygulamasının çözüm getirmesi beklenen diğer bir konu ise sponsorlara dağıtılan biletlerdir. Yapılan denetimlerde zaman zaman bu biletlerin karaborsada satıldığı görülmektedir.

Stadyumda, düzensizlik ve şiddetin artmasının temel nedenlerinin başında bu alanların fiziki ve teknolojik altyapısının yetersizliği gelmektedir. Bazı stadyumlara kameralar eski ve teknolojileri yetersiz olduğundan sağlıklı görüntü alamamaktadır. Stadyumlara en son teknolojiye uygun kamera ve yüz tanıma sistemleri kurulmalıdır.

Bu sorun sadece yasaları değiştirerek, özel güvenliği sistemin dışına atarak, kendimize yeni sorun alanları, kutuplaşmalar yaratarak çözemeyiz.

Futbolda şiddetin önlenmesi için futbol paydaşlarının eğitim, denetim ve yasal uygulamalar açısından yeniden bir yapısallaşmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Stadyum güvenliği konusunda uzmanlaşmış bir güvenlik yapısı özel güvenlik ve kamu güvenliği anlamında eşgüdüm sağlayacak şekilde UEFA kriterleri doğrultusunda yeniden dizayn edilmelidir.

TFF ve Kulüpler bu konuda etkin bir işbirliğine girerek yeni bir özel güvenlik yapısı oluşturmalı, bu alanda uzmanlaşmış özel güvenlik görevlilerinin görev alması sağlanmalı ve futbolun tüm paydaşlarının etkin işbirliği gerçekleştirilmelidir.