Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün AB Projesi Kabul Edildi

polis_dergi_agustos_2013_baski_016 polis_dergi_agustos_2013_baski_017 polis_dergi_agustos_2013_baski_018 polis_dergi_agustos_2013_baski_019Trafik Kazalarına Müdahale…

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır.

Trafik kazaları sonucunda yok olan ve parçalanan aileler ile yaşamının geri kalan bölümünü engelli olarak sürdürmek zorunda kalanlar olayın sosyal boyutunu ortaya koymakta, ayrıca yaralıların tedavi süreçleri ve maliyetleri ile kaza sonrasında meydana gelen maddi hasar miktarı ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ülkemizde yolcu taşımacılığının % 95’inin, yük taşımacılığının da % 92’sinin karayolları vasıtasıyla gerçekleştirilmesi trafik kazası riskinin yüksek seviyede olmasına neden olmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı istatistiklerine bakıldığında; Polis sorumluluk bölgesinde toplam 120.421 trafik kazasının olduğu, bu kazalarda 2.436 kişinin öldüğü, 204.955 kişinin de yaralandığı görülmektedir. Bu kadar büyük can kaybının olduğu bir durumda vatandaşlarımızın olumsuzluklardan etkilenmemesi mümkün değildir.

Trafik kazalarına müdahale eden Trafik Polisleri, 112 Acil görevlileri ve İtfaiye personelinin etkin olduğu ve görevini başarıyla yürüttüğü yerlerde, diğer ülkelere göre, teknoloji kullanımı, kriz yönetimi, karar verme, personel sevk ve idaresi gibi alanlarda daha donanımlı oldukları halde, görevlerini yerine getirirken bir takım sıkıntıların olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin en büyük nedeni de teknik bilgi (araç, gereç ve uygulama şekilleri), personelin iş ahlakı, diğer kurumlar ile olan iş ilişkileri, çalışma esasları yetersizliğidir. Göreve ilişkin teknik bilginin yeni sistemlerle geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Yukarıda belirtilen ihtiyaçlardan dolayı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Avrupa Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına, 2013 Teklif çağrısı döneminde Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde sunulan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Trafik personeli, 112 acil sağlık personeli ve kazalarda kurtarma çalışması yapan itfaiye personeline yönelik eğitim çalışmaları, personelin Trafik kazalarına müdahale uygulamaları, müdahalede kullanılan araç, gereç ve uygulama şekilleri, personelin iş ahlakı, çalışma düzeni, diğer kurumlar ile olan iş ilişkileri analiz edilerek ilimizde bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacı ile “AB Ülkelerinde Trafik Kazalarına Müdahale Uygulamalarının İncelenmesi” konulu proje hazırlanmıştır.

13 Haziran 2013 günü Türk Ulusal Ajansı’nın resmi internet sitesinden (www.ua.gov.tr) yapılan açıklamada; Türk Ulusal Ajansına 2013 teklif çağrısı döneminde sunulan 2.293 proje teklifinden 2.118 projenin ön değerlendirme kriterini karşılayarak içerik değerlendirmesine alındığı, her bir projenin en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildiğini, değerlendirme sonucunda ise Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemizin 348 proje teklifi içerisinde yer alarak mevcut bütçe imkanları çerçevesinde 39.192 Avro Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmeye değer bulunduğu, 60 proje teklifinin de yedek olarak tespit edildiği açıklanmıştır.        

Projemizin amaçlarını genel olarak şöyle sıralayabiliriz; Trafik kazalarına ilk müdahale yapan memurları eğiten yönetici ve uzman eğitimcilerin verimlilik performanslarının artırılması konusundaki uygulamaların geliştirilmesi öncelikli bir konudur. Trafik kazalarına müdahale uygulamalarının bir hizmet standardına getirilmesi için kısa bir film çekerek tüm illerde meydana gelen trafik kazalarına müdahale uygulamalarının standarda bağlanması amaçlanmış, katılımcılarımız Avrupa’daki trafik polislerinin, 112 sağlık personelinin ve itfaiye personelinin çalışma şartlarını inceleyerek elde ettikleri deneyim ve bilgilerini çalışmış oldukları kurumlara aktaracaklar, kurumlarının Avrupa normlarına taşınmasına katkı sağlayacaklardır.

Ayrıca böyle bir çalışma ile;

• AB ülkelerinde trafik kazalarına müdahale yöntemleri konusunda gidilecek olan ev sahibi ülke kurumuna Türkiye’deki uygulamalar hakkında bilgi verilecek,

• Yararlanıcıların ev sahibi ülke kurumunda edindikleri bilgi ve deneyimleri ilimizde görev yapan tüm trafik personeli, 112 sağlık personeli ve itfaiye personeli çalışanlarına yaygınlaştırabilmek amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecek,

• Engelliler Derneğinin tüm üyelerine yönelik Melikgazi Trafik Eğitim parkında trafik kuralları ve Avrupa’da görülen iyi uygulamalar hakkında bilgilendirme seminerleri verilecektir.

Projemizin beklenen sonuçları arasında ilk etapta mesleki eğitimimizin kalitesinin yükseltilmesi sağlanacak, Trafik kazalarına müdahale konusunda eğitim veren yönetici ve uzman eğitimcilerin, görevin gereği olan “nitelikli hizmeti” verebilecek bilgi ve beceriyi kazanmalarında Avrupa’da uygulanan sistemlere yönelik bilgi ve becerileri artırılacak, gelişen teknoloji ve yaşanmakta olan küreselleşme sürecinde daha iyi rekabet edebilecekleri bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Projemizi Emniyet Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, trafiğin tanzimi, trafik kazalarına müdahale ve her türlü koordineli çalışmalarda başarılı ve sorumluluk sahibi olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile trafik kazaları sonucu engelli olan üyelerinde bulunduğu Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi’nin yerel ortaklığı ile Almanya Krefeld Polis Departmanı ve Hollanda Rotterdam Polis Departmanı’nın ev sahipliğiyle ortaklaşa çalışma yapılacaktır.

Yurt dışı Hareketlilik faaliyetleri 16 Şubat-01 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya Krefeld Polis Departmanı’na 12 katılımcı ile 20 Nisan-03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Hollanda Rotterdam Polis Departmanı’na 12 katılımcı ile toplam 14’er günlük iki ayrı akışla karşılıklı hazırlanan eğitim programını icra edeceklerdir.