Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİSTE KULLANILAN HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN TARİHÇESİ-3-

 

                                                                             Yavuz TOKER

                                                                         1.Sınıf Emniyet Müdürü

                                                                      Haberleşme Dairesi Başkanı

 

5- TELEFON HABERLEŞME SİSTEMİ

 

a-    Normal Telefon Haberleşme Sistemi

 

Teşkilatımız için telefon haberleşmesi; hizmetin yürütülmesi bakımından ne kadar önemli ise, gerektiğinde polise derhal ulaşabilmesi bakımından vatandaş içinde o kadar önemlidir.

Emniyet Hizmetlerinde ilk telefon haberleşmesi 1911 yılında İstanbul Polisinde kullanılan manyetolu telefonlarla olmuştur. Haberleşme cihazlarını temin etmek uzun yıllar mümkün olmamış, manuel santrale bağlı olarak çalıştırılan manyetolu telefonlar Cumhuriyetten sonra da uzun bir müddet kullanılmıştır. Manyetolu telefonlarla yapılan haberleşmelerde Polisin etkinliği santral memurunun istenilen aboneyi zamanında irtibatlamasına bağlıdır

1926 yılında Ankara’da ilk defa otomatik telefon şebekesi tesis edilmiş olup; diğer illerde de bu tür çalışmalar sürdürülerek bazı illerde otomatik telefon santrallerinin montajları hususunda çalışmalara başlanılmıştır.

Ülkemizde otomatik telefon santrallerinin kurulması ile haberleşme hizmetlerinde gelişmeler başlamış buna paralel olarak Polisin olaylara zamanında el koyarak etkinliği kısmen artmıştır.

Ancak Teşkilatımızdaki telefon haberleşmesinin geliştirilmesi ve bu günkü hale gelmesi için çok gayret sarf edilmiş ise de, P.T.T. ye (Türk Telekom’a) ait altyapının tamamlanmasına bağlı kalınmıştır.

b- Özel Hat Telefon Haberleşme Sistemi

1975 yılına kadar özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde vaki olacak Emniyet ve asayişle ilgili bir telefon bağlantısının PTT’ce saatler sonra, hatta günler sonra temin edilebilmesi önemli sorunlara neden oluyordu, çünkü o zaman şehirlerarası PTT santralleri üzerinden otomatik görüşme mümkün değildi.

1975 – 1977 yıllarında PTT’nin radyolink sistemlerinde kısmen de olsa bir takım gelişmelerin olması üzerine illerimiz için özel telefon devreleri talep edilmiş olup, ilk defa İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasımda 1977 yılında özel telefon devresi tesis edilmiştir. Daha sonra tüm illerimiz için PTT’den hatlar kiralanarak direkt telefon irtibatının sağlanması temin edilmiştir.  Bu hatlar halen 24 saat süreyle teşkilatımız hizmetinde kullanılmaktadır.

  

c-Araç Telefonu Haberleşme Sistemi. 

Araç telefonları; Emniyet Teşkilatında üst düzey yöneticilerin  mobil telefon ihtiyacını karşılamak üzere   ilk defa 1991 yılında 73 adet temin edilmiş ve  merkezde Emniyet Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcılarının, illerde ise İl Emniyet müdürleri gibi üst düzey yöneticilerin makam otolarına monte edilerek hizmete sunulmuştur. GSM (cep) telefonu sisteminin yaygınlaşmasıyla önemini yitirmiştir.

.

d-GSM Telefon Haberleşme Sistemi.

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir aracı olan GSM cep telefonları kullanım kolaylıkları ve küçük boyutları sayesinde çok açık bir ifade ile adeta telefon kulübelerini cebimize sokmuş gibidir.

Türkiye’de Cep telefonu sayısı 1996 yılında 650 bin iken bu gün milyonlarla ifade edilecek kapsama alını da nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde % 99.1, ülke genelinde % 75 ler seviyesine ulaşmıştır.

GSM sistemine ses kalitesi son derece yüksek olup; kaplama alanı içinde istenilen zamanda, istenilen yerden yapılan aramalarla hızlı, kesintisiz ve kaliteli iletişim sağlanmakta ve gerektiğinde fax ve bilgisayar haberleşmesi de yapılabilmektedir.

GSM cep telefonları Emniyet Teşkilatında ilk defa Genel müdür yardımcıları seviyesinde üst düzey yöneticiler için 1994 yılında 12 adet temin edilerek kullanıma sunulmuş olup, günümüzde personelimiz tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır,

 

e-154 Alo Trafik Haberleşme Sistemi

Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafiğin tanzim ve denetlenmesi konularında vatandaşlarımızın katkılarını sağlamak, trafikle ilgili dilek ve şikayetlerini almak ve bilgilendirilmelerini sağlamak suretiyle trafik kazalarını ve trafik kural ihlallerini asgari seviyeye indirebilmek amacıyla 15.12.1993 tarihinden itibaren 10 ilin trafik denetleme şube müdürlüklerine 154 Alo trafik adı altında özel hizmet telefonları tesis ettirilmiştir. Bu özel hizmet telefonları daha sonraki yıllarda tüm illerimize yaygınlaştırılarak, illerimizin tamamında hizmet vermesi sağlanmıştır.

f-155 Polis İmdat Telefon Haberleşme Sistemi.

Vatandaşlarca polise yapılacak müracaat, ihbar ve şikayetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan telefonlar; 1986 yılından önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezindeki 11 95 55 nolu telefon gibi, her  ilimizde değişik numaralar kullanılmakta idi.

Bu numaraların her ilimizde değişik olması hafızalarda kolay kalmama ve hatırda tutulamama gibi güçlükler yarattığı müşahede edilmiş, zihinlerde kolaylıkla kalabilecek bir sistemin geliştirilmesi düşünülerek 1986 yılında önce 055 olarak, daha sonra PTT santrallerinde yapılan bir düzenleme ile baştaki sıfırın kaldırılarak yerine (1) bir rakamının eklenmesi ile 155 polis İmdat Telefon sistemi tesis edilerek tek taraflı görüşmeye açık ve ücretsiz konuşma yapılan 155 Polis imdat telefonları o günkü  mevcut illerde işletmeye açılmıştır. Bu gün Polis Teşkilatı bulunan ilçelerimizin tamamında da hizmet verecek şekilde yaygınlaştırılmış bulunmaktadır. vatandaşlarımıza hizmet