Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

“POLİS MESLEK EĞİTİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI”NDA 2003 YILINDA YAŞANAN MAĞDURİYETLERİN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN 2004 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 

 Ali ALTUNYAY*

 

           

Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile 10 Aralık 2002 tarihinde imzalanan protokolle, lise mezunu personelimizin ÖSS sınavına girmeksizin Açıköğretim Fakültesi bünyesine doğrudan kayıt yaptırarak eğitim göreceği 2 yıllık “Polis Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı” 2003-2004 eğitim öğretim döneminde başlatılmıştır. Protokolün imzalanmasının hemen ardından meslektaşlarımızı konu hakkında bilgilendirmek amacıyla protokol metni dergimizin 13. sayısında yayınlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün 7. maddesinde “Program, en az 30.000 (Otuzbin), en fazla 50.000 (Ellibin) öğrencinin başvurusu koşulu ile, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, 2003-2004 eğitim öğretim döneminde sicil numarası 176.000’e kadar olan yaklaşık (50.000) personelin kadroları aracılığıyla alınan isimleri Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir. İsmi bildirilen personelden yaklaşık (43.400)’ü eğitim görmek üzere Açık Öğretim Bürolarına kayıtlarını yaptırmışlardır. Elde edilen bilgilere göre programa katılmaya istekli 100.000 personelden (57.000)’i 2004-2005 eğitim öğretim döneminde kayıt yaptırmayı beklemektedir.

2003-2004 eğitim öğretim döneminde özellikle kayıt işlemlerinde takip edilen yol ve yöntem nedeniyle bir çok teşkilat mensubumuzun mağdur duruma düştükleri bilinmektedir. 2004-2005 eğitim öğretim döneminde benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için bir önceki yılın muhasebesinin çok iyi yapılması, doğabilecek her türlü olumsuzluğun öngörülerek ona göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Dergimizin başlangıçtan beri yürüttüğü duyarlı yayın politikası gereğince, daha önce teşkilat mensuplarımızın sorunlarını ele aldığımız gibi bu konuyu da ele almak ve yaşanan sorunların çözümüne katkı getirmek istedik. İlgililerin bu önerilerimizden memnun kalacaklarını ve 2004-2005 eğitim öğretim döneminde bir önceki döneme göre daha duyarlı olacaklarını ümit ediyoruz.

2003-2004 Eğitim Öğretim Dönemi Kayıtları İçin Takip Edilen Yöntem Nedeniyle Yaşanan Sorunlar Şu Şekilde Özetlenebilir:

 1. 2003-2004 yılı ön kayıtları aşamasında, sicil numarası 176.000’den düşük ve programa kayıt yaptırmaya istekli olduğu halde pek çok personel yapılan genelgelerden vaktinde haberdar olamamış ve bu nedenle programa başvuruda bulunamayarak mağduriyet yaşamıştır.
  1. Programa katılmak için kadrosuna müracaatta bulunduğu halde, ismi Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilen listelerde bulunmayan yine çok sayıda personel programa kayıt yaptıramamıştır.
  2. Kadrolarda listeler oluşturulurken veri girişinde yapılan; isim, soy isim, sicil, T.C. kimlik numarası vb. yanlışlar, çözüm için gereksiz uğraşlara ve buna rağmen de bazı personelin mağduriyet yaşamasına neden olmuştur.
  3. Kayıt işlemlerinde genel olarak takip edilen yöntem, hem kırtasiyeciliği artırmış hem de ilgili birim çalışanlarına ekstra yük getirmiştir.

