Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Poliste Haberleşmenin Önemi

 

Kemal ÖZYETİŞ

2. Sınıf Emniyet Müdürü

Haberleşme Daire Başkan Yardımcısı

 

Haberleşme hizmetleri Emniyet Teşkilatının en önemli hizmet dallarından birisini teşkil etmektedir. Emniyet Teşkilatında bütün hizmet birimleri gerek yazılı gerekse sözlü haberleşme vasıtaları ile birbirleriyle devamlı irtibat halindedirler. Her tür bilgi ve emirler ilgililere en kısa sürede iletilmekte ve gerekli olan tedbirler zamanında alınmaktadır.

Ülkemizde terör olaylarının yanı sıra diğer suçların nevi’leri incelendiğinde çok çeşitlilik kazandığı ve hemen hemen bütün suç türlerinde organize örgütlerin varlığı dikkati çekmektedir. Gasp, hırsızlık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama, çek ve senet tahsilatı hatta ve hatta savaş malzemesi olarak  kullanılan uranyum kaçakçılığı gibi daha sayılamayan bir çok suç türlerinin oluştuğu görülmektedir.

Polisin bunlarla mücadelesinde görevlerinin iflası sırasında birbirleriyle işbirliği halinde bulunmaları, meydana gelmesi muhtemel çeşitli suçlara karşı zamanında önleyici ve caydırıcı tedbirleri almaları ve merkezleri ile devamlı irtibat halinde olmaları gerekir.

Polis asayiş, amme şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetinin korur.

Halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

Yardım istiyenlere, yardıma muhtaç çocuk alil ve acizlere muavenet eder.

Kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

Bu birkaç satır bilindiği üzere polisin genel tarifidir. Ancak bu birkaç satır içinde o kadar çok ve o kadar ağır görevler vardır ki işte polis bu görevleri yerine getirebilmek için canla başla, gece demeden gündüz demeden, eşini çocuğunu en sevdiği varlıkları geride bırakarak gözü arkada kalmadan her türlü hava şartlarında üstlendiği kutsal görevinin yerine getirmek azmi ve çabası içerisinde, bütün varlığı ve bütün gücü ile bir yerden diğer bir yere her tip zihniyetteki kötü niyetli, devamlı suç işleyen veya işlemeye müsait olan kişilerin peşinden koşarak devlet otoritesinin devamını sağlamaya çalışır. Çünkü polis vatandaşın gözünde güven duygusunun sembolü devlet otoritesinin temsilcisidir

Böyle ağır bir hizmetin sorumluluğunu yüklenmiş bir teşkilatın çok yönlü hizmetlerine cevap verebilecek yapı ve bünyeye sahip olması yurdun her tarafındaki teşkilatı ile koordinasyonu sağlaması ancak mükemmel bir haberleşme ağı ile mümkün olur. bu nedenle polis teknolojinin ürünü olan her türlü haberleşme araç ve gereçlerinden mutlak suretiyle yararlandırılmalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılan MUHABERE OLMADAN MUHAREBE OLMAZ deyimi teşkilatımız için de geçerlidir ancak; Emniyet hizmetlerinde önemli olan konu, henüz suç işlenmeden önce önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasıdır. Bu nedenle yukarıdaki deyim şu şekilde kullanılmalıdır.

Poliste “BAŞARININ TEMELİ HABERLEŞMEYE DAYANIR” Çünkü Emniyet görevlileri hiçbir zaman savaş içinde değildirler.

Yukarıdaki ifade yalnız Emniyet hizmetleri için değil bütün kurum ve kuruluşları için de geçerlidir. Çünkü haberleşme sistemleri olmayan bir kuruluş duymayan ve görmeyen bir özürlüye, haberleşme kanalları iyi çalışmayan bir kuruluş ise aksak yürüyen bir insana benzer.

Haberleşme kanalları iyi çalışmayan hangi kuruluş olursa olsun o kuruluştan hizmetlerinden başarı beklemek mümkün değildir Ancak polis bütün hizmetlerinde başarııl olmak zorundadır. Çünkü polisin yaptığı bütün hizmetler çok önemlidir ve bu hizmetlerin gecikmelere tahammülü yoktur.

Bu gün polisin kara, deniz ve hava araçlarında, karakolunda, hudut kapısında, hava limanında ve gerekli olan personelinde çağımızın en modern elektronik haberleşme sistem ve cihazları mevcut bulunmaktadır. Bu cihazlarla emniyet mensupları gerek kendi merkezleri ve gerekse diğer ekip ve ünite görevlileri ile en seri ve en mükemmel bir şekilde haberleşme ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Haberleşme Dairesi Başkanlığı olarak hedefimiz imkanlar ölçüsünde en yeni teknolojileri teşkilatımız hizmetlerine sunmaktır.