Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN POLİS-HALK İLİŞKİLERİNDE KULLANILMASI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)”

 

                                                                  (Geçen Sayıdan Devam)

 

Yard.Doç.Dr.                           İbrahim Yaşar KAZU[*]

 

Emniyet teşkilatı birimlerinin hazırlamış olduğu web sayfalarını ziyaret ettiklerini belirten grubun; % 25,8’i kanun, tüzük ve yönetmeliklerden yararlanmak, % 23,6’sı ilan ve duyuruları öğrenmek ve % 23,0’ü ise güncel gelişmeleri ve teşkilat haberlerini takip etmek amacıyla kullanmaktadırlar (Tablo:10).

 

Tablo: 10. İnternet Sitelerinin  Kullanılma Amacı

Kullanma AmacıFrekansYüzde
Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerden yararlanmada

115

25,8

İlan ve duyuruları öğrenmede

105

23,6

Güncel gelişmeleri ve teşkilat haberlerini takip etmede

103

23,1

Sayfayı hazırlayan birim hakkında bilgi sahibi olmada

33

7,4

Teşkilatın gelişmesine yardımcı olacak öneriler gönderme

38

8,5

Diğer

51

11,5

TOPLAM

445

100.0

 

 

Tablo: 11. Web Sitesi Üzerinden Verilmesi İstenen Hizmetler

HizmetlerFrekansYüzde
Çeşitli suçlara karşı ne gibi önlemlerin alınması gerektiği

231

27,2

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetlerin duyurulması

143

16,8

Gençlere yönelik web sayfalarının bulunması

156

18,4

Trafik, pasaport vb. gibi işlemlerde vatandaşların neler yapmaları    gerektiği konusunda sayfaların bulunması

154

18,1

Vatandaşın kişisel bilgilerine ulaşabileceği sitelerin bulunması

152

17,9

Diğer

14

1,6

TOPLAM

850

100.0

(Not: Birden fazla seçenek  işaretlenmiştir).

 

Emniyet Teşkilatı birimlerinin web sitelerinde vatandaşlar çeşitli suçlara karşı ne gibi önlemler  alınması gerektiği (% 27,2), gençlere yönelik web sayfalarının bulunmasını (%18,4), trafik, pasaport vb. gibi işlemlerde vatandaşların neler yapmaları gerektiği konusunda sayfaların bulunmasını (% 18,1), vatandaşın kişisel bilgilerine ulaşabileceği sitelerin bulunmasını ( % 17,9 ) ve yapılan hizmetlerin duyurulmasını (% 16,8)  istemektedirler. Bunların dışında; vatandaşlık hakları, polisin görev ve yetkileri konusundaki bilgilerin web sayfalarında yer almasını istemektedirler.

 

Toplumu bilgilendirme konusunda oldukça önemli bir görev yerine getiren kurumların başında yazılı ve görsel medya gelmektedir. Medya aracılığıyla polisin uygulamaları çok kısa bir süre içerisinde geniş kitlelere iletilebilmektedir (EGM, 2002: 122).

                    

Tablo: 12. Basını Bilgilendirme Toplantılarının İzlenme Durumu

İzlenme DurumuFrekansYüzde
Evet

58

10,5

Kısmen

144

26,0

Hayır

352

63,5

TOPLAM

554

100.0

 

Ankete katılanların sadece % 10,5’i haftalık basın toplantısını düzenli olarak izlediklerini belirtmişlerdir. Basını bilgilendirme toplantısının hafta içi mesai saatleri içinde yapılmış olmasının izlenme oranının düşük çıkmasında etkili olduğu düşünülebilir. Basını bilgilendirme toplantısının akşam saatlerinde veya hafta sonlarında yapılması durumunda çok daha fazla izleyici kitlesine ulaşılacaktır.

 

Tablo: 13. Basın Toplantısında Yer Verilmesi İstenen Konular

KonularFrekansYüzde
Polis-Halk ilişkileri

125

29,4

Yasadışı terör örgütleri ve terörle mücadele

58

13,6

Uyuşturucu madde ve kaçakçılık olayları

67

15,8

Asayiş olayları

61

14,4

Polislik mesleği ve hizmet içi eğitim faaliyetleri

47

11,1

Trafik hizmetleri

46

10,8

İnterpol faaliyetleri

15

3,5

Başka

6

1,4

TOPLAM

425

100.0

 

Tablo 13’ten de görüleceği gibi haftalık basın toplantısını izleyenlerin büyük çoğunluğu (% 29,4) polis-halk ilişkileri konusuna ağırlık verilmesini istemektedirler. % 15,8’i uyuşturucu madde ve kaçakçılık olayları, % 14,4’ü asayiş olayları, %13,6’sı yasadışı terör örgütleri ve terörle mücadele, % 10,8’i ise trafik hizmetleri konularına basın toplantısında yer verilmesini istemektedirler.

