Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Giderek Büyüyen Bir Sağlık Sorunu

            Dr.Bilal ÖZÜNLÜ

            Sağlık İşleri Daire Başkan V.

 

HEPATİT B

 

Hepatit; A dan F’ye kadar değişik türdeki hepatit virüsleri ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Karaciğer de iltihaplanma ile  değişik şekillerde seyreder.

1-Hastalık vücut tarafından sınırlandırılır ve tamamen geçer.

2-Hastalık vücutta sağlıklı kalır (yani uyur)Vücut direncini düşüren durumlarda aktif hale geçer.

3-Hastalık vücut tarafından sınırlandırılamaz, kronikleşir, siroz ve kansere kadar ilerleyebilir.

Hepatit B ve C tipleri daha çok 2 . ve 3. maddedeki gibi seyreder.Bugün Dünya çapında 350 milyonun üzerinde hepatit B virüsü (HBV) taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. HBV taşıyıcılığı ülkemizde bölgeden bölgeye değişmek üzere % 3.9-12.5 olarak belirlenmiştir.

HBV’nin serum içinde 30- 320 C’de 6 ay, – 200 C’de dondurulduğunda yıllarca etkinliğini koruduğu görülmüştür.

 

HBV BULAŞMA YOLLARI:

 

1-Kan ve enfeksiyöz vücut sıvıları (plevra, periton sıvıları, semen, salya, idrar, feçes, meme sütü, ter, gözyaşı, vajinal salgı, BOS, kordon kanı ) başlıca bulaşma yollarıdır.

 

Kanla bulaşmışlığa örnek;

 

Ortak enjektör kullanımı, dövme yaptırma, akupunktur, kulak deldirme, sünnet, günlük eşyaların (havlu, jilet, traş makinesi, diş fırçası, banyo malzemeleri v.s.) ortaklaşa kullanımı gibi davranışlar perkutan bulaşmaya neden olabilecek diğer yollardır.HBV dayanıklı olduğundan, mukoza yüzeyleri veya hasarlı deri ile temas etme olasılığı olan çevredeki yüzeylerden parenteral bulaşmaya neden olabilmektedir.

 

2-Cinsel temas

 

3-Perinatal bulaşma.

 

Taşıyıcı anneden çocuğa bulaşma doğum sırasında olur. Bu yolla bulaşımın iki önemli özelliği vardır. Birincisi doğum sırasında annenin  enfekte sıvıları ile oluştuğundan aşı ve hepatit B immunglobin ile önlenebilir. İkincisi ise kronikleşme oranı yüksektir.

 

4-Horizontal bulaşma:

 

Gösterilebilir parenteral, cinsel yada perinatal temas olmamasına karşın HBV bulaşmasına denir.

 

HBV RİSK GRUPLARI

 

1-Kan kan ürünleri ile temas

  • Çoğul transfüzyon yapılan hastalar
  • Hemodiyaliz yapılanlar
  • Sağlık Personeli

 

2-Kanla perkütan temas

    Damar içi uyuşturucu kullanımı, dövme yaptıran, kulak deldirenler, v.s.

 

3-Cinsel temas

 

4-Perinatal temas

 

5-Bakım evlerinde yaşamak

 

6-Sosyoekonomik düzey düşüklüğü, kötü sağlık koşullarında yaşayanlar, kalabalık topluluklar halinde yaşayanlar.

 

HBV’ DAN KORUNMA

 

HBV’ dan korunmanın temel unsurları bilinen bulaşma yollarına karşı önlem alma, temas sonrası önlem alma ve temastan önce bireyin bağışıklanması ( aşılanması ) olarak özetlenebilir. HBV aşısı im (deltoid) uygulanır. Rekombinant hücrelerden hazırlanır. Doz miktarı ve yineleme zamanları aşıya göre değişmektedir. Koruyuculuğu  % 97’dir. Hali hazırda piyasada var olan aşıların uygulanması 3 doz aşı sonrasında 1 rapelle mümkün olmaktadır.

 

Bu nedenle; risk grubuna giren öncelikle eğitim-öğretim kurumları olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımızın aşılanması önem arzetmektedir.Ancak;aşının maliyeti yüksek olup devlet tarafından da karşılanmamaktadır.

 

Biz Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile temaslarımızı sürdürmekteyiz. Görüşmelerden olumlu sonuç alındığı takdirde virüsle karşılaşmamış   Teşkilat mensuplarımıza HBV aşısı yapılacaktır.

 

Sonuç olarak: Ülkemizde orta derecede endemik olarak bulunan HBV’ ne karşı; HBV ile karşılaşmamış bireylerin aşılanması yolu ile kişilerin yaşam kalite ve sürelerine katkımız yanında, pahalı tetkik ve tedavilere de gerek kalmayacağından ülke bütçesine katkımız olacağı da açıktır.