Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

EMNİYET TEŞKİLATI’NIN 159.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE “POLİS HAVA GİBİDİR” ADLI KONUŞMA METNİ

 

 

İhsan ÜNAL[*]

 

            Bugün teşkilat olarak kuruluşumuzun, Polis adıyla hizmete girişimizin 159.yıldönümüdür.

            Gurur ve sevinçle tespit ettiğimiz bu tarihi ve milli günümüz, Milletimize, Teşkilatımıza ve Denizli’lere hayırlı uğurlu olsun.

        Mübarek şehitlerimizin kanından nam, kahraman gazilerimizden şan alan, şerefli mesleğimizin ilk kurucularını, gönüllü meslek öncülerini, bugünde anmaktan tazim, takdirle selamlamaktan büyük bahtiyarlık duyarken, sözlerime milli şairimiz Yahya Kemal’in dilinden seslenerek “ Ne habi, ne Harabatniyiz, kökü mazide olan atiyiz” diyerek tarih şeridi içerisinde dünü, bugünü ve yarınını öz olarak arz etmek isterim.

          159 yıl önce zabıta tarihimize ve hizmet lugatımıza giren “polis” teriminin doğuşu Yunanistan’ın şehir devletleri halinde yaşadığı zamanlara kadar gitmektedir.

            Menşei eski Grek lisanından gelen bu kelime, şehirlerin devlet teşekkülünü daha sonra da devlet idaresinin ve sitedeki hükümet faaliyetlerini ifade etmekte, bu mana ve şümulde kullanılmaktaydı.

          Yani polis faaliyetleri sitenin bütün amme hizmetlerini kapsamaktaydı. Günümüzde ise Polis teriminin anlamı bir hayli daralmıştır.

            Bugün Polis denince;

        Bir memlekette iç huzur, sükun ve güvenin temini, bireylerin birbirlerine ve mülklerine vakı olabilecek tecavüzlerden koruma maksadıyla irade tarafından alınan ve icrası bir takım müeyyidelerle teyit ve temin edilen umumi ve ferdi tedbirlerin, bu maksatla ifa edilen hizmetlerin bütünüdür.

        Teşkilatımız günümüzde, Adli-İdari-Siyasi ve Trafik hizmetleriyle bir taraftan müesses cemiyet nizamını korumak, kanunların ihlalini önlemek, suçların devamına mani olmak, bir taraftan da suçluları yakalamak, olayların aydınlatılması için gerekli tedbirleri acele almak ve suç delillerini toplayarak lüzumlu polisiye tasarrufları yapmakla yükümlüdür.

           Değerli Denizli’ler;

           Bu yükümlülük: sizlerin, eş ve çocuklarınızla, dost ve akrabalarınızla huzur içerisinde yaşamanız;

           *Örf,

           *Adet,

         *Gelenek ve göreneklerinizi yaşatmanız, inanç ve ibadetlerinizi laiklik prensibi içerisinde yerine getirebilmeniz dost, akraba ziyaretlerini günün her saatinde korkusuzca yapabilmeniz, iş yerlerinde üretimin, ticaretin, okullarımızda eğitim ve öğretimin devam etmesi, bireyin doğuşu ile sahip olduğu hakkı rahatsız edilmeden ve de etmeden kullanması içindir.

       Bu yükümlülük, Emniyet Müdürlüğümüz birimlerine, suçun şüphelisi, mağduru veya tanığı olarak getirilen ile pasaport, ruhsat, sürücü belgesi almak veya bilgi sahibi olmak üzere gelen, her yaş, din, mezhep, ırktan, kişilerin, sosyal, ekonomik, kültürel konumuna, mesleki titrine, nüfuz kullanılmasına müsamaha gösterilmeden iş ve işlerini mevzuat hükümlerine göre yapması içindir.

         Yine bu yükümlülük, mağduru ve masumu ezmek, kendisini yasaların üzerinde görenler karşısında da ezilmemesi içindir ve bu yükümlülük; Polisin, toplumsal, organize, adli-siyasi olaylarda da tahrikçi de olmadan, sağduyulu hareketle cemiyet nizamını korumak için gerekiyorsa makul seviyede güç de kullanması, toplumun tüm bireylerine şeffaf, şefkat ve sevgiyle yaklaşması, aynı zamanda da çağın teknolojisini, beden dilini, zaman ve zemin mevhumunu da iyi değerlendirip kısa durum muhakemesini de yaparak, bileşik kaplardaki sular gibi de hareket ederek, kimine gel, kimine de gelir misin diyerek ve toplumun tüm katmanlarınca da işte benim polisim bu demeleri içindir, yükümlülük.

          Sayın Misafirler, Değerli Denizli’ler;

          Denizli Polisi olarak Denizli’de bulunuş amacımız, İlimizde yaşayan tüm bireylerle, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum ve kuruluş yetkilileriyle seviyeli ve saygılı ilişki kurmak, kanun, yönetmelik, tüzüklerin amir hükümlerini, Sayın Valimizin talimatlarını eksiksiz uygulayarak, müesses cemiyet nizamını, kanun hakimiyetinin, hukuk kuralları içerisinde, hukukun üstünlüğü de gözetilerek, İnsan haklarına da bağlı ve de saygılı kalınarak günün 24 saatinde, canımız pahasına da olsa, halka hizmeti hakka hizmet anlayışımızla sağlayarak, güvenilir güvenlik hizmetini sunmaktadır. Bu anlayışta inançlıyız, güçlüyüz ve kararlıyız.