 

Tablo:14’de vatandaşlara polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesinde bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin genel düşüncelerini almak amacıyla dereceleme ölçeği uygulanmıştır. Tabloda her bir cevabin aritmetik ortalaması, standart sapması ve aritmetik ortalamaların rastladığı dereceleme aralıkları verilmiştir. Bu sorulara ait dereceleme aralıkları 0,00-0,80 “hiç katılmıyorum”, 0,81-1,60 “katılmıyorum”, 1,61-2,40 “kısmen katılıyorum”, 2,41-3,20 “katılıyorum”, 3,21-4,00 “tamamen katılıyorum” şeklinde belirlenmiştir.

 

TABLO: 14. Bilişim Teknolojilerinin Polis-Halk İlişkilerinde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları

GÖRÜŞLER 

SD

Dereceleme

Aralığı

Vatandaş olarak polise yeterince güveniyorum.

2,44

1,18

Katılıyorum
Polis-halk işbirliğinde medyanın etkisi olduğuna inanıyorum.

2,36

1,33

Kısmen Katılıyorum
Emniyet teşkilatında olumlu gelişmeler olduğuna inanıyorum.

2,67

1,13

Katılıyorum
Polisin toplumsal olaylardaki müdahalesini olumlu buluyorum.

2,46

1,18

Katılıyorum
Medyada polisle ilgili olumsuz haberlerin Emniyet Teşkilatını yıprattığına inanıyorum.

2,76

1,26

Katılıyorum
Herhangi bir suçtan dolayı aranan bir kişiyi tanırsam ve onun saklandığı yeri biliyorsam polise bildiririm.

2,97

1,17

Katılıyorum
Herhangi bir konuyla ilgili olarak polise müracaat ettiğimde, sorunum ile ilgilenileceğine inanıyorum.

2,62

1,15

Katılıyorum
Emniyet teşkilatının halkla olumlu ilişkiler içerisinde olduğuna inanıyorum.

2,48

1,09

Katılıyorum
Polisin web hizmetlerini takdir ediyorum.

2,55

1,07

Katılıyorum
Polis E-mail Servisi’ne gönderdiğim konularla ilgili olarak doyurucu bilgi ve çözüm alabiliyorum.

2,07

1,11

Kısmen Katılıyorum
Polis Web hizmetlerindeki online müracaatlardan yararlanıyorum.

1,81

1,22

Kısmen Katılıyorum
Emniyet teşkilatının suçluları ortaya çıkarmak amacıyla bilgisayardan kayıt sorgulaması yaptığını biliyorum.

2,71

1,23

Katılıyorum
Emniyet teşkilatı, verdiği tüm teknolojik hizmetleri daha iyi tanıtmak için, bu konuda organizasyonlar tertip etmelidir.

2,96

1,11

Katılıyorum
Emniyet teşkilatı bilişim suçları konusunda vatandaşlarını önceden uyarmalı ve sürekli bilinçlendirmelidir.

3,14

1,02

Katılıyorum
Emniyet teşkilatı gençlere yönelik olarak web siteleri üzerinden daha fonksiyonel hizmetler vermelidir.

3,03

1,11

Katılıyorum
Polis web sitesi üzerinden güvenlik için eğitici bilgilerin ağırlıklı olarak verilmelidir.

3,05

1,08

Katılıyorum
Polis web sitesi üzerinden yapılan duyurular daha titiz ve güncel hazırlanmalıdır.

3,04

1,04

Katılıyorum
Polis web sitesi üzerinde çocuklara yönelik eğitici animasyonlar hazırlanmalıdır.

3,08

1,07

Katılıyorum
Polis web sitesi üzerinde polis-halk ilişkilerinin üst düzeyde sağlandığı örnek olaylar yayınlanmalıdır.

3,07

1,04

Katılıyorum
Polis web sitesi üzerinde polis-halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla yardıma muhtaç insanlara ulaşabilme ve yardım amacıyla platform kurulmalıdır.

