Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

DÜŞLEDİĞİM TRAFİK ORTAMI

 

 

            Abdullah BOLCU

            1.Sınıf Emniyet Müdürü

            Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

            Trafik Hizmetleri Başkanı

 

Her yıl binlerce vatandaşımızın ölümüne, yaralanmasına, sakat kalmasına ve katrilyonlarca liralık ekonomik  kayıplara neden olan trafik kazaları, geride kalanları da psikolojik olarak etkileyerek bütün acımasızlığıyla ülkemizin en önemli sorunlarının başında olmaya devam etmektedir.

           

Trafik sorunu yoğunlukla insan unsurundan kaynaklanmaktadır. O halde sorunun çözümünde ilk ele alınması gereken öğe de insan olmalıdır.

 

İnsan unsuru deyince; başta trafik ortamında her zaman ve her yerde bulunabilen sürücüler, yayalar ve yolcular akla gelmektedir. Öncelikle hedef kitle olarak bu kesim alınmalıdır. İnsanlarımıza ilk yaşlardan başlayıp ölene kadar gerekli olacak hatta vazgeçilmez zorunluluklardan olarak kabul edilebilecek trafik bilgilerinin verilmesi, hayati önem arz etmektedir. Hayatımızın sağlıklı olarak devamı için bu bilgileri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Aynı zamanda bunu bir yaşam tarzı olarak kabul etmeli ve kendi içerisinde  bir kültür oluşturmasını sağlamalıyız. İnsanlarımızın trafikte karşılaşabileceği kaza risklerinin en aza indirilebilmesi, hatta tamamen ortadan kaldırılması; trafik kültürünün kazandırılması ve geliştirilmesi ile mümkün olur. 

 

Trafik bilinci ve kültürünün yanı sıra özellikle sürücülerin trafikte toleranslı olması çok önemlidir. Karşımızdaki insanların (sürücü, yolcu ve yaya olarak) kural ihlal etmesi bile bu toleransı ortadan kaldırmamalıdır. Önemli olan tabiki kurallara uymaktır. Ancak, bir o kadar önemli olan özellikle de kendi açımızdan kazaya karışmamaktır. Trafikte bulunduğumuz süre içerisinde yaptığımız davranışın doğru olup olmadığının yorumunu yapmadan kaza risklerini en aza indirmek amacıyla her zaman toleranslı olmalıyız.

 

Trafik olgusunun içerisinde bulunan insan unsurlarından birisi de trafik polisidir. Kendisine görev veren yasal mevzuat  çerçevesinde görevini ifa ederken temel ilkesi trafik güvenliğini sağlamaktır.

 

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, teknolojik araç ve gereçler kullanılarak yapılan denetimler daha etkili ve verimli  olmaktadır. Çünkü, bu sayede insan unsurundan kaynaklanan olumsuzluk ve hatalar en aza indirilebilmekte suç, suçlu ve cezalandırma ilişkisinde delillendirilmeye gidilmekte ve özellikle de polis- halk ilişkilerinde görmeye alıştığımızın aksine olumlu davranışlar sağlanabilmektedir.

 

Günümüzde gerek özel gerekse kamu hizmetlerinin sunumunda insanlarla iyi ilişki kurabilen bu ilişkileri bilimsel çalışma ve metotlara dayandıran kişi, kurum ve kuruluşlar başarılı olmaktadır.

 

O halde bizde başarılı olmak zorunluluğumuzdan dolayı  personelimizi bu standartlarda yetiştirmeli ve meslek hayatı boyunca bu standartları daha da arttıracak tedbirleri almalıyız.  Bu tedbirler başta eğitim olmak üzere her türlü seminer, toplantı, konferans gibi faaliyetleri kapsamalıdır.

Bu nedenle teşkilatımızın vitrinini oluşturan trafik polislerimizin Avrupa Birliği standartlarında teknik araç ve gereç ile donatılmış, kullandığı araçlardan en üst düzeyde verim alabilecek nitelikte bilgili ve eğitimli, görev ve sorumluluğunun bilincinde, insanlarla iyi ilişkiler kurarak halkla ilişkilere önem verir hale getirebilmek için kurumumuz olarak her türlü fedakarlık yaparak özveride bulunuyoruz.

 

Personelimizden de doğal olarak hukuki mevzuat çerçevesinde sorumlu ve yetkili olduğu konularda özveri ile çalışmasını, kılık kıyafet ve tavırlarıyla örnek olmasını, vatandaşlara kibar ve nazik davranmasını bekliyoruz.

 

Bunun yanı sıra her ne kadar kural yada mevzuat  ile açık olarak belirtilmese de insan olarak ve içinde bulunduğumuz toplumun gelenek, görenek ve törelerini de dikkate almalıyız. Çünkü sadece kuralları uygulayan, denetimler sonucu ceza yazan bir zihniyet başarılı olmak için yeterli olmayacaktır.

 

İnsanlarımız her hangi bir sorun ile karşılaştığında ilgisi olsun veya olmasın ilk karşılaştığı kamu görevlisine derdini anlatarak çözüm istemektedir. Bu kamu görevlisi de yoğun olarak trafik polisidir.   Bu ve benzeri durumla karşılaşan vatandaşın sorununun çözülmesi; kendisini mutlu edecek, kurumumuza dolayısıyla Devlete olan inancını ve güvenini bir kat daha artıracaktır.

 

Trafik personelimiz  sadece  cezalandırıcı olarak değil, kural ihlallerini önlemeye yönelik bilgilendirici ve eğitici olmanın yanı sıra yukarıda da bahsedildiği gibi kendisine başvuran insanların isteklerine maksimum oranda iyi niyetli olarak yaklaşarak yardımcı olma heyecanıyla görev yapmalıdır.

 

Bu ilkeler çerçevesinde yapılan görev sırasında; yolda kalmış bir vatandaşın aracını çekmek için bir çekici temin etmek, zincir takmayı bilmeyen bir sürücünün zincirini takarak ona öğretmek veya bir kaza anında yaralıları hastaneye yetiştirilmesini sağlamak da insan unsuruna verilen önemi ortaya koyacaktır.

 

Tüm hizmetlere karşın bizim atacağımız her bir olumlu adım vatandaşlarımızın sıcak ilgisi ve desteği ile  karşılanmaktadır. Bu da kurum olarak ve teşkilat olarak hepimizi mutlu edecektir.

           

Yukarıda sayılan standartlarda görev yapılması; trafik kural ihlallerini önleyecek,  trafik kaza ve sonuçlarını engelleyerek  birçok insanın sakat kalmasına mani olacak ve asıl önemlisi de birçok insanın ölümden dönerek yaşamına devam etmesini sağlayacaktır.