Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Servis Taşıt Sürücüleri İçin Yaz Tatili Ödevi

image002

Ülkemizde özellikle büyük kentlerimizde ve taşımalı eğitim yapan okullarımızda vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenli servis ortamında ulaşımlarının sağlanması konusu büyük önem taşıyor. Ülkemizde taşımalı eğitime geçilmesinden bu yana servis araçlarının karıştığı trafik kazalarında 48 öğrenci yaralanmış, 62 öğrencimiz de hayatını kaybetmiştir. Taşımalı eğitim dışındaki öğrenci servis araçlarının karıştığı, yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarının da sayısı oldukça yüksektir.

Bahçeşehir Üniversitesi ile CSG-City Security Group’un 2013 yılında birlikte gerçekleştirdiği “Güvenli Okul” araştırmasında da öğrenci velilerinin %64’ü çocuklarının okula gidiş-gelişleriyle ilgili yol güvenliğinden endişe duyduklarını ve yine velilerin %49’unun da çocuklarının servis güvenliğinden ciddi ölçüde endişe içinde olduklarını ortaya çıkarmıştır.

Okul güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olan servis güvenliğinin sağlanmasında sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve özellikle sürücülerin güvenli sürüş tekniği ve becerisine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre;

  • Taşımada kullanılan taşıtların %77,6’sı okul servis araçları hizmet yönetmeliğine uygun.
  • Yönetici, öğrenci ve öğretmenlere göre sürücülerin %67,2’sinin yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıyor. Ancak %24,2’sine göre sürücüler gereken niteliklere sahip değil.
  • Araçların %52,4’ünde emniyet kemeri bulunuyor.
  • Servis sürücülerinin, %30,9’u öğrencilerle yeterince iyi ve olumlu ilişki kuramıyor.

Bu sorunlar nedeniyle;

  • Şoförlerin davranışlarının öğrencileri olumsuz yönde etkilediği, servislerde öğrencilerin mağdur edildiği,
  • Öğrencilerin bireysel şikâyetlerine rağmen servislerde yaşanan güçlükler için somut adımların atılmadığı,
  • Veliler taşımalı eğitim uygulamasında araçlarda rehber görevlinin eksikliği ve öğrencilerin dışında başka kişilerin taşıma araçlarına binmesi nedeniyle çocukların ayakta gitmek zorunda kaldıkları,
  • Servis şoförlerinin eğitimsiz oldukları ve öğrencilerin servis şoförlerinden şikâyetçi oldukları,
  • Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında, taşıma işinde kullanılan servis araçlarının araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin çoğu tarafından ‟orta” seviyede güvenilir bulunduğu,

Sorunların özellikle taşıma araçları, araç sürücüleri, yol ve trafik güvenliği ile ilgili sorunlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Bu sorunların tespiti, analiz edilmesi ve sorunlara yapıcı ve etkili çözümlerin bulunması sistemin sağlıklı ve daha faydalı işleyebilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü zorunlu eğitim kapsamında nüfusun önemli bir bölümü taşımalı eğitim uygulamasından, dolayısıyla karşılaşılan sorunlardan olumsuz etkileniyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere mega kentlerde özel ve devlet okullarında öğrencilerin okullara servis araçlarıyla gidiş ve gelişleri sırasında trafik güvenliği, iletişim, güvenlik prosedürleri ve pedagojik olarak birçok sorunla karşılaştıkları, şiddet, istismar ve zorbalığa uğradıkları, çeşitli risk ve tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarına dair bilgi ve bulgular bulunuyor.

Servis sürücülerinin karıştıkları kazalar, servis araçlarının denetim eksiklikleri ve bu konuda sürücülerin hiçbir eğitim ve sertifika programına katılmamış olmaları tehlike ve riskleri daha da artırdığı da bir gerçek.

Bu son derece önemli sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla okul güvenliği kapsamında servis sürücülerine güvenli sürüş tekniği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla sertifika programları oluşturduk.

Ülkemizde 17.2 milyon öğrenci bulunmakta ve bu öğrencilerin önemli bir kısmı taşımalı eğitim ve okul servis taşıtlarıyla okullarına gidip gelmektedirler. Okullar yaz tatiline girdiğinden bu dönemin servis taşıt sürücülerinin bir anlamda ev ödevlerini yapmaları için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve sürücülerin “Güvenli Servis” eğitiminden geçirilmesi gerekiyor.

Servis güvenliği sorununun genel okul güvenliği kapsamında ele alınarak güvenli servis ortamının sağlanması zorunludur. Hazırlanacak sertifika programı, teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Ders programında Teorik dersler arasında trafik psikolojisi, ilk yardım, kriz ve risk yönetimi, davranış ve çocuk psikolojisi gibi dersler yer alacaktır.

Sürücüler bu eğitim ile var olan koşullar artında araçlarını güvenli olarak kullanacak, araç içinde güvenli bir ortamın olmasını sağlayacak, yolcu, veli, çocuk ve okul görevlileri ile daha bilinçli iletişim kuracak, acil durumlara müdahale konusunda bilinç ve deneyim kazanacaktır.

Sertifika programı güvenli okul ve servis ortamının sağlanması konusunda yararlı olacaktır.

Bu program; Daha güvenli bir trafik ve servis ortamında çocukların ve bireylerin ulaşımları sağlanarak sağlıklı ve güvenli bir yaşamın oluşmasına katkı sağlıyor.