Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİSİMİZİN HİZMET ANLAYIŞI

  

                                                                                       Kemal YAZICIOĞLU

                                                                                                Ordu Valisi

                                                           

 

            Millete hizmet için yapılan her kamu görevi kutsaldır. Ancak, bazı görevler vardır ki özellikleri itibariyle diğerlerinden farklılık gösterirler. Güvenlik Kuvvetlerimizin, bilhassa emniyet mensuplarımızın, devlete ve millete hizmet yolunda verdikleri mücadele diğer kamu görevlilerinden farklıdır.

           

            Emniyet mensuplarımız, sadece bilgileri, birikimleri, enerjileri ve mesaileriyle değil, canlarını da ortaya koyarak görevlerini yapmaktadırlar. Üstelik bu görevi, çalışma şartları bakımından diğer kamu personeliyle aynı düzeyde, hatta daha da elverişsiz şartlar içinde yürütmektedir.

 

            Bir ülkede her şey asayişin sağlanması ile ilgilidir. Asayiş, adaletle birlikte devletin varlığının ve bekasının temelidir. Asayişin, adaletin olmadığı bir yerde toplumun devlete güveni ve bağlılığının korunması da mümkün değildir.

 

            Türk polisi devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumayı kendisine şiar edinmiş; vatandaşın can, mal ve namusunu korumuş, Anayasa ve yasalardan almış olduğu yetkilerini, halkın sevgisini de arkasına alarak, bugüne kadar en doğru ve en etkili şekilde kullanmış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir.

 

            Ülkemizde, huzur ve güvenin sağlanmasında kazanılan üstün başarı, milletimizin polisimize olan haklı güvenini ve manevi desteğini bir kat daha arttırmıştır. Vatandaşımızın göstermiş olduğu bu güven ve desteğin devamını sağlamak, polisimizin başarısının da devamına bağlıdır.

           

            Bugün polis; bilim ve teknolojideki gelişim ve değişimlere paralel olarak ortaya çıkan yeni suç türleri ve organizasyonları ile, sürekli çeşitlilik gösteren karmaşık yapıdaki organize suç örgütleri ile, ya da son derece gelişmiş teknolojileri, kimyasal ve biyolojik silahları kullanan terör örgütleri ile mücadele etmek durumundadır.

 

            Dolayısıyla polisimizin çalışma verimliliğini daha ileriye götürmek, hizmet kalitesini üst seviyede muhafaza etmek, başarısını sürekli kılmak için değişen dünya koşullarına ve gelişen suç olgusuyla mücadele usul ve esaslarına uygun olarak yapılandırılması zorunluluk arzetmektedir.

 

            Türk Polisi bugün, gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki gelişmeleri takip etmekte ve kendisini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu gelişme, özellikle halkla ilişkiler, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, suç ve suçluların çağdaş yöntemlerle izlenmesi alanlarında görülmektedir. Polisimiz çağdaş Türkiye’nin çağdaş kuruluşu olma yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlemektedir.

 

            İyi yetişmiş, kararlı, aktif, süratli, nitelikli, gücünü bilimden, yasalardan ve halktan alan Türk Polisi, bu hasletleri ile geçmişten bu yana ülkemiz için kötü emeller besleyen dış mihraklar ile onların yerli işbirlikçilerine karşı, daima büyük bir caydırıcı güç olmaya ve Cumhuriyetimizle birlikte demokrasimizin de güvencesi olmaya devam edecektir.