Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Dernekten Haberler

DERNEKTEN HABERLER

TEMÜD-DER 4. Olağanüstü Genel Kurulunda Dernek aidatlarının Yönetim Kurulunun teklif ettiği şekliyle giriş aidatlarının Ocak 2017 yılından geçerli olmak üzere 100,00 TL yine aynı şekilde yıllık aidatlarında Ocak 2017 yılından geçerli olmak üzere 200.00 TL olarak belirlenip oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Üyelerimizin Hak ve Yükümlülükleri ile ilgili tüzük maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

            ANKARA 13.04.2016

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

 Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin üye potansiyeli, Derneğin kimseye muhtaç olmadan faaliyetlerini sürdürebileceği ekonomik güce sahiptir.

Eğer bu destek Derneğimize verilebilirse; Dernek yöneticilerimiz hiçbir siyasi oluşumdan olumsuz etkilenmeden Meslek etiğini ön planda tutarak, Cumhuriyet, Demokrasi, Adalet, Atatürk İlke ve İnkılâplarının takipçiliğini yapma amacından ayrılmaz. Yönlendirilemez, yönetilemez ve talimatlandırılamaz bir konuma kavuşur. Ülkesini, mesleğini ve meslektaşını gücünce koruyup kollayabilir.

Dernek Tüzüğümüzün 4/B-1 maddesinde “Giriş ve Yıllık aidat miktarı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat 18.00 kadar dernek sekretaryasına veya saat 24.00 kadar derneğin üyelerine duyurduğu banka hesaplarına ödenir” hükmü yer almaktadır. Ödemelerin bu kolaylık içinde yapılması mümkündür.

Dernek Tüzüğünün 22 Maddesinin (A) bendi dernek aidatlarını derneğin asıl geliri olarak saymıştır. Bu gelirin zamanında dernek bütçesine dâhil olması hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesinin ön koşuludur.

Kayıtlarımızın tetkikinde 165 asıl üyemizin derneğe toplam 17.719,00 TL borcu olduğu görülmektedir. Ödemelerin aksaması, Derneğimizi, hizmetlerin yürütülmesi açısından zorlamaktadır.

Dernek Tüzüğümüze göre; 3 yıl ve üstü aidat borcu biriken üyelerimiz, yazılı bildirime rağmen bunu ödememekte ısrarcı davranması halinde Tüzüğün 5. Maddesinin 4. fıkrasına göre Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmaktadır. Biz kayıtlı tüm üyelerimizle birlikte olmaya devam etmek istiyoruz. Ancak; Derneğimiz Web sitesinde yayımlanacak bu bilgilendirme notunun “Aidatlarını ödemede gecikmiş olan üyelerimizce” bir uyarı olarak algılanmasını diliyoruz.

Üyelerimiz tarafından gösterilecek ilgi ve hassasiyete şimdiden teşekkür ederiz.

     TEMÜD-DER YÖNETİM KURULU

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜD. SYD

FİNANSBANK MALTEPE ANKARA ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 1304

(AİDAT, ÜYELİK ÜCRETİ VE BAĞIŞLAR İÇİN)

HESAP NO: 29902194

IBAN: TR 2800 1110 0000 0000 2990 2194

POSTA ÇEKİ (PTT HESAP NO): 5611949