2004-2005 Eğitim Öğretim Dönemi Kayıtları İçin Öneriler:

Kayıtlar

 1. Öncelikle ilgili birim tarafından, teşkilat personelinden programa kayıt yaptırmak isteyenlerin toplam sayısı kadrolarından alınmalıdır.
 2. Yaklaşık (57.000 ile 60.000) arasında olacağı tahmin edilen programa katılmaya istekli personel sayısı doğrultusunda, ilgili birim tarafından biraz opsiyonlu olarak Emniyet Personeli Müracaat Formu dağıtım çizelgesi hazırlanmalı ve bu çizelge Açık Öğretim Fakültesine gönderilmelidir.
 3. Açık Öğretim Fakültesince müracaat formları bu çizelge doğrultusunda Açık Öğretim Bürolarına dağıtılmalıdır.
 4. 2003 yılında (50.000) personelden (43.400)’ünün kayıt yaptırdığı göz önünde bulundurularak, 2004 yılında yaklaşık (57.000 – 60.000) personelden ancak (50.000)’inin kayıt yaptıracağı düşünülmeli ve şu anda kayıt yaptırmayı bekleyen personelin tamamının kayıt programına alınması sağlanmalıdır.
 5. İlgili birim tarafından kadrolara yapılacak genelge ile personelin programa kayıt yaptırmaları sağlanmalıdır.
 6. Konu ile ilgili tek bir personelin bile mağduriyet yaşamaması için genelgede yer alan bilgiler aynı zamanda;

a)      “Çağın Polisi Dergisi” ve “Polis Dergisi” gibi dergilerde yayınlanabilir.

b)      Polis Radyosu’nda duyurulabilir.

c)      Görsel ve yazılı basında haber yaptırılabilir.

 1. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, Açık Öğretim Fakültesince kayıt yaptıran personelin isimleri merkezden personelin takibi amacıyla bir liste halinde ve ayrıca dijital ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir.
 2. Her hangi bir nedenle programa kayıt yaptıramayan personelin kayıtları, yine protokolün 7. maddesinin üçüncü paragrafında belirtilen hüküm gereğince, son dönem olan 2005-2006 eğitim öğretim döneminde tamamlanmalıdır.

Sınavlar

 1. Her ne kadar protokolün 14. maddesinde sınavların, Anadolu Üniversitesinin belirleyeceği tarihlerde, üniversite rektörlüklerinin bulunduğu illerde –ki bunlar 40 olarak bilinmektedir- yapılacağı hükme bağlanmış ise de; 2004-2005 eğitim öğretim döneminde 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören personel sayısının mevcudun iki katını geçeceği göz önünde bulundurularak sınav zamanı şehirler arası gidişler nedeniyle güvenlik zafiyeti yaşanmaması için karşılıklı görüşmelerle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları da programa dahil edilmeli ve 81 ilde sınavların yapılması sağlanmalıdır.
 2. Yine güvenlik nedeniyle, 1. ve 2. sınıfların sınavları aynı haftada yapılmak yerine, farklı haftalarda yapılmalıdır.

Ayrıca,

Personelimizin en çok zorlandığı ders İngilizce’dir. Açık Öğretim Fakültesi tarafından illerde açılan İngilizce kurslarına katılacak Emniyet personeline indirimli tarife uygulanması halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce personelin bu kurslara katılımı bir genelge ile teşvik edilebilir. Bu, her iki kurumu da memnun edecek bir gelişme olabilir.

Açık Öğretim Fakültesince, yeni baskısı yapılan ve güncel bilgileri içeren 1 inci ve 2 inci sınıf kitaplarından 100’er adedinin, hizmetiçi eğitimlerde kaynak kitap olarak kullanılmak için kadrolara gönderilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne verilmesi sağlanabilir. Yetkililer eğer kitap metinlerini dijital ortamda da vermeyi uygun görürlerse, bu metinler POLNET ortamında, yine hitmetiçi eğitimlerde kaynak olarak kullanılmak üzere yayınlanabilir.

Sanıyorum Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden gidecek burada sayılan ya da sayılmayan makul taleplere, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yetkilileri olumlu yaklaşacaklardır. Yeter ki öngörülü, işi basitleştirmeye ve mağduriyetleri önlemeye dönük, çözüme endeksli olarak görüşmeler gerçekleştirilebilsin.

 



* Sayman, Emekli Emniyet Müdürü.