Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

FUHUŞA İTİLMİŞ GENÇ KIZLAR VE KADINLARLA MESLEKİ ÇALIŞMA YAPACAK “BİRİM ÖNERİSİ”

 

Aydın KILIÇ

Sosyal Hizmet Uzmanı

Ankara Emniyet Müdürlüğü

Çocuk Şube Müdürlüğü 

Gerekçe:

Ülkemizde yaşanan ekonomik Kriz ve neticesi olarak fuhuş sektörüne yeni katılımlar da sayısal bir artış olduğu ve yeni katılanların yaş ortalamasının hızla 18 ‘in altına doğru indiği gözlenmektedir.

Yaşanılan kriz ve krizler nedeni ile  yoksullaşma ve bu durumun koşullanması olan işsizlik, vasıfsızlık, madde kullanımı ve bağımlılığı, eğitimsizlik, kültürel çözülme, tüketim uyaranlarının çokluğu ve aile parçalanmalarında görülen artış, kadının ekonomik bağımsızlığının da yeterli seviyede olmaması, küçük yaşta evliliklere ve benzeri yaşanılan süreçlere yol açmakta, tüm bu olumsuzluklardan da ilk etkilenenler genç kızlar ve kadınlar olmaktadır.

Durumu sadece bu kadarla sınırlamayıp geniş açılı bir perspektif oluşturmaya çalıştığımızda konunun sosyal bir sorun olduğunu, genç kızların ve kadınların ekonomik, bireysel, ailevi, toplumsal ve yönetsel nedenlerden dolayı fuhuş sektörüne itildikleri ve sektörel süreçte de bir çok sorunla karşılaştıkları gözlenebilmektedir.

Emniyet Müdürlüğü verilerine çeşitli dönemlerde kayıtlı olduğu varsayılan genç kız ve kadınların  ilimizde 3.000’e yaklaştığı, İstanbul ilinde ise 20.000.’e yakın olduğu tahmin edilmekte ve bu sayının hızla arttığı gözlenmektedir.

Fuhuş sektöründeki Uluslararası uygulamalara bakıldığında, koruyucu-önleyici kurumlaşma ve profesyonel hizmet birimleri aracılığı ile Sosyal destek hizmetleri sunulduğu görülmektedir.

A.B uyum süreci içerisinde olan Ülkemizde ise Emniyet Birimlerince “Güvenlik” Hizmeti, Sağlık Birimlerince de “Sağlık” hizmeti sunulduğu, Sosyal destek, hizmet ve programlarından yoksun oldukları ve bu işlevi yürütecek bir birimin yapılandırılmadığı görülmektedir. 

Fuhuş Alanında Gözlenen Sorunlar;

–     Fuhuş sektöründe olup, 18 yaşından küçük olmaları,

–   Çoğunluğunun evlilik geçirmiş ve çocuklarının olması, çocuklarından ayrı kalmaları, çocukların  yanında yada yakınında fuhuş yapılması riski,

–   Madde kullandıkları yada madde bağımlısı oldukları,

–  Psiko-Sosyal destek gereksinimleri,

–   Öz saygı ve öz değer kaybı,

–   Ağır, olumsuz sağlık ve fiziksel risk koşulları altında yaşamaları,

–   Yaptığı işi ailesine, yakınlarına ve çocuklarına nasıl ve ne zaman söylemeleri gerektiğini   bilememeleri,

–   Haklarının ve güvenliklerinin farkında olmamaları,

–   Eğitim düzeyi düşüklüğü ve okuma yazma bilmemeleri,

–   Yüksek gelir grubunda olmalarına karşın Sosyo-Ekonomik sorunları ile baş edememeleri,

–   Toplumsal iletişim ve Sosyal beceri eksiklikleri,

–   Toplumun konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve davranış değişikliği oluşturulmasının gerekliliği,

–   Alana yönelik hizmet sunumunda bulunanların bakış açısı ve yaklaşım değişikliğine ihtiyaç duyulması,

–    Kurum ve Kuruluşları kullanma, hizmet alma becerilerinin düşük olması,

–    Yönetsel, Yasal ve Kurumlaşma sorunları olması,

–  Sorunu büyütücü ve çarpıtıcı olmaması için Medya’ya doğru bilgi aktarma ve yanlış yaklaşımlara müdahale gerekliliği,

–   Koruyucu-Önleyici hizmet sunumu yetersizliği,

–   Rehberlik, Danışmanlık ve Yönlendirilme gereksinimlerinde profesyonel bir hizmet biriminin olmayışı,

–   Alana yönelik bilimsel çalışmalara alt yapı oluşturacak ve yönlendirecek bir birimin olmayışı ve benzeri nedenlerle, 

Mesleki çalışmalar yapacak, koordine edecek bir birimin oluşturulmasının gerekçeleri olarak görülmektedir. 

Önerilen birim içeriğine bakıldığında ise;

Fuhuş sektörü ile herhangi bir şekilde ilişki içerisinde bulunan bireyler ve kuruluşların tamamının ilk uğrak yeri olan Ahlak Büro Amirliğine ilk adım olarak intikal etmekte yada ettirilmektedirler. 

Önerilen birimde:

–   Koruyucu – Önleyici,

–   Rehberlik ve danışmanlık edici,

–   Hakları ve güvenlikleri konusunda eğitici,

–   Anne (Kadın) – Çocuk – Aile – Toplum iletişimlerini tesis edici ve bilgilendirici,

–   Sağlık ve Sosyal Güvenlik konularında bilgilendirici,

–   Sorun odaklı plan, program ve bilgilendirme çalışmaları yapıcı,

–   Sosyal destek ve Sosyal Hizmet Modellerini uygulayıcı,

Ve bunlar kapsamında;     

“Fuhuşa itilmiş Genç Kızlar ve Kadınlarla Mesleki Çalışma” tanımlamaları çerçevesinde koyucu–önleyici mesleki çalışmalar yapılabilmeli,

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili Genel Müdürlükler arasında işbirliği (Protokol) içinde birey, Aile, Toplum ve sorun odaklı mesleki çalışmalar yapmak üzere Ahlak Büro Amirliğinde bir “Birim” oluşturularak multi-disipliner gereklilik içerisinde meslek elemanları görevlendirilmesinin,

Yapılacak çalışmalar neticesinde Fuhuş sektörü genç kız ve kadınlarının yaşadığı sorun yoğunluğunu azaltıcı yönde olumlu sonuçlar elde edileceği,

Uygulamaların Metropol illerde örnek uygulamalar ile test edilmesinin “Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti” bakış açısını pekiştireceği kanaatindeyim.