3,09

1,04

Katılıyorum

           

            Tablodan da anlaşılacağı gibi vatandaşlar polise yeterince güvenmekte, Emniyet Teşkilatı’nda  olumlu gelişmelerin olduğuna, medyada polisle ilgili olumsuz haberlerin Emniyet Teşkilatı’nı yıprattığına, müracaat durumunda polislerin kendi sorunlarıyla ilgileneceklerine, Emniyet Teşkilatı’nın halkla olumlu ilişkiler içerisinde olduğuna inanmaktadırlar. Vatandaşlar, polisin web hizmetlerini takdir etmelerine karşın polis e-mail servislerine gönderdikleri konularla ilgili doyurucu bilgi ve çözümler alabildiklerine; polis web hizmetlerindeki online hizmetlerinden yararlandıklarına ise kısmen katılmışlardır. Ayrıca ankette Emniyet Teşkilatı’ndaki düzenleme ve uygulamalarla ilgili kendilerine sunulan önerilerin hepsine katılmışlardır.

 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Polisin suç ve suçlarla mücadelesinde başarılı olabilmesi için toplumun çoğunluğunun desteğini alması bir zorunluluktur. Emniyet Teşkilatı hem kendini tanıtmak hem de halkla işbirliğini geliştirmek amacıyla çeşitli iletişim araçları kullanmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen Emniyet Teşkilatı radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yanında internet ortamını da kullanmaya başlamıştır. Emniyet Teşkilatı ile hizmet sunduğu toplum arasındaki fiziksel sınırları ortadan kaldıran, hizmetlerin daha hızlı ve sıkıntısız sonuçlandırılmasını sağlayan siteler etkili ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Ancak yapılan bu araştırma sonuçlarından da anlaşıldığı gibi vatandaşların çoğunluğu Emniyet Teşkilatı Birimlerinin hazırlamış olduğu web sayfalarını yeterince tanımadıkları ve kullanmadıkları anlaşılmaktadır.  Polis-halk ilişkilerine önemli katkı sağlayacak bu sitelerin öncelikli olarak tanıtımının yapılması gerekmektedir. Emniyet Teşkilatı Birimlerinin hazırlamış olduğu web sitelerinde şu bilgilere yer verilmelidir:

  • Vatandaşın en çok iletişim kurduğu trafik ve karakol polisleridir. Trafik ve karakol hizmetleri ile ilgili bilgiler web sayfalarında halkın kullanımına sunulmalıdır. 
  • Suç ve suçlarla mücadelede web siteleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Suçlara karşı alınması gereken kişisel ve fiziksel güvenlik önlemleri ile bilgiler vatandaşların hizmetine sunulmalıdır.
  • E-mail hizmetleri tanıtılmalı ve halkın e-mail yoluyla dilek ve şikayetlerini bildirmesi sağlanmalıdır. E-mail servisi yoluyla bildirilen dilek ve şikayetler değerlendirmeye alındıktan sonra yapılan işlemler hakkında müracaat sahibine kısa sürede bilgi verilmelidir. Bunun için internet yoluyla yapılan müracaatların değerlendirildiği bir birim oluşturulmalıdır.
  • İhbar sonucu aydınlatılan olaylar medya ve bilişim teknolojileri aracılığıyla halka duyurulmalı, bunun toplumsal huzurun tesis edilmesine sağlayacağı katkılar anlatılmalıdır.
  • Gençlere yönelik olarak web siteleri üzerinden daha fonksiyonel hizmetler vermelidir.
  • Web Sitesi üzerinden yapılan duyurular daha titiz ve güncel hazırlanmalıdır.
  • Web Sitesi üzerinden çocuklara yönelik eğitici animasyonlar hazırlanmalıdır.
  • Web Sitesi üzerinden polis-halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla yardıma muhtaç insanlara ulaşabilme ve yardım amacıyla platform kurulmalıdır.
  • Polis-halk ilişkilerinde verilen eğitim ve kazandırılan yeterlilikler standartlaştırılmalıdır. Web Sitesi üzerinden polis-halk ilişkilerinin üst düzeyde sağlandığı örnek olaylar yayınlanmalıdır.
  • Polisin değişen ve gelişen şartlara uyum sağlayabilmeleri için hizmet öncesi eğitimlerin hizmet içi eğitimlerle sürekli desteklenmesi gereklidir.

·        Emniyet teşkilatı, verdiği tüm teknolojik hizmetleri daha iyi tanıtmak için, bu konuda organizasyonlar