Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polis; halkın mutluluğu için kendi huzurundan Fedakarlık yapmayı meslek haline getiren kişidir.

Necati ALTINTAŞ

         1.Sınıf Emniyet Müdürü

Emniyet Genel  Müdür Yardımcısı

            Tarih boyunca iç güvenlik, toplumların en önemli ve birinci temel meselesi olmuştur. İç güvenliğin sağlanması toplum düzeninin devamının bir anlamda kurulu sistemin en önemli garantisi olmuş, aynı zamanda da dışarıdan gelebilecek tehdit ve saldırılara karşı toplum ve devlet bünyesinin sağlam ve diri tutulmasına imkan vermiştir. Bu nedenledir ki, en ufak topluluktan en büyüğüne en ilkelinden en gelişmişine insan topluluklarının geliştirdiği ilk toplumsal kurum polis mesleği olmuştur. Diğer yandan, umumiyetle kabul edilir ki, insanların toplum içinde hayat hakkı, özgürlük ihtiyacından daha eski ve öndedir. Toplumlar binlerce yıl hürriyetsiz yaşayabilmişler, fakat düzensiz ve güvensiz yaşayamamışlardır. Devlet olarak teşkilatlanmış toplumlarda, toplum düzeninin ve güveninin sağlanması devletin en başta gelen ödevidir. Devletin bu ödevi ulusal savunma ihtiyacı ile birlikte devlet kadar eskidir. 

            Ülkemiz açısından polisin tarihi Türk Tarihi ile başlamıştır. Tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş olan Türkler, kamu düzeni ve güvenliğini hizmetlerle birlikte yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri, modern anlamda ve polis adıyla ilk defa Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan ve İstanbul’daki yabancı misyonlara da teskereyi umumiye tarzında gönderilen 17 maddeden ibaret olan Polis Nizamnamesinde zabıtanın (polisin), meskun sahada, ahalinin güvenliğini korumak üzere görevlendirildiği ve kuruluşun başına Tophane Muşiri Mehmet Ali Paşanın getirildiği anlaşılmaktadır. Şimdi ise teşkilatımızın bu şekilde kuruluşunun 158.yılını kutluyoruz. Bu süre, geçen bir buçuk asır, gerçekten dünyada çok az ülkenin sahip olduğu ve ülkenin kıskanacağı bir birikimdir. Avrupa’da, dolayısı ile dünyadaki polis teşkilatlarının en eski ve köklülerinden olan Türk Polis Teşkilatı, geçtiğimiz yıllarda, teröre karşı verdiği mücadele ile de önemli başarılara imza atmış, çoğu ülkeye bu anlamda örnek teşkil etmiş ve bir kez daha milletine ve ülkesine olan sevgisini kanıtlamıştır. 

            Bu milletin bekası, devletimizin devamı ve ülkemizin birliği için nice mert, gözünü budaktan sakınmayan polisimizin, ana evladının kanları bu topraklarla sulanmış, geride bizlere emanetlerini bırakarak şehit olmuşlardır. Müstakil görev yaptığım ve yoğun olarak terörle mücadele ettiğimiz dönemde Şırnak’ta, Ağrı’da, Denizli’de bizzat bunları yaşadım gördüm. Ağlayan anaların, çaresiz eşlerin, mahzun bakan körpecik yetimlerimizin acılarını, sessiz çığlıklarını içime gömdüm-kazıdım. Acıları acım ve ölene kadar da benimle birlikte yaşayacaklar. 

            Bu hizmetler elbette ki devletimiz ve milletimiz tarafından görülmekte taktir edilmektedir. Ancak toplum tabiatı gereği dinamik bir yapı arz eder ve her zaman demokratik ve sosyo-kültürel gelişmeyle birlikte daha güvenli yaşama, daha fazla kişisel hürriyete sahip olma isteklerini var olan yönetimlerden dolaylı veya dolaysız talep eder. Nitekim, ilk insan topluluğundan itibaren, iç güvenliği sağlayan, haklının hakkını arayan, haksızın ve toplum düzenini bozmaya çalışanların da karşısına dikilen, gerektiğinde bunu zorla yapan, yaptıran bu müessese toplumdan gördüğü kabul ve meşruiyetinin yanı sıra özünde kamu otoritesinin kullanımı, taşımış olduğu zor kullanımı ve zorlayıcılık nedeniyle de ciddi eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştiriler ve polise olan bakış açısı, bazı iç ve dış olumlu-olumsuz etkenleri ortamdan kaldırdığımızda tüm dünya genelinde benzer karakteristik özellikleri yansıtır.