          Değerli Denizli’ler,

        Hemen şunu da belirteyim ki, polis olarak görev ve sorumluluğumuz öyle çelişkilidir ki bir mahalde, hem sessizliği, sakinliği, hem de davullu zurnalı, şarkılı türkülü gülüp bağıranların etkinliğin yapılmasını, bitişik bir binada alkol içilip oyunların oynanmasına, diğerinde ise bunların olmamasına, bir ferdin, eğlence yerine, bir diğerinin ibadet yerine güvenli gitmesi gibi birbirine zıt işlerin yapılıp veya yapılmamasını yasalar içerisinde sağlamaktayız.

     Tabi ki bu bağlamda polisimizin görev yaparken art niyetten uzak yok denecek kadar az olan olumsuz davranış sergilediklerinde, sizden temennim hem görevlilerimize, hem de teşkilatımıza olan güven ve inancın sarsılmamasıdır. Zira, her rütbe ve kademedeki görevlilerimizin tutum ve davranışları Sayın Valimce, tarafımdan ve de sıralı amirlerce sürekli ve etkili bir şekilde takip edilmektedir, ayrıca da bu konuda tenkit, görüş ve önerilerinize yani eleştirilerinize açık olduğumuzu, bu eleştirilerin bize güç vererek bir daha eleştirilmeyeceğimizin bilincinde ve şuurunda olduğumuzu, amacımız en kusursuz kurum olmak için hatada ısrarımız söz konusu olmadığının altını çizerek belirtmek isterim.

          Değerli Denizli’ler;

         Bu arada şunu da belirtmek isterim, Asayiş konusu sadece polis ve polisiye tedbirlerle istenilen ölçüde sağlanamayacağı, toplumun tüm katmanlarını ilgilendirdiği, bireylerinin üzerine düşen yardım, uyarı ikaz ve şikayetleriyle başarıya ulaşılacağını bilmeleri, gece ve gündüz şüphelileri, dilencileri, kavgaları, yangınları, trafik kazalarını, trafik kurallarını ihlal edenleri, haksız uygulamalara muhatap kalındığı veya bilginiz olduğunda yersiz ve de çıkarı için nüfuz kullanmak isteyenleri, sabit, motorize, yaya görevlilerimize ve de her an başında görevlisi bulunan birden fazla da hattı ve ücretsiz olan 155 polis imdat ve 154 Alo Trafik telefonlarımıza bildirmeniz, sizlerin vazgeçemeyeceğiniz bir vatandaşlık görevi olduğunu kesinlikle bilmenizdir.

        Değerli meslektaşlarım,

        Sizler bu güzel kentimizde ve şehitlerimizin mübarek kanlarıyla çizilen misak-ı milli sınırlarımızdaki vatan topraklarımızda yurt içi, yurt dışı mihraklar ve onların uzantıları olan bölücü-bölgeci gözü dönmüş cinayet örgütleri ve her türlü modası geçmiş “izim”lere dayanan örgütler, haksız kazancı kendisine meslek edinen ve asalak yaşamayı amaçlayan şehir eşkiyası, çapulcu diyebileceğimiz çete adıyla da anılan gurupların oluşturduğu menfaat örgütlerinin kirli emelleri sizlerin, Anayasa-Yasalar-Tüzükler ve bunlara aykırı olmayan almış olduğunuz emirleri, kararlı, cesur ve vakur bir şekilde uygulamanızla bertaraf edilecek, hukukun üstünlüğüne dayalı kanun hakimiyeti, insan haklarına bağlı ve saygılı olmanızla da sağlanacaktır.

        Sizler bu görevinizi ifa ederken de, Atatürk İlke ve İnkılaplarından, Cumhuriyetin, Demokrasinin temel ilkelerinden ve Laiklik prensibinden ayrıca da doğruluk, dürüstlük ve şefkatli yaklaşımdan da hiçbir zaman ayrılmayacaksınız ve şunu da asla unutmayacaksın.

       Polisiye hizmetler, her devirde ve rejimde vazgeçilmez temel kamu hizmetlerdendir. Bunu sağlamak için de yemin ettiğini ve de görevinin hava gibi olduğunu varlığının hissedilmediği, yokluğunun ise bir felaketin başlangıcı olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın.

      İşte, bu temel felsefeyi en iyi kavrayan ve isabetle tespit eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, anıtı her yerde milletçe dikilirken, O büyük devlet adamı, başkent Ankara’nın en mutena semti Kızılay’daki Güven Parkına senin için polis abidesini diktirmiş ve üzerine de “Türk, Öğün, Çalış ve Güven” vecizesini yazdırmıştır.

        O halde; bu veciz söze, Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Atamıza layık olmak için çalışacaksın. Hep birlikte çalışacağız:

        Çünkü, Denizli’lerde, Milletimizde, Teşkilatımızda buna layıkız.

        Sayın Valim, Değerli Misafirler;

      Bu inanç ve duygularla birlikte kutladığımız teşkilatımızın 159.kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan etkinliklere göstermiş olduğunuz yakın, ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür eder, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan da rahmet dilerken, mekanlarının cennet olmasını temenni eder, dul ve yetimlerine sabırlar, gazilerimize, emeklilerimize eş ve çocuklarıyla yakınlarına en güzel günleri mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini yüce Allah’tan dilerim.

        Teşriflerinizden dolayı da her birinize ayrı, ayrı şahsım ve teşkilatım adına saygı ve şükranlarımı sunarım.[*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Denizli İl Emniyet Müdürü