Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

“TAKIMLA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ”

 

Kenan ÖZGÜR

Emniyet Amiri

Amasya Emniyet Müdürlüğü

 

“Hiç Birimiz, Hepimiz Kadar Akıllı Değiliz”

“Çözümde Görev Almayanlar Sorunun Bir Parçası Olurlar”

 

Günümüzde ortaya çıkan çok yönlü gelişmeler, globalleşen dünya ve çevre koşulları hızla değişen şartlar ve giderek daha da artan ihtiyaçlar toplumların ve buna bağlı olarak bireylerin yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Tüm bu gelişmeler sorunlara etkin çözümler getirebilen çok yönlü düşünebilen, işbirliği yapabilen ve takımla çalışabilen, nitelikli bireylerin yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

        

Takım çalışması, ortak hedeflere ulaşmak için işbirliği yapan ve sorumlulukları paylaşan bireylerin oluşturduğu küçük bir topluluktur. Takım çalışmasında düşünme, planlama, uygulama, hissetme, değerlendirme geliştirme  safhaları takımın oluşturuluş amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, üstleneceği görev ve sorumluluk alanlarında yüklendiği vizyon ve misyona bağlı olarak sürekli geliştirilmelidir.

        

Açıklık, iletişim, bağlılık,  motivasyon takımın genel özellikleri arasında yerini alır. Sürekli gelişmenin en etkili bir biçimde yapılabilmesi için eldeki mevcut imkanların en verimli bir biçimde kullanılması gerekir.

        

Takım çalışmasında başarının sağlanması ve etkili olabilmesi için tavsiye, yenilikçilik, teşvik, geliştirme, yönetme, üretme, gözleme, sürdürme, dinleme, sorgulama, zaman yönetimi stres yönetimi, problem çözme, geri bildirim gibi özellikleri ve teknikler kullanılarak;

        

İşbirliğini geliştirip, iletişimi artırmak verimlilik ve yaratıcılık geliştirmeli, kendine güven ve başarı duygusu kazandırılmalıdır. Bu sayede beklenti ve standartlar yükseltilir ve bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanır.

 

 

 

TAKIMLA ÇALIŞMANIN VERİMLİ VE ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN;

 

*   İletişim kanallarını sürekli açık tutunuz.

*   Personelin niteliklerini ve kapasitesini dikkate alınız.

*   İş bölümü ve görev dağılımı yapınız.

*   Yapılacak işin niteliğine en uygun olan kişileri seçiniz.

*   Takımla işbirliği ruhunu geliştiriniz.

*   Takımınıza güven duyduğunuzu açıkça gösteriniz.

*   Takımınızın motivasyonunu yüksek tutunuz.

*   Takımın ortak hedefler etrafında kenetlenmesini sağlayınız.

*   Başarıyı ve başarısızlığı takımınızla paylaşınız.

*   Yeniliklere ve gelişmelere açık olunuz.

*  İnsiyatifi ve kontrolü elinizde tutunuz. Ama gerektiğinde   yetki devrinden   kaçınmayınız.

*  Planlı ve programlı çalışınız ve etkinliklerinizi sürekli olarak değerlendiriniz.

        

Yeni yüzyıl da bilgiyi etkili bir biçimde kullanabilenler, kendisini ve çevresini sürekli geliştirenler ve işbirliği halinde profesyonel ekiplerle çalışanlar daha başarılı olacaklardır.

 

Bu da, hemen her alanda yaşanan rekabetin daha da artması sonucunu doğuracaktır. Dün başarılı yöntem ve yaklaşımlar, bugünün ve yarının ihtiyaçlarının karşılanmasında yeterince etkili olamayacaklardır. Değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayanlar her zaman bir adım önde olacaklardır.

        

Sizin ve teşkilatımızın da takımla çalışma teknikleri uygulayarak ve geliştirerek her zaman bir adım önde olmanız dileklerimizle…

 

 

 

 

Kenan ÖZGÜR

Emniyet Amiri

Amasya Emniyet Müdürlüğü