            Gerçekten, kamu gücünün kullanımı iki ucu keskin bir kılıç gibi hassas bir dengeyi gerektirmektedir. Bu gücün aşırı kullanılması birey haklarını kısıtlayacağı gibi çok gevşek kullanılması da toplum düzenini zafiyete uğratmaktadır. İşte bu cihazın kullanım şekli, o toplumun çağımızda giderek önemi artan insan hakları kavramına ne kadar yaklaştığı veya yaklaşmadığının, bir anlamda o ülkenin ne kadar demokratik olup ne kadar olmadığının da işaretlerini vermektedir. Bu yüzden kanun koyucuları bu otoritenin kullanılmasını, bireyin ve toplumun taleplerini, devletin ihtiyaçlarını göz önüne alarak belirli kural ve kaidelere bağlamaktadırlar. Günümüzde artık bireysel hakların alabildiğince genişlediğini, bireyin devlet karşısında daha önceki dönemlerde tahayyül bile edilemez şekilde ulusal ve uluslar arası hukuk alanında konu haline geldiğini görmekteyiz. Artık, insan hakları ve demokrasi ile ilgili yaşanan her tartışmanın veya suçlamanın bir ucu, bir yönü de polisi ilgilendirmekte, polis olumlu ve olumsuz iç ve dış eleştirilerin tarafı haline gelebilmektedir. Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de bu tartışmaların azalmadan devam edeceğini, toplum içi taleplerin yanı sıra, globalleşen dünyada dış faktörlerin de bu etki mekanizması içerisinde yer aldığını ve almaya devam edeceğini söylemek zor olmasa gerek.

            Ancak, yeniliklerin çoğu da bu eleştirilerin eseri olmuştur. Bu teşkilatın bir ferdi olarak her zaman eleştirileri göğüslemek zor olsa da, zaman zaman bizleri çok üzse de belirli bir süre sonra olumlu veya olumsuz olsun (yıkıcı ve bölücü olmayan) her eleştirinin yeni bir iyileştirmeyi de beraberinde getirdiğini, teşkilatımızın kendisini geliştirerek toplum taleplerini karşılamaya çalıştığını, gelinen noktada geçmişle kıyaslandığında önemli mesafeler alındığını mutlulukla görmekteyiz. Bu eleştiriler polis hizmetlerinin tek yanlı değil toplumun da katkısını içinde barındırması, demokratik kültürün yerleşmesi açısından ayrıca bir önem arz etmektedir. 

            Gerçekten çok zor ve zor olduğu kadar onurlu bir mesleğimiz var. Hedefimiz bu millete daha iyi hizmet etmek, insanlarımızın güvenlik ve asayiş taleplerini karşılamaktır. Bizleri çoğu zaman üzse de, insanlarımızın yıkıcı ve bölücü olmayan daha iyi hizmet talep eden isteklerine kulak vereceğiz. Daha iyi, daha şeffaf, daha demokratik, daha sevecen ve daha güvenverici polisin her zaman arayışı içerisinde olacağız. Olumlu olsun olumsuz olsun eleştirilmek, yıkıcı ve bölücü emeller beslememek suretiyle bizim en önemli ayrıcalığımızdır. Aldığımız her eleştiri arzu edilen güvenlik hizmetlerinin sunulmasında önümüzü aydınlatan bir fener olacaktır. Yapacağımız her olumlu hizmet ileriye doğru atacağımız her adım bu ülke için kanlarını toprağa veren şehitlerimizin hizmetlerini ebedileştirecektir.