Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Mobil Telefon Baz İstasyonları

polis_dergi_mart_2013_037 polis_dergi_mart_2013_038 polis_dergi_mart_2013_039Dünyamız; hızla gelişen teknoloji çağını yaşamaktadır. Gelişen bu teknolojiye paralel olarak da insanoğlu bu teknolojiden etkilenmektedir. Gün geçmiyor ki yeni bir şey üretilmesin, üretilen yeni ürünlerde hayatımıza girmesin. Gelişen teknolojiyle üretilen bu ürünler, insan hayatı için önemli olan işleri kolaylaştırırken, olumsuz olan etkilerinin de olabileceğini basın yayın organlarından öğrenmekteyiz.

Her ne olursa olsun, bu yeni teknoloji ürünlerinden vaz geçmek mümkün olmuyor. Günümüzde vazgeçilmeyen bu teknoloji ürünlerinden birisi de mobil telefonlardır. Mobil telefonlar, insan hayatına öyle bir giriş yaptı ki sanki bedenin bir parçası oldu. Çıkartılıp atılsa bir uzuv eksilecekmiş gibi. Çoluk-çocuk genç –yetişkin -ihtiyar her kesin elinde. Olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Belli ki insan hayatını kolaylaştırıyor. Aradığına nerede olursa olsun hemen ulaşılıyor. Eskisi gibi mektup yazıp, günlerce cevap beklemek derdi de yok. Yazdığına anında cevap geliyor. Hem sesli hem görüntülü iletişim kurulabiliyor. Resim çekilebiliyor, internete girilebiliyor ve bunun gibi saymakla bitmeyecek birçok işlem kolayca yapılabiliyor.

Hayatımızı kolaylaştıran bu teknoloji harikası mobil telefonlar; işlevlerini yerine getirirken, birçok zararlı etkilerinin olduğu da her kes tarafından az çok bilinen bir gerçek. Her ne kadar hayatı kolaylaştırıp bazı işlerde zaman kazandırsa da, gereksiz kullanımı da yerine hiçbir şekilde bir alternatifi konulamayacak olan zamanın süratle akıp gitmesinin yanında ekonomik ve buna benzer kayıplara da neden olabiliyor. Olur, olmaz yerlerde yüksek sesle konuşulması, diğer insanların dikkatlerinin dağılmasıyla verimin düşmesi ve gürültü kirliğine de neden olmaktadır… En önemlisi de Elektromanyetik dalgalardan sağlığın etkilenmesidir…

Mobil telefonların kullanılabilmesi içinde olmazsa olmazı da baz istasyonlarının kurulmasıdır. Baz istasyonları mobil telefonlarla haberleşmeye yönelik kapsama alanı oluşturmak amacıyla kurulmaktadır. Bu kapsama alanı oluşturulmazsa mobil telefonla konuşmak da mümkün olmamaktadır. Yani alt yapının kurulması şarttır… Bu alt yapının kurulabilmesi için de Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. Yönetmelik hükümlerine göre, işletmeciler önce İl bazında toplu izin alırlar. Aldıkları bu toplu izin dahilinde baz istasyonunun kurulacağı yeri kapsama alanını da dikkate alarak kendileri belirlerler. Mobil telefon kullanım sayısı arttıkça buna paralel olarak da baz istasyon sayısı artmaktadır. Bu nedenle de hemen her yerde baz istasyonu görmek mümkün oldu. Baz istasyonları, bazen bir çocuk parkının yakınında, bazen de spor yapılan bir yerde yani olur olmaz her yerde karşımıza çıkabiliyor…

Örneğin; sabah saat 05.00 den gece saat 24.00 kadar her kesimden insanın spor yaptığı Anıt tepe yürüyüş parkurunun etrafında en az üç yada dört tane kurulmuş baz istasyonu var. Burada spor yapan bir çok vatandaş, bu baz istasyonlarından duyduklarını rahatsızlıktan dolayı kaldırılmaları yönünde müracaatta bulundular… Fakat; söz konusu baz istasyonlarının kaldırılması bir yana kendilerini tatmin edecek bir cevap da alamadılar. Yüzlerce kişinin bir araya gelerek yaptıkları mücadele sonuçsuz kaldı. Sağlıklı olmak için geldikleri spor alanında, baz istasyonlarının insan sağlığına olumsuz etkilerini konuşur oldular… Bu aralar orada sürekli spor yapan birkaç kişinin kanser hastalığından vefat etmesi bazılarının hastalanması, depresyon ve buna benzer rahatsızlıkların olması gözleri baz istasyonlarına çevirdi. Buna baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar mı sebep olmuştu.

Elektromanyetik dalga yayan bu baz istasyonlarının mutlaka insan sağlığına zararı vardır. Baz istasyonları bilim adamlarının araştırma ve tartışma konuları arasındadır. Halkı aydınlatacak bir bilgi henüz açıklanmış olmadığından, İnsan sağlığına zararları konusunda da belirsizlik devam etmektedir… Hal Böyle olunca da insanların tedirgin olması da kaçınılmaz olmaktadır. Hani haksızda değiller. O baz istasyonları göz önünde olduğu sürece onları görmezden gelmek de mümkün değildir. Sağlık çok önemlidir. Haberleşmede önemli bir kamu hizmetidir.

SONUÇ OLARAK; teknolojinin getirdiği kolaylıklardan faydalanırken bunun bir bedelinin olduğu da unutulmamalıdır. Mobil telefonlar ile haberleşmenin yapılabilmesi için olmazsa olmazı baz istasyonlarının da kurulması kaçınılmaz bir gerçektir. Burada yapılması gereken bence; söz konusu istasyonlar, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak mı kurulmuş? Gerekli izinler alınmış mı? Bu baz istasyonlarının sağlığa zararları ne kadar? Nerelere kurulması sakıncalı? Kurulması gereken yerlerde spor alanları da var mı? Zararlarının azaltılmasıyla ilgili ne gibi önlemler alınıyor? Bu gibi yerler yetkili kuruluşlarca denetleniyor mu? Vatandaşı tedirgin eden olumsuz durumlarla ilgili vatandaş ne kadar bilgilendiriliyor? Olumsuz etkilerinin olmadığı yönünde vatandaşı ikna edici gerçek bir çalışma var mı? Eğer ki bunların cevabı hala belirsizliğini koruyorsa, spor yapılan bir yerde toplu olarak baz istasyonlarının kurulmasının orada spor yapan insanların üzerinde yaptığı psikolojik rahatsızlığın giderilmesi için o baz istasyonlarının kaldırılması gerektiğinin düşünmekteyim. Bence sağlık her şeyden önemlidir. Bunun yanında teknoloji harikası ürünleri kullanırken de insan hayatı için olumsuz etkileri göz önüne alınarak gereksiz yere kullanılmaması da gerekir. Yazımı Yoga öğretmeni Tülün OKYAY’ın insan sağlığı için söylemiş olduğu güzel bir sözüyle bitiriyorum…

“Sağlıklı insan her şeyi ister, sağlığı olmayan insan tek bir şey ister. O da SAĞ- LIK.”

Kaynaklar
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Sitesi
Söz konusu bilgiler; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK veya üniversitelerin araştırma bölümlerinden temin edilebilir. TÜBİTAK tarafından yayınlanan Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı konulu Rapor da konuya ışık tutmaktadır.
Telekomünikasyon Kurumu, şikâyet olsun veya olmasın tüm telekomünikasyon cihazları ve sistemlerinin ölçüm ve kontrollerini yapmaktadır.