Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

FBI MİSYONU, TARİHİ VE ÖRGÜTLENME BİÇİMİ (1)

 

                                                                                 

 T.Fikret SARISÖZEN[*]

 

Bir çoğumuzun Amerikan filmlerinden tanıdığımız, (FBI) ve FBI Ajanları kimdir? Nerede, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? FBI’nın soruşturma yetki alanına giren suçlar nelerdir? FBI’nın örgütsel yapısı ve bütçesi ne kadardır? Bütün bu soruları merak ediyorsanız aşağıdaki makalemi lütfen okuyunuz

Federal Bureou of İnvestipation (FBI) Amerika Birleşik Devletleri  Adalet Bakanlığı’nın (DOJ)  soruşturma kuruluşudur. Amerika Birleşmiş Devletleri Ceza Yasasının (USC) 28. maddesinin 533. üncü bendi Adalet Bakanı’na “Amerika Birleşik Devletine karşı işlenecek suçların soruşturması için yetkililerin atanması” yetkisini tanır. Bunun yanı sıra diğer federal yasalarda belli suçların soruşturma ve incelenmesi yetkisini FBI’da vermektedir. Günümüzde FBI’nın soruşturma yetki alanı içine giren 200 den fazla federal suç kategorisi mevcuttur.

Büro, aynı zamanda  herhangi bir kovuşturmayı gerektirmeyen durumlarda da inceleme ve soruşturma yetkisine sahiptir. Örneğin Başkanlık kararnamesiyle FBI, hassasiyet gerektiren hükümet görevlerine atanacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapma yetkisine sahiptir. Yine Başkanın emriyle FBI, Ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetler konusunda istihbarat toplayabilirler.

FBI kanalıyla elde edilen bilgiler Adalet Bakanlığı Savcısına veya başka bir DOJ yetkilisine teslim edilir. Bu konuda kovuşturma ya da herhangi bir işlem gerekip gerekmediğine bu yetkili karar verecektir. Bu soruşturma faaliyetleri için, toplumu en fazla etkileyen dört öncelikli alan seçilmiştir. Kontra Terörizm (Terörizmle Mücadele), uyuşturucu/yer altı dünyası, Yabancı Ülke Kontra İstihbarat, şiddete dayanan suçlar ve beyaz yakalıların  işlediği suçlar.

Buna ilaveten FBI, diğer kolluk kuvveti teşkilatlarıyla işbirliği yaparak, onlara parmak izi tespiti, Laboratuar tahlilleri, polis eğitimi, tek kaynaklı suç bildirisi raporları gibi yardımcı hizmetler sunar, Ulusal Suç İstihbarat Merkezi aracılığıyla destek sağlar.

FBI’nın Kısa Tarihi               ;

FBI olarak bilinin bu teşkilat 1908 yılında kuruldu. O zamanın Adalet Bakanı Charles J.Bonaparte A.B.D. Adalet Bakanlığının özel soruşturma dairesini teşkil etmek üzere özel ajanlardan oluşan isimsiz bir teşkilat tayin etti. Bundan önce Adalet Bakanlığı (DOJ) kendi cezai yetki alanı içerisinde işlenen fedaral suçların soruşturması için A.B.D.nin gizli servisinden ödünç aldığı ajanları kullanıyordu.

Bu özel Teşkilat 1909 yılında Adalet Bakanı George W.Wickersham’ın emriyle bir dizi değişikliklere uğradıktan sonra Bureau Of İnvestigation  (Soruşturma Bürosu) adını aldı. Bundan sonra başka isim değişikliklerinden geçerek bu-günki ismini 1935 yılında almıştır.

