Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Çağın Hastalıkları İnternet Bağımlılığı…

image002

Günümüzde altın çağını yaşayan teknolojinin, insanların hayatlarını önemli ölçüde etkilediğini ve insanlar için vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, kullanımlarının dünya populasyonu ile doğru orantılı olarak arttığının gözlemlendiği bu dönemde bilişim teknolojileri; insanların önceliklerini, günlük hayattaki davranışlarını, düşünce tarzlarını, ihtiyaçlarını, kişisel gelişimlerini kısacası yaşam biçimlerini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmuştur (Yükselgün, 2008).  Zaman ve mekan sınırlaması olmadan bilgiye ulaşma, bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve iletişim imkanı sunma gibi temel amaçları olan teknolojinin farklı alanlarda kolaylık sağlamasına karşın bu kolaylıklara alışılmasından dolayı bazı sorunları da ortaya çıkardığı aşikardır. Kontrol edilmesi gitgide daha da zorlaşan ve en çok çocukların etkilendiği bu sorunların başında internet bağımlılığı ve siber zorbalık gelmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılan en büyük ağlardan birisi olan internet; çağımızın en önemli teknolojilerinden biri olarak görülen, milyonlarca kişinin birbiriyle bağlantı kurmasına olanak sağlayan, ev ve iş ortamında kişilerin yaşamlarını değiştiren etkinlikleri içeren bir sistem olarak ifade edilmektedir. Her yaştan her insanın ilgi gösterdiği ve bilgi, fotoğraf, metin, haber gibi verilerin hızlı bir şekilde iletilebildiği internet, kişilerin aile ve toplumla ilişkilerini de derinden etkilemektedir (Günüç & Kayri, 2010). İnternet kullanımının sınırlarının belirlenmemiş olması, herkesin erişimine açık olması, denetiminin zor olması ve internetin aşırı hızlı yaygınlaşmasının önüne geçilememesi gibi sebeplerden dolayı elde edilen avantajların dezavantaja dönüşmesi bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilir. Buna ek olarak, bilgi kirliliği ve bilgilerin tekrarı, bazı yasa dışı işlemlerin gerçekleştirilmesi, fikir hırsızlığına fırsat sunması sebebiyle de internet kişileri olumsuz yönde etkileyen bir teknoloji olarak görülmektedir. Şu sıralar sürekli karşımıza çıkan ve internetin kullanımının yaygınlaşmasıyla tetiklenen, kişilerin sosyal yaşamlarını etkileyen internet bağımlılığı ve bilişim suçları olarak adlandırılan siber zorbalık da teknolojik gelişmelerin sebep olduğu ciddi problemler olarak görülmektedir (Otrar & Ökte, 2014). Her geçen gün artan internet bağımlılığı bireyin iş, sosyal, aile hayatının olumsuz yönde etkilemekte; aşırı internet kullanımı ve kişinin internet kullanımını kontrol edememesi gibi durumlarda agresif tavırlar sergilemesi, kişinin yalnız hissetmesinden dolayı sosyalleşme ihtiyacı, oyun, kumar gibi bir çok etken internet bağımlılığını tetiklemekte ve bireyi toplumdan uzaklaştırmaktadır.

image007

Farklı cazip yöntemler sunan internet teknolojisi, tüm dünyayı etkisi altına almış ve kişiler farkında bile olmadan gözlerini ekrandan alamayacak kadar bağımlı hale gelmiştir. Bilişim teknolojilerin sağladığı avantajların kötüye kullanılması sonucu yeni tür suçlar ortaya çıkmış ve internetin yaygınlaşmasından doğan imkanlarla suç işleme artarak yaygınlaşmıştır. Bunun yanısıra bu teknolojilere bağımlılığın artmasından dolayı kişilerin suç mağduru olma ihtimali de yükselmekte, son zamanlarda çok tartışılan ulusal güvenliği bozan siber zorbalık kavramının karşımıza daha fazla çıkmasına sebep olmaktadır.

Bilişim teknolojilerinden internet kullanımı ile ilgili Comscore Network’ün yapmış olduğu bir araştırmada Türkiye’nin internet kullanım süresine göre Avrupa’da üçüncü sırada yer aldığı bilgisine ulaşılmıştır. İnternet kullanımının bu derece yoğun olduğu bir ülkede şiddet içerikli materyallerin sanal ortama taşınması, yeni teknolojiler kullanılarak tanışılan kişilere kişisel bilgilerin verilmesi, kişilerin sanal tacize maruz kalması gibi durumlardan dolayı siber zorbalık giderek artmaktadır. Ayrıca kişilerin internetin olumlu yönleri olarak belirtilen daha fazla kitleye daha kolay ulaşılabilmesi, bilgiyi hızlı paylaşabilme ve dijital materyallerin kopyalanması gibi özelliklerini kötüye kullanan kişiler siber zorbalığı eğlence veya kendine kötü davranan kişilerden intikam alma amacıyla kullanmaktadır.

