Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Misafir Yazar

Engin Ulusoy; 1962 Lüleburgaz doğumlu olup, ilköğrenimini aynı yerde tamamladı. Ortaokulu Kepirtepe Öğretmen Okulunda yatılı olarak okudu. 1978 yılında girdiği Polis Koleji’nden 1981 yılında, Polis Akademisi’nden ise 1985 yılında mezun oldu. Antalya merkez ve Kaş, Tunceli Ovacık, Sinop ilinde çeşitli rütbe ve birimlerde görev yaptı.

1993-1996 yılları arasında Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinde Güvenlik Ataşesi olarak çalıştı. Akabinde; Sinop-Ayancık Emniyet Amiri, Malatya-Darende İlçe Emniyet Müdürü görevlerinde bulundu. 2000-2004 yılları arasında Marmaris ilçe Emniyet Müdürü olarak çalıştı. 2004-2008 yılları arasında Denizli Trafik Birimlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yürüttü. 2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 2017 yılında emekli olana kadar Polis Başmüfettişi olarak çalıştı.

Engin Ulusoy, Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukukunda “TCK Madde 256, Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu”  konulu tezi ile Yüksek Lisans yaptı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Toplumsal Güvenlik: Türkiye ve İtalya’nın Göç ve Göçle Mücadele Yöntemleri” üzerinde Doktora Tez çalışmalarını sürdürmektedir. 24.09.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Engin Ulusoy, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ZABITA TEŞKİLATI

Türk Zabıta Teşkilatı’nın ilki ve en büyüğü olan İstanbul Zabıtasının, 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezaretinin taşradaki şube başkanı olan “muhtesip” yani (İhtisap Ağası)ve onun emrine verilen 56 ihtisap neferi ile kurulduğu kabul edilmektedir. İstanbul Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş gününü kapsayan hafta Türkiye’de Zabıta Haftası olarak kabul edilmektedir ve 2020’de, bu yıl 194. yıldönümünü kutlamaktadır.

1855 yılında İhtisap Nezareti kaldırılarak yerine İstanbul’da “şehr-emaneti” kurulmuş, ihtisap nezaretinde kolluk işlerinde görevli olan personel de böylece Zaptiye Nezaretinde görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet döneminde ise 1924 ve 1930 yıllarında belediyeler ile ilgili kanunlar çıkarılmış olmasına rağmen, zabıta hizmetleri Ankara’da 1950 ve İstanbul’da 1957 yılına kadar Polis Teşkilatı tarafından sürdürülmüştür. Bu nedenle; zabıta teşkilatı gelenek ve göreneklerinin pek çoğunu emniyet teşkilatından almış bir özel kolluk kuvvetidir.

Zabıta; toplumun huzurunu, ihtiyaçlarını, geleceğe olan inancını, bir şehir bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirine saygının ve bu saygının geleceğe sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin güvencesidir. Zabıta kent paydaşı olmanın teminatıdır; belediyenin vitrinde görünen yüzüdür.

İstanbul Büyükşehir Zabıta Teşkilatı bugün, 2500’ü aşkın kadrosu, 500 civarındaki taşıtı ve 44 farklı birimiyle İstanbullulara hizmet vermektedir.

İstanbul Zabıtası, kent ve toplum düzeninin sağlanmasına yönelik olarak;

Halkın yardım ve acıma duygularını istismar eden dilencilik ve kayıt dışı ekonomik faaliyetleri engelleme, kamuya açık alanları işgallerden arındırma, vatandaşları ve turistleri rahatsız eden kişilerle mücadele, fikri sınai ve mülkiyet haklarını korunması, yaşanabilir bir İstanbul için kent estetiğini karadan ve denizden kontrol etme görevlerinin yanı sıra çevre koruma ve kontrol denetimleri, görüntü kirliliği ile mücadele kapsamında ilan – reklam tanıtım denetimlerinden; tüketici hakları ve toplum sağlığını korumak için fiyat etiket tarife denetimleri, sebze meyve ve su ürünleri hallerinde yapılan denetimlere… Şehir içi toplu ulaşım araçları ve otobüs terminalleri denetiminden, imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla mücadeleye; işyerlerini ruhsatlandırma ve ruhsat denetimleri kadar çok geniş bir yelpazede ve alanda görev yapmaktadır.

Zabıta, bu görevlerin dışında sokakta kalan yardıma muhtaç kişilerle ilk temasta bulunan ve bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiren bir teşkilattır. Bu nedenle İstanbul Zabıtası, derin kent yoksulluğunu çözebilmek için, bütün kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa çalışmak zorundadır.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstihdam Ofisimiz ile birlikte gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar için ruhsat sürelerini kısaltma ve ruhsat sonrası ihtiyaç olan işgücünü sağlamak için ortak bir proje üzerinde çalışmaktadır.

Bu yaz sezonunda Büyükşehir Zabıtası; Şile, Adalar, Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde  mahalle/belde zabıtası projesini uygulamaya almış olup, kent ve toplum düzeni denetimleri kapsamında ise  turizme yönelik prestij meydanlarında, sahillerde ve Adalarda atlı zabıtalar ile görev yapmaya başlamıştır.

Zabıta’nın görev ve yetkileri basit kabahatler olarak görülmemelidir. Çünkü zabıta, semtlerde ve mahallelerde yaşanan sıkıntıları ilk fark eden ve ilgili makamlara aktaran bir teşkilattır. Zabıta, bu anlamda çok kritik bir görevi icra etmektedir. Bu nedenle semtlerde ve sokaklarda bu tür oluşumlar, organize suç örgütlerine dönüşmeden polis teşkilatı, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta’nın ortaklaşa ve senkronize bir şekilde çalışması İstanbul’un huzuru, esenliği ve güvenliği için elzemdir.

İBB ATLI ZABITA BİRİMİ

İstanbul Adalarda faytonların kaldırılması ve atların İBB tarafından satın alınması ile birlikte başlayan bir süreç Atlı Zabıta. Aslında, bir Külkedisi hikâyesi. O bakımsız çile çeken atların bakımları, aşıları yapıldı. Temiz, pirüpak oldular, semizlediler. Kısa sürede çalışmalar başlatıldı ve Eylül ayının ilk haftası olan Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 194. Yıldönümüne yetiştirildi atlı zabıta birliği. Başta Adalar olmak üzere turistik meydanlarda, sahillerde ve kent ormanlarında görev yapmaya başladılar. Artık onların koruyucusu bütün İstanbul olmuştu. Atlı zabıta başlangıçta 20 personel ve at olarak göreve başladı. Bu günlerde de Atlı Kadın Zabıta yetiştirilmesi çalışmaları sürmektedir. En kısa zamanda meydanlarda kadın atlı zabıtalar da görev yapmaya başlayacaklar. İBB Zabıtasında alışılagelmişin dışında bir anlayış ile çalışmalar sürdürülmektedir.