FBI tarihinin ilk döneminde, bu teşkilatın ajanları mevcut fedaral suçlar arasında nisbeten daha az sayıda suçla ilgili soruşturma yürütürdü. Bunlar çoğunlukla, iflas hileleri, antiterör suçları, vatandaşlığa geçmeyle ilgili  ihlallerdi. 1. Dünya  Savaşı sırasında Büro espiyonaj, sabotaj, ülkeyi yıkma teşebbüsü  suçları, askerden kaçmalar gibi suçları soruşturma görevini üstlendi. Motorlu Araçlar kaçırma ulusal yasasının  1919 yılında kabul edilmesiyle Büro’nun yetki alanı genişledi.

1920 yılındaki yasaklamalarla Ganpasterler Dönemi başladı. Bu dönemin kriminal tipleri, banka soymak, insan kaçırmak gibi henüz federal suçlar kapsamına alınmamış olan suçlar işleniyordu. 1932 yılında Federal İnsan Kaçırma Yasasının kabulü ile bu durum değişti. 1934’de kabul edilen başka yasalarda  Kongre Özel Ajanlara yeni ilan edilen federal suçlarla ilgili daha geniş yetkiler vererek tutuklama ve silah taşıma yetkisi tanıdı.

II.Dünya Savası sırasında FBI’nın yetki alanı ve boyutu daha da genişleyerek Güney Amerika’daki istihbarat faaliyetlerini de kapsadı.

II.Dünya Savaşının sona ermesi ve Atom çağının başlamasıyla, FBI Beyaz Saray’da görev alan şahısların ve diğer devlet dairelerine tayin edilen görevlilerin, icrai organla ilgili Güvenlik konuları da dahil olmak üzere sicillerin araştırma sorumluluğunu aldı.

1960’larda Yurttaşlık Hakları İhlalleri ve örgütlü suçlar FBI’nın en çok üstünde çalıştığı suçlar arasına girdi, bunların yanı sıra kontra terörizm (Terörizmle Mücadele), uyuşturucu kaçakçılığı ve 1970’lerle 1980’lerde ise şiddete dayanan suçlar, beyaz yakalıların işlediği suçlar FBI tarafından soruşturulmaya başlandı.

FBI soruşturma kaynaklarını yedi temel alanda yoğunlaştırmıştır. Kontra terörizm, uyuşturucu trafiği, şebeke suçları, yabancı ülkelere istihbarat, şiddete dayanan suçlar, Beyaz yakalıların işlediği suçlar, belli işlere müracaat edenlerin soruşturulması ve yurttaşlık hakları ihlalleri.

Örgütsel Yapı ve Bütçe        ;

FBI alanda çalışma esası üzerine kurulmuş bir teşkilat olup, Wasihington D.C.de bulunan merkezinde 9 bölüm ve 3 ayrı ofisi bulunur. Bu bölüm ve ofisler ülkenin her yerindeki 56 alan ofisi, yaklaşık 400 uydu ofis, 4 uzmanlaşmış alan tesisi ve 22 yabancı irtibat bürosunu idare eder, yabancı irtibat bürolarının her birinde bir Hukuk Ateşesi  ve bir Hukuk irtibat memuru bulunur. Bu görevliler, dış ülkelerde Amerikan ve yerel yetkililerle, FBI’nın yetkisi içine giren kriminal konularda birlikte çalışırlar.

FBI takriben 10.000. Özel Ajan ve 13.700 tane de profesyonel, idari, teknik, katiplik, ticari ve tamir bakım işlerini yürüten personeli vardır. FBIHQ (FBI merkezi) de 7.250 görevli çalışır, yaklaşık 16.500 görevli de alan tesislerinde görev yaparlar.

FBI’nın operasyonlar ücretler ve diğer harcamalarla birlikte yıllık takribi bütçesi 2,2 milyar dolardır.

FBI Merkezinde Bölümler ve Ofisler         ;

FBI Müdürüne bir Muavin destek olur. Merkezdeki 9 bölüm birer Müdür Yardımcısı tarafından yönetilir. 3 ofisin başında ise değişik isimler taşıyan yöneticiler bulunur. Görevli bir Müfettiş Kamu Dairesi ve Kongre işleri ofisini yönetir. Genel Danışma Dairesi başında ise Genel Danışman bulunur. İstihdam Fırsat Eşitliği Ofisinin başında ise bu ofise bakan bir memur vardır.

Müdür Muavinlerine Yardımcı Müdürler destek verir. FBI Merkezindeki Bölüm ve  Ofisler işlevleri doğrultusunda değişik seksiyonlara ve birim adı verilen daha küçük daha uzmanlaşmış çalışma gruplarına ayrılmıştır.

Alan Ofisleri, Mukim Ajanlar ve diğer Belli Başlı Alan Tesisleri            ;

FBI alan ofisleri Ülkenin belli başlı 56 şehrinde yer almaktadır. Bu ofisler mahalli suç eğilimleri ve bölgenin coğrafik merkeziyetine göre ve kaynakların en etkili ve faydalı şekilde kullanımına sağlayabilecek şekilde seçilmiştir.

FBI alan memurları ofislerinin işlerini ya doğrudan doğruya kendi kuruluşlarından ya da sayıları yaklaşık 400’ü bulan resident agencies, (mukim ajans) adı verilen uydu ofislerden idare ederler. Her alan ofisinin idaresinde çalışan Resident Agency’lerin sayısı farklıdır.  Bu  ajanslarda çalışan personelin sayısı da farklıdır. Bir düzineden başlayarak daha da yukarı çıkarabilir. Mukim ajanslar, alan memurları gibi suç eğilimlerinin dağılımına ve kaynakların mevcudiyetine göre yerleştirilirler.

Hukuk Ateşesinin Ofisleri               ;

FBI’nın uluslar arası soruşturmalardaki rolü kongre’nin kıtalararası cezai yetkisini genişletmesi ve uluslar arası suçların artmasına bağlı olarak büyümüş bulunmaktadır. FBI’nın yurt dışında soruşturma yapabilmesi için suçun işlendiği ülkenin iznine ve A.B.D. Adalet Bakanlığı ile bu konuya eğilen diğer kuruluşların FBI legal Ateşe programı aracılığıyla eş-güdümlü olarak çalışmasına ihtiyaç vardır.

Hukuk Ateşesi FBI merkezindeki Uluslararası İlişkiler Dairesi Kriminal Soruşturma Bölümüne karşı sorumludur. Bu daire ayrıca, İnterpol, Washington’da bulunan yabancı polis teşkilatları ve güvenlik görevlileri gibi diğer üst yönetici dairelerle ve ulusal emniyet kuvvetleri dernekleriyle temasları da düzenler.

FBI’nın kıtalararası yayılmış bulunan sorumlulukları ve uyuşturucu kaçakçılığı şebeke suçları, yabancı ülkelerle olan kontra-istihbarat sorunları, terörizm ve beyaz yakalıların işlediği uluslar-arası alanda yarattığı suçlar çerçevesinde FBI bir çok yabancı ülkenin temel güvenlik teşkilatları, istihbarat ve emniyet örgütleriyle yakın irtibatlar kurar ve bu irtibatları devam ettirir. Bu irtibatlar Başkanlık Emirleri, Yasalar ve FBI politikasına uygun bir çerçeve içinde yürütülür.

Dünyanın çevresinde 22 ülkeye yayılmış FBI ofisleri mevcuttur. Bu ofisler ABD ile ilişkisi müsait olan ülkelerdeki ABD elçiliklerinde yer alır. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki özel FBI ajanlarına Hukuk Ateşesi, Hukuk Ateşe Muavini, Yardımcı Hukuk Ateşesi veya irtibat memuru adı verilmektedir.

           

             [*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Baş Müfettişi,Nazilli Polis Okulu (1992-1996)  ile  Kayseri Polis Okulu  (1996- 2000)  Eski Okul Müdürü.

(1) Criminal Justice Executiv Forum-Mayıs1997