Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polislik-Şahsiyet İlişkisi-3

image001

Polislik, yıldızlı bir meslektir. Bu yıldızdan kasıt, “polis yıldızıdır”. Polis yıldızı, onlarca evrensel-etik ilkeler içermektedir. Son tahlilde hepsi, ideal şahsiyeti öngörmektedir.

Polise ‘yön gösteren’ yıldız bu yıldızdır.

Etik değerlerin mahvedilmesiyle oluşan karanlıkta, “kutup yıldızı” olan yıldız, bu yıldızdır.

O meşhur “denizyıldızı” hikâyesindeki yıldız, bu yıldızdır. Binlerce denizyıldızı karaya vurmuş ve ölümü bekliyor olsa da, bir yıldızın kurtarılması, o yıldız için ‘çok şey değişmesi’ anlamına gelir.

Günümüzde nice “yıldız kaymaları” yaşansa da her polisin kendi yıldızını koruması, yani evrensel-etik ilkeleri ilk sıraya koyması, şahsiyet yıldızını koruması anlamına gelecektir.

Bir yıldız olan güneşin nice dünyalara ısı ve ışık aracı olması, düşünülmelidir.

Bir yıldız olan, yıldızını koruma derdinde olan, karadeliklerde yok olmamak için uğraşan polisin varlığı, şu an “tutulmaya” uğramış nice gezegenler için umut kaynağıdır.

Tutulmalar geçicidir. Tutulmayı gece zanneden, gündüz olduğunda bu peşin-hükümlülüğünün, önyargı sahibi oluşunun sonucunu acı acı hissedecektir.

Tutulmayı, kalıcı zannedip “karanlığın sâkinleri” ni ebedî görenler, fallara inanarak gerçekleri göz kapamanın ‘uyanıklık’ olmadığını, uyandıklarında anlarlar.

Polis, gündüzün de gecenin de çalışanıdır. Tutulmayı da, kararmayı da ‘yıldızı’ nı esas alarak anlar.

Elbette yıldız olamamış, meteor kalmış, başka gezegen ve galaksilerin ‘çekim gücüne’ kapılıp yörüngelerin sürekli ‘dönenler’ de olacaktır.

Belki de, ‘yıldızlı polis’ i en çok bu yörünge değiştiren ‘gökcismi arkadaşları’ üzecektir.

Karadeliklerin polis yıldızını yutmalarına ses çıkarmayan, güvenlik ‘dünyası’ ndan kopan, yıldız olamamış polisler…

Bilmeli ki, polislik şahsiyet ilişkisinde en önemli dayanak “demir-çelik kalitesindedir.” Ateş görmeyen demirlerin şahsiyet inşaatı ‘malzemeden çalınmış olmakla’ malüldür. Malulen ‘yıldızlıktan emekli’ olsalar yeridir böyleleri…

Yıldız-lı polisler, yörüngede sebat etmelidir. Yıldızını söndürmeyen ‘iki dünyasını’ da aydınlatabilir…