Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polis Akademisi Mezunları Uzlaştırmacı Olabilecek

İşlenen suçlar nedeniyle gerçekleşen olağan yargılamanın yanında, süreci hızlı, etkili ve verimli hale getiren alternatif çözümler de hukukumuza girmeye devam etmektedir.

2006 yılında hukukumuza giren “Uzlaşma” (C.M.K.’nın 253-255. maddeleri) kavramından sonra “Seri Muhakeme Usulü” (C.M.K.’nın 250. maddesi) ve “Basit Yargılama Usulü” (C.M.K.’nın 251-252. maddeleri) kavramları da 17.10.2019 tarih ve 7188 sayılı kanunla 2020 yıl başından itibaren (C.M.K. Geçici 5. madde) hukukumuza girmiştir.

Yeni tanıştığımız Seri Muhakeme Usulü, C.M.K.’nın 250. maddesinde yazılı ve genellikle kamuya karsı işlenmiş suçların soruşturulması aşamasında, suçun kanuni tanımında öngörülen temel cezanın yarısının şüpheli tarafından kabul edilmesi halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararın görevli mahkemece uygun görülmesidir.

….