Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

MESLEKİ ANI YARIŞMASI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ’NDEN

 

Özgüner POLAT

Emekli Emniyet Müdürü

Genel Sekreter

Deneyimlerin yeni kuşaklara aktarılmasının önemi çok büyük. Arkadaşlar bir araya geldiğimizde bu konuda hepimiz fikir birliği içindeyiz. Kendi aramızda çok ilginç anılar anlatıyoruz. Bundan geçen sayıda da bahsettim. Mesleki yazışmaları, tutanakları çok iyi yazdığımız halde anılarımızı bir türlü kağıda dökemiyoruz. En değerli anılar kişilerle yok olup gidiyor. Biz polisler kendimize değil de hep devlete çalışmaya alışkınız. 27 Mayıs 1960 tarihinde bir ihtilal yaşadık. Bu ihtilal de gözaltına alınan, hattaYassıada mahkemesinde sorgulanan, yargılanan ağabeylerimiz oldu. Bu ihtilal sanki polise karşı yapılmış, suçlu polis imiş gibi davranıldı. Sonradan aklanan ve görevlerine dönen ağabeylerimiz anılarını anlattılar. Bizlere örnek olacak olaylar vardı. Hiç birisi bu değerli anıları yazıya dökmedi. Anılar uçup gitti.

Bu değerli anıların uçup gitmemesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, onlara rehber olması, ışık tutması amacıyla ve kuruluşumuzun 159.yılında bir etkinlik olarak Derneğimiz “Mesleki Anılar Yarışması” açmıştır. Bu yarışmanın fikir babası değerli arkadaşımız Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Arslan’dır. Emeklilerin ve bugün çalışan her kademedeki  meslektaşlarımız bu yarışmaya katılabilir. Bu vesile ile okuyucularımız ve özellikle genç meslektaşlarımız kıssadan hisse çıkaracak, mesleğinde daha başarılı olacaklardır. Güzel anıları unutulmayıp daha güzele, daha iyi noktaya geleceklerdir, belleklerde yer alacaktır.  

Yarışmanın Seçici Kurulu 

1-Genel Müdür Yardımcısı Sayın Abdullah Bolcu,

2-Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ramazan Er,

3-Genel Müdür Yardımcısı Sayın Necati Altıntaş,

4-Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emin Arslan,

5-Genel Müdür Yardımcısı Sayın Feyzullah Arslan,

6-Teftiş Kururu Başkanı Sayın Naciye Ekmekcibaşı,

7-İstihbarat Daire Başkanı Sayın Sabri Uzun,

8-TEMUH Daire Başkanı Sayın Selim Akyıldız,

9-Eğitim Daire Başkanı Sayın Ö.Rıza Göküş,

10-Güvenlik Daire Başkanı Sayın İsmail Çalışkan,

11-İdari Mali İşler Daire Başkanı Tuncer Özyer,

12-Derneğimiz Genel Başkanı Sayın Şükrü Nail Atalay ve Çağın Polisi Dergisi Yazı Kurulundan oluşmaktadır. Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar.

Hiçbir yerde yayınlanmamış, değerli anılarınızı bugünden itibaren 01 Şubat 2004 tarihine kadar, en az iki daktilo sayfası olacak şekilde posta ile(disket ortamında) veya genelsekter@caginpolisi.com.tr mail adresimize internet kanalıyla gönderebilirsiniz.

2004 – 159.Kuruluş yılı polis haftasında seçmeler sonuçlanmış olacaktır.

Sonuçta birden beşinciye kadar seçilen mesleki anı yazarları geliş-gidiş konaklama, yeme-içme derneğimizden karşılanmak üzere davet edilecektir. Düzenlenecek bir törenle plaket ve ödülleri (ödüller daha sonra açıklanacaktır.) takdim edilecektir.

Bu konuda hazırlanacak afişler daha sonra Genel Müdürlük birimlerine, İl Emniyet Müdürlüklerine ve tüm taşra birimlerine gönderilecektir. Birim müdürü arkadaşlarımızın bu yarışmayı emekli ve çalışanlara duyurulmasında yardımlarını bekliyoruz.

Anılar Derneğimiz tarafından kitap haline getirilerek mensuplarımıza ulaştırılacaktır.

Tüm Emekli ve çalışan her kademedeki arkadaşlarımızın katılımını bekliyor, iyi günler ve başarılar diliyor, sevgiler sunuyorum..