Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

GELİŞEN TÜRKİYE, GELİŞEN POLİSLİK

İlçe Emniyet Müdürleri Yönetimi Geliştirme Semineri

 

 

                                                                                                             Füsun Emel KUNTER

                                                                                                            2. Sınıf Emniyet Müdürü

                                                                                                      Eğitim Daire Başkan Yardımcısı

 

Günümüzde güvenlik hizmetinin sunulmasından öte tartışılan konu, ‘güvenlik hizmetinin nasıl sunulduğudur’. Güvenlik hizmetinin insan haklarına saygılı, demokratik toplumun gereklerine uygun bir tarzda sunulmasının ise en birinci şartı, güvenlik hizmeti üreten kurumlarda görülen yönetim becerileri ve yönetim tarzlarının, çağın gereksinimleri doğrultusunda her geçen gün kendisini geliştirmesidir.

Eğitim Daire Başkanlığınca, polisin hizmet kalitesini arttırmanın en önemli basamağını teşkil eden, polis yöneticilerinin yönetim becerilerini geliştirmek için yurt çapındaki tüm ilçe emniyet müdürlerine yönelik iki dizi halinde eğitim seminerleri gerçekleştirildi. Bu eğitim seminerine Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN, Hacettepe Üniversitesi İşletme  Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet TİMUR ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Önder AYTAÇ polis yönetimi konusundaki çalışmaları ile destek verdiler.

17- 26 Aralık 2002 tarihleri arasında iki dönem şeklinde düzenlenen “İlçe Emniyet Müdürleri Yönetimi Geliştirme Semineri”ne yurt çapında toplam 202 ilçe emniyet müdürünün katılımı sağlanmış, seminer sonunda katılımcılardan alınan geri bildirimlerde, seminerin geliştirici, öğretici ve rahatlatıcı niteliklere sahip olduğu ve katılımcıların seminerden memnun ayrıldıkları gözlemlenmiştir. Bu geri bildirimler ile de Eğitim Daire Başkanlığı bu tarz eğitimlerin her düzeyde yöneticiye verilmesi gerektiği mesajını almıştır.

Seminere eğitici olarak katılan, Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN “İnsan Kaynakları Yönetimi” konusunda katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Bu seminerin amacı, katılımcıların, yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde temel olan bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Sayın AÇIKALININ anlatımı içerisinde, en çok üzerinde durduğu bir nokta da; “çalışma şartları ve hizmetin yürütülmesi esnasında ortaya çıkan olumsuzlukları problemlere dönüştürmeden pozitif hale getiren, sorun inat ediyorsa göz ardı etmeksizin üstesinden gelebilen yöneticiler, gerçek yöneticilik yeteneklerini sergileyerek, lider vasfını kazanırlar.” Bu çerçevede, bireyin kendisini ve çevresini tanıma teknikleri, motivasyon, empati, insan ilişkileri, katılımcı yönetim teknikleri gibi konularda gayet güzel ve somut örneklerle konuyu zenginleştirmiştir.

Seminere eğitici olarak katılan, Hacettepe Üniversitesi İşletme  Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hikmet TİMUR ise “Liderlik ve Ekip Çalışması” konusunda değerli bilgilerini meslektaşlarımızla paylaşmıştır. Bu tarz seminerlerin amaçlarından bir diğeri ise, katılımcıların, işgücü potansiyelini harekete geçirmek ve takım ruhunun gelişmesi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Sayın TİMUR’un anlatımlarından ekip çalışmasıyla ilgili yeni bilgiler ve ufuklar açılmıştır. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşmak isterim;

Liderlik, her yöneticinin sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bu özellik geliştirildiğinde kuruluşların ve birey olarak yöneticinin performansında önemli artışlar oluşacaktır. Liderin, kişileri ÇOK, ama isteyerek, severek çalışma yönünde etkileyen biri olduğunu düşünürsek, bu misyonu üstlenen kişinin, motivasyon, iletişim, empati, insan ilişkileri, ekip çalışması ve çağdaş yönetim konularında uzman olması gerekir.

Seminerde işlenen konularda vurgulanmak istenen tema:

  • ·        Lider, tanımı ve görevleri,
  • ·        Yönetici, tanımı ve görevleri,
  • ·        Lider olmakla, yönetici olmak arasındaki önemli farklar,
  • ·        Bir kurumda kişilerin ÇOK, ama isteyerek, severek çalışmalarının nasıl sağlanabileceği,
  • ·        Çağdaş yönetimde uzman olabilmenin sırları,
  • ·        Takım çalışmasının ilkeleri ve ideal takımın nitelikleri şeklinde sıralanabilirken;

Seminerimize katılan, Sayın Önder AYTAÇ da, “Emniyet Müdürlerinde Misyon ve Vizyon Arayışı” konusunda çok güzel ve yönlendirici bilgiler, deneyimler ve yaşamdan örnekler aktarmak suretiyle ilgi odağı olmuş, katılımcılara özellikle personellerini tanımalarını, yönetim stratejilerini bu doğrultuda geliştirmelerini, hizmette verimliliği arttırmayı, yöneticinin lider misyonunu benimsemesini ve son olarak da polisin vizyonunun yukarı taşınmasının esas olacağını belirtmiştir.

Polisimizin, özellikle de geleceğin üst düzey polis yöneticileri olacak ilçe emniyet müdürlerimizin bu seminerden duydukları memnuniyet ve seminerin gerçekten verimli geçtiğini ifade etmeleri, Eğitim Daire Başkanlığı çalışanları olarak çalışmalarımızın hedefini bulduğu konusunda bizlere de güven vermiştir. Seminerde bizden katkılarını esirgemeyen hocalarımıza, gizli kahramanlar olarak nitelendirebileceğimiz daire personelimize ve teşkilatın olmazsa olmazları diyebileceğimiz ilçe emniyet müdürlerine teşekkür eder, 2003 yılında başarılar dileriz …