Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Özel Güvenliğin 9.Yıldönümü

polis_dergi_haziran_2013_044 polis_dergi_haziran_2013_045          Amaç bölümündeki 1.maddedeki tanımıyla, “Kamu güvenliği tamamlamak mahiyetteki”  özel güzel güvenlik hizmetlerinin gerçekleşmesine imkân tanıyan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanun 10 Haziran 2004 yılında TBMM’de kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının onayından sonra da resmi gazetenin 26.06.2004  tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Geçtiğimiz nisan ayında 168.yılını kutlayan Polis Teşkilatına kıyasla henüz bebeklik döneminde sayılacak olmasına rağmen, bu gün 9 yıl dönümü kutlayan “özel güvenlik” bu kısa süre içinde oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir.

          Kanunun çıkış sırası ve sonrasında  “güvenlik” özele verilir mi?  Şeklindeki felsefi tartışmalar yanında bugün,  gerek yurt düzeyinde geniş uygulama alanı bulması, güvenlik şirketi ve eğitim kurumu sayısı ve gerekse de kurs gören, sertifika alan ve de aktif olarak istihdam edilen özel güvenlik sayısı itibariyle genelde tüm vatandaşlar nezdinde benimsenmiş olduğu görülmektedir.

          Günümüzde artık özel güvenliğin uygulanıp uygulanmamasından ziyade bu hizmetlerin kalite ve standartlarının artırılması tartışılmaktadır.

          Özel güvenliğin dünyamızda hayat bulduğu tarihin 1850’li yıllara uzanması yanında, ülkemizde dünyadaki çeşitli gelişmeler, küreselleşme, ülkenin yurt dışına açılması ve benzeri nedenlerle ancak 1980’li yıllarda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda metropol illerde çekimser vaziyette kurulan birkaç özel güvenlik firmasının hizmet vermesiyle kendini göstermiş ve oluşan şartlar çerçevesinde yasal zemini hazırlanarak bugün hemen her alanda hizmet verilmektedir.

          Özel güvenlik günümüzde en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Bu niteliğiyle yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiş ve bu alanda önemli yatırımlar yapıldığı kayda geçirilmiştir. Aynı oranda olmamakla birlikte Türk özel güvenlik şirketlerinin de yabancı ülkelerde hizmet vermeye başladıkları ve bu alanda önemli gelişmelerin olabilirliği gözlemlenmiştir.

          Bugün yapılan bir karşılaşmada gerek vatandaşa düşen özel güvenlik oranı ve gerekse polis sayısına olan oranı ile birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığı görülmektedir.

          Bu gelişimi ile kanunun gerekçesinde de yer verildiği üzere özel güvenlik istihdam üzerinde önemli katkıda bulunduğu gibi, henüz tam ölçüm kriterleri belirlenmemiş olmakla birlikte ekonomik olarak da ciddi katkıda bulunduğu bilinmektedir. Elektronik güvenlik ve yan sanayi de dikkate alındığında bunun azımsanmayacak oranda olduğu değerlendirilmektedir.

          Emniyet Genel Müdürlüğü-Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı web sayfasındaki istatistikî verilere göre halen 59.498 özel güvenlik izni alınan yerde 239.397 özel güvenlik görevlisi hizmet vermektedir. Bunun, kanunda amaçlanan kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki göreve çok güçlü bir katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, özel güvenliğin temel görevi olan ”önleyici güvenlik” alanında ne denli önemli görev yüklendiği gibi, maalesef geçen sürede bir türlü ilkeleri belirlenmemiş olmakla, özel güvenlik izni alınan yerlerdeki hırsızlık ve benzeri birçok olaya müdahale edildiği ve hakkında yakalama kararı bulunan pek çok sayıda kişinin yakalanarak genel kolluğa teslim edilmesi sağlanarak genel tabir olan ülkede asayişin sağlanmasında etkin  ve somut görev üstlendiği de dile getirilebilir.

          9 yıllık bir süreçteki bu gelişmelerin oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bunun aynı düzeyde ve istikrarlı bir şekilde devam edeceği de değerlendirilmektedir. Nitekim kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Özel Güvenlik Dairesi, yakın zamanda da bir Özel Güvenlik Denetleme Dairesi Başkanlığı kurulması gerçekleştirilerek Emniyet Teşkilatının büyümesine de katkıda bulunulmuştur.

          Bu süreçte kurulan özel güvenlik sivil toplum kuruluşları, Özel Güvenlik Federasyonu ile TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi sektörün kalitesinin artırılması, gelişimi ve günlük yaşamda ortaya çıkan yasal ve uygulamadaki sorunlar üzerinde araştırma ve değerlendirmeler yapmış ve bunlara çözüm önerileri hazırlanmıştır.

          Kamu ve özel sektör arasında sağlıklı ve sistemli ilişki ve işbirliği ortamı oluşmuştur. Yapılan öneriler doğrultusunda 5188 sayılı yasada kapsamlı bir değişiklik taslağı hazırlanmıştır. Bunun yürürlüğe girmesiyle günlük iş ve işlemlerdeki sorunların asgari düzeye çekilip kamu güvenliği-asayişin sağlanmasında daha etkin işbirliği projeleri yapılıp uygulanacağı değerlendirilmektedir.

          Diğer taraftan, özel güvenlik sektörü kendini daha iyi tanıtma kalite ve standartların artırılması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu bağlamda, bu yılın ilk çeyreğinde,  1-2 Mart 2013 tarihinde Gaziantep’te “ III. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu “ gerçekleştirilmiş ve tüm alanlarla ilgili çözüm önerileri üretilmeye çalışılmıştır. Özel Güvenlik Federasyonu “Güvenlik Yönetimi” adında 2 aylık bir dergi çıkartarak bu alanda dünyada-ülkede olan gelişmelere yer vermektedir. Yıl içinde İstanbul’da 2 ayrı özel güvenlik fuarı ve buna bağlı olarak çeşitli konularda çalıştay/seminerler düzenlenecektir.

          Özel güvenlik sektörüne nice yıllar diliyor ve önümüzdeki yıllarda daha gelişerek günümüzde tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de her zamanki önemini gösteren kamu güvenliğine olabilecek katkılarını artırarak sürdüreceğini düşünüyoruz.