Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emeklilik mi? Ya Sonra!!!

          Tüm insanlık; yaşayabilmek için çalışmakta, geçimini bu çalışma karşılığında sağlamaktadır. Bu çalışma şekli ve şartları gelişen dünyamız ve teknolojisi karşısında hızla iyileşmektedir. Bu hızla gelişen teknolojik gelişmeye Kamu ve Özel Sektör ayak uydurmak mecburiyetinde kalmaktadır. Gelişen teknolojik gelişmeye ayak uydurabilen ülkelerin ekonomilerindeki gelişmeler ve vatandaşlarının hayat standartlarının yüksekliği gözden kaçmamaktadır.

          İçişleri Bakanlığına bağlı olan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz;

          Her geçen gün kuvvesine kayıtlı bulunan araç, malzeme, bilişim alt yapısı ve hizmet binaları, personelinin eğitimi ve öğrenimi v.b. ihtiyaçları ile çok yakından ilgilenmekte, hızla gelişen dünyamızda yer alan diğer ülke Emniyet Teşkilatları arasında Marka ve Model olarak gösterilebilecek bir noktaya gelmek için tüm unsurları ile tüm kurum imkânlarını seferber ederek çalışmaktadır. Ülkemiz coğrafyasında bulunan tüm insanlara, vatandaşı olsun ya da olmasın hukuki çerçevede sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşan Emniyet Teşkilatımız bu gelişim ve değişimi bünyesine mükemmel şekilde entegre etmiştir. Vatandaşımız bu gelişim ve değişimin sonuçlarını sokakta her köşe başında görev yapan Polisimizi dikkatli bir gözle incelediğinde görebilmektedir.

          Emniyet Hizmetleri sınıfı personellerimiz, en üst rütbelisinden, en alt kademedeki memuruna kadar ülkenin zor şartlarında, büyük bir özveri ile çalışmakta ve bu çalışma karşılığında döktüğü alın teri bedeli olarak, çok iyi olmasa da ülke şartları düşünüldüğünde normal sayılabilecek bir maaş karşılığında hayat yaşantısını devam ettirmektedirler.

          Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinin çalışırken almış olduğu maaş hesaplaması Devlet Memurları Kanununda düzenlenen Derece ve Kademe durumuna göre hesaplanmaktadır. Bu kademe ve derecenin düşerken, belirli derecelerde maaşına artışın yansıması çalıştığı hizmet süresi ile orantılıdır.

          Ancak şu var ki yıllar geçip yapılan hizmetlerin sonucunda “ artık istirahat etme vakti geldi, çocuklarımı yetiştirdim, emeklilik hazırlıklarına başlamalıyım “ diye düşünen bir polisin,  aklına gelen ilk soru “ Nasıl geçineceğim” oluyor.

          Bu sorunun sorulmasının en temel nedeni, çalışırken almış olduğu maaşının yarısını emekli olduğunda alamamasıdır. Polisleri bu emeklilik şartlarının çözülmesi için her yıl çalışmalar yapılmakta ancak bir sonuca varılamamaktadır. Emekliye ayrılmadan önce en son görev yaptığı derece ve kademeden aldığı maaşını, kanunen birinci dereceye düşemediği için emeklilikte alamayan Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli emeklilik gününü doldurduğu tarihte emekliye ayrılamıyor. D.M.K ‘ da yer alan yaş haddi süresine kadar çalışıyor.

          Emniyet Teşkilatı Personelinin Emeklilikteki hak kayıpları sorununa yanıt arayan bir soru sorulduğunda alınan ilk çıkacak sorun olarak, teşkilatımızda emekliliğini hak etmiş binlerce personelin bulunması, birinci dereceden emeklilik hakkı verilirse, teşkilatımızda emekliye ayrılma talebinde bulunan personel sayısı çok fazla olacağından, teşkilatımızdaki personel sayısı bir anda düşecek, bununda güvenlik ve kamu düzeninin zafiyet’ e uğramasına neden olacağı düşünülmektedir.

          Bu durumu düşünenlerin yanıtlaması gereken en önemli sorulardan biride emekliye ayrılma talebinde bulunabilecek polislerin sayısı değildir. Aşağıdaki tablodaki işsizlik yüzdelerinde yer alan işsiz gençlerimizin nasıl ve nereye istihtam edilecekleri olmalıdır.

          Tablo incelendiğinde işsizlik oranlarının ürkütücü boyutlara ulaştığı görülmektedir. Ülkemizin eğitim seviyesi her geçen gün artarken, bununla orantılı olarak ta, işsiz gezen üniversite mezunu sayısı hızla artmaktadır. Polisin bu özlük hakları verildiğinde emekliye ayrılan Emniyet Hizmetleri Personeli yerine işsiz Üniversite mezunlarından genç, dinamik, personel hiç zaman kaybetmeden istihtam edilebilecek, emekliye ayrılan personelin yeri doldurulabilecek ve ülkemizin işsizlik oranları çok büyük olmasa da düşürülecektir.

           Emniyet Teşkilatı bunca olumsuzluğa rağmen gelişimini ve değişimini olumlu yönde devam ettirmekte, bu değişim ve gelişim vatandaşlarımız tarafından da takdir görmektedir. Gözlenen bu gelişmelerin dışında, görev yapan polislerimizin birde vatandaşlarımız tarafından görülemeyen, problemleri de mevcuttur.

          Neler mi bu problemler?

          Emniyet Personeli kamudaki İşçilerin ya da diğer kamu kesimlerinden emekliye ayrılan memur personellerin aldığı toplu emekli ikramiyesi parasının yarısını bile emekli olduklarında alamamaktadırlar. Çalıştığı yıllar içerisinde sadece çalışan polis değil, onunla birlikte annesi, babası, eşi ve çocukları da polislik yapmaktadır. Mesai mefhumunun sık sık ortadan kalktığı, polislerin, ailesine ayırdığı zamanda azımsanmayacak kadar düşüktür.

          Eşinin akşam eve geldiğindeki stresini yüzünden okuyan evin hanımından tutunda baba ya da annesini, akşamdan akşama gören çocuklarının ebeveynleri ile bir şeyler paylaşma, gezme, tatil yapma ve en azından bir çocuk parkında birkaç saat oyunlar oynama istekleri baba ya da annelerinin stresi sıkıntı ve yorgunluklarından dolayı, hep yüreklerinde bir özlem olarak kalmaktadır. Ülkemizin düzeni ve güvenliği için çalışan, koşturan polislerimizin ailesi için koşturacak enerjisi çoğu zaman kalmamaktadır.

          Bu kadar sorunun çözümü ise kurumsal ve siyasal kararlılıkla sıkıntıların üzerine giderek problemleri ortadan kaldırmaya yönelik kanuni düzenlemeleri en kısa sürede yapmak, Emekli Emniyet Teşkilatı Mensuplarımıza hak ettikleri refah seviyesini onlara sunmak bir iltimas değil, gecikmiş bir hakkın, ilgilisine tesliminden başka bir şey değildir.

          KAYNAKÇA

          Tablo 1 . TÜİK Resmi internet sitesinden alınmıştır. http://www.forumdas.net/ ile-ilgili-sozler/polis-ilgili-guzelsozler- polislerle-ilgili-97616/