Kişinin gerçek hayatta gerçekleştiremediği davranışları geleneksel zorbalıktan daha az yakalanma risk olduğu için sanal ortama taşıması da siber zorbalığın artmasının sebepleri olarak gösterilebilir. İnternet bağımlılarının internete daha fazla güvendikleri ve arkadaşlıkları ile internet arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılan araştırmalarda bu kişilerin içe dönük oldukları ve sosyal ağlardan destek aldıkları için siber zorbalığa daha yatkın oldukları belirtilmiştir. İnternetin sağladığı kimliğini gizleyebilme özelliği, insanlarda daha kolay zarar verme psikolojisini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan rakamlar insanları endişelendirmekte ve bu endişe kişide tetikte bekleyen paranoyaklık korkusunu artırmaktadır (Büyükşahin-Çevik & Çelikkaleli, 2010). Bunun yanısıra yoğun bir biçimde siber zorbalığa maruz kalan kişilerin bazıları ne yazık ki ölümü kesin çözüm olarak görmektedir. Farklı ülkelerde bu konu üzerinde yapılan bir çok çalışma, siber zorbalığın okullarda daha yaygın olduğunu göstermektedir. Okuldan kaçma, okulu bırakma, kendine zarar verme, kişilik değişimi, kontrolsüz değişen duygular gibi olumsuzluklar da siber zorbalığın sonuçları olarak sıralanmaktadır (Hekim & Başıbüyük, 2013).

image006 Gelişen teknolojik imkanların kötüye kullanılması sonucu oluşan siber zorbalık  konusu, okullarda da sıkça görülmektedir. Siber zorbalıkla ilgili bilgi oranı  yeterli olmamakta, ortalama üç öğrenciden biri siber zorbalığa maruz kalmakta  ve öğrencilerin %15’i siber zorbalık yapmaktadır. Ayrıca siber zorbalık; kişilerde  özellikle öğrencilerde korku, özgüven düşüklüğü, aşırı uyku, kızgınlık, gerginlik,  kendine zarar verme, okula gitmek istememe gibi davranış değişikliklerine  neden olmaktadır (Ekşi, 2012).

Teknolojiye bağımlılıkla desteklenen siber zorbalık konusunda toplumdaki bütün bireylerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, (1) gün geçtikçe yaygınlaşan internet bağımlılığı konusunda farkındalık yaratılması, (2) ailelere çocuklarının internet kullanımlarını kontrol etmeleri için eğitim verilmesi, (3) belirli zaman dilimlerinde çocuklarını üzen veya kızdıran arkadaşlarının olup olmadığının öğrenilmesi, (4) aile, okul ve çocuk üçgeninin dikkate alınması, (5) okullarda çocuk ve ailelere danışmanlık hizmeti verilmesi, (6) kişilerin internetin zararları konusunda uyarılması, (7) siber zorbalığın suç olarak görüldüğü ve cezasının olduğu konusunda bilgilendirme yapılması, (8) sanal veya gerçek ortam ayırt etmeksizin karşı tarafın fikir ve davranışlarına saygı duyulması konusunda uyarılar yapılması, (9) çocuklara siber zorbalığa maruz kalmaları durumda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda eğitimler verilmesi gibi uygulamalarla internet bağımlılığını ve bilişsel suçları aza indirmek, siber zorbalığa maruz kalmanın önüne geçmek için adımlar atılması gerekmektedir.

Kaynakça

Büyükşahin-Çevik, G., ve Çelikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve İnternet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne-baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi.​ Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.

Ekşi, F. (2012). Narsistik kişilik özeliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.

Günüç, S., ve Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39, 220-232.

Hekim, H., ve Başıbüyük, O. (2013). Siber suçlar ve Türkiye’nin siber güvenlik politikaları. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 4(2), 135-158.

Otrar, M., ve Ökte, A. (2014). Öğrencilerin zorbalık eğilimleri ile sosyal medya tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve  Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 135-144.

Yükselgün, Y. (2008). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin internet kullanım durumlarına göre saldırganlık ve sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

http://www.otc-certified-store.com/respiratory-tract-medicine-europe.html hairy women https://credit-n.ru/order/debitovaya-karta-alfa-card.html повторный займ в екапустасрочный займ 70000как взять онлайн займ

онлайн займ на карту маэстро www.zaymi-bistro.ru займ онлайн на киви кошелек срочно
взять займ онлайн срочно zaymi-bistro.ru займ на киви кошелек без отказов мгновенно онлайн
payday loans are short-term loans for small amounts of money https://zp-pdl.com payday loans online
онлайн займ на киви кошелёк срочно credit-n.ru займ без процентов на карту мгновенно