Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Devriye Polisinin Güncesi (4)*

 

Devriye Polisinin Güncesi (4)*

 Çeviren: Em. Em. Md. Mustafa Özgen                                                                               

 Her sayımızda Polis Devriyesinin çeşitli koşul ve durumlarda 

İzleyeceği  yöntemle  ilgili  uluslararası  Polis  yayınlarından  bir çeviri yer alacaktır.

SUÇA İLİŞKİN DEVRİYE FAALİYETLERİ

PROBLEM(4)                                                                           

İdeal bir haberleşme sistemi içerisinde, bir devriye memuru, itfaiye ile eş zamanlı olarak, bir EV YANGINI ihbarı alır ve olay yerine takviye gitmesi istenir.

YORUM VE AÇIKLAMA

Polis memurlarının itfaiyeden önce olay yerine varışları istisna değildir. Onlar hemen her zaman itfaiyeden önce olay yerine varırlar. Gerçekten, devriyenin tek bir polis memurundan oluştuğu yerlerde bu genellikle bir kuraldır. Bunun sebebi ise, devriye ekibinin küçüklüğü ve sürekli hareket halinde olan devriye çabasının memurun yangın alanına en yakın yerde bulunması ihtimalini itfaiye istasyonuna göre daha yüksek kılmasıdır. Bu erken varış nedeniyle, polis memurunun yürürlüğe koyacağı önceden hazırlanıp tasarlanmış usuller hakkında bilgi sahibi olması zorunludur.

Olay yerine varır varmaz, polis memuru yangının büyüklüğüne ilişkin ön raporunu en kısa zamanda telsizle merkeze iletmelidir. Bu bilginin itfaiye sevk amirliğine eksiksiz iletilmesi halinde, bu bilgi yangına karşı alınacak tedbirin tipine ilişkin olarak büyük değer taşır. Örneğin, olay yerine ilk ulaşan polis memurunun yangının apaçık şekilde kontrol dışında olduğunu bildirmesi halinde, takviye itfaiye araç-gereçlerinin sevk edilmesinde paha biçilmez zaman tasarrufu sağlanır.

Yangın yerine ulaşan polis memuru olay yerine bir göz atarak yangın sırasında polisin sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli  polis personelinin sayısı hakkında öneride bulunur. Gerekli polis sayısı, kuşkusuz yangının yerine, yangının büyüklüğüne ve toplanan veya toplanması umulan seyirci-meraklı sayısının çokluğuna bağlı olacaktır.

Devriye polis aracı, itfaiyenin varışında veya itfaiyenin varış sonrasındaki çalışmalarında kargaşa içinde olmayacak bir yerde park edilmesi gerekir. Ancak, aracın hiç çıkamayacak bir şekilde park edilmesinden de kaçınılmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere, polis aracında bir adet megafon bulunmalıdır. Büyük bir yangında çok sayıdaki seyirci-meraklı kalabalığının kontrol altında tutulabilmesi için megafon-hoparlör sistemi çok değerli bir katkı dır. Polis memuru aracının yangın musluğunun üzerinde olmadığından kesinkes emin olmalıdır.

Can ve mal güvenliğini korumak Polisin temel sorumluluğu olduğundan, polis memurunun ilk fonksiyonu hiç kimsenin tehlikeye maruz kalmamasını gözetmektir. Bunu sağlamak için yanan yerin içinde herhangi birisinin olup olmadığından derhal emin olmalıdır. Eğer yanan yerde birisi varsa, başkaca bir imkan da yoksa kurtarma girişimine başlamalıdır. Mümkünse, yanan binaya girmeksizin kurtarma yapmalı ve kendi hayatını gereksiz yere tehlikeye atmamalıdır. Ancak, bu imkansızsa ve iyi bir kurtarma ihtimali varsa, memur yangın yerine girmeye hazırlıklı olmalıdır. Kurtarma ihtimali apaçık şekilde yoksa memur içeri girmemelidir.

Yangın yerine yaklaşıldığında veya içeriye girildiğinde giyilmek üzere tüm polis araçları yangından korunma giysileri ile donatılmış olmalıdır. Eğer bu gibi giysiler mevcut değilse, memur kendini suyla ıslatılmış bir battaniye ile koruyabilir. En büyük tehlikelerden birisi duman solumaktır; bu yüzden ağzını ıslak bir bezle kapatmalı ve yanan binaya girerken, yere doğru yaklaşarak (eğilerek, dizlerinin üzerinde Binaya girerken emekleyerek girmenin avantajı hep akılda tutulmalıdır. Her şart altında, memur yanan binada çok kısa bir süre kalmalıdır. Binaya giriş, kurtarma ve çıkış mümkün olduğunca en kısa sürede yapılmalıdır.

Bu makalenin amacı mutlaka kullanılması gereken  teknikleri açıklamak olmayıp, bu hususun itfaiye ve polisin işbirliği halinde yapacakları bir eğitim programı ile ikmal edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Memurlar, ancak her yönüyle tam bir eğitim sonrasında daha iyi bir kurtarma başarısı gösterebilirler.

İtfaiyenin yangın yerine varışı sonrasında, Polis itfaiyeye yardımcı olarak ikinci derecede rol üstlenir. Nezaret sorumluluğunda karışıklığı önlemek için, en yüksek rütbeli itfaiye amiri İtfaiye ve Polisin komuta sorumluluğunu üstlenir. Bu polis sorumluluklarına tümüyle nezaret eder demek değildir. Ancak, ihtiyaç duyduğu yardımı isteyebilmelidir.

Polisin ikinci derecedeki ya da yardım sorumlulukları şunları kapsar:

1.Yangın yerinden uygun mesafede bir yangın hattı kurma POLİS HATTIDIR GEÇİLMEZ), şeridi çekmek. Bu husus kuşkusuz komuta eden İtfaiye Amiri’nin bildirdiği şekilde kurulur.

2.İtfaiyecilerin faaliyetlerini zorlaştırmaması veya ortalığı karıştırmaması için yangın hattı içerisinde yer alan tüm araçları uzaklaştırmak.

3.Yalnızca resmi görevli kişilerin yangın hattı içerisinde bulunmasını sağlamak  üzere güvenlik tedbirlerini almak.

4.Yangından sorumlu olabilecek kişiler kalabalık içerisinde bulunabileceğinden kuşkulu kişilere karşı uyanık olmak.

5. Yangın yerinde toplanacak seyirci-meraklıları yangından korumak.

6. İtfaiye araç ve gereçlerini korumak ve diğer araçların yangın muslukları üzerinde park etmesini engellemek.

7. Yangın mahalli ve civarındaki trafiği düzenlemek. Talî yolların oluşturulması gerekebileceğinden devriye ve trafik bölümlerinin koordineli faaliyeti icap edebilir.

Polisin sorumluluğu yangının söndürülmüş olmasıyla sona ermez. Yangından sonra vicdansız yağmacı ve hırsızların yangın yerine doluşması az rastlanan bir durum değildir. 

 *Vern L. Folley, Ed.D., Police Patrol Techniques and Tactics, Urban Development Institute, Harrisburg Area Community College, Harrisburg, Pennsylvania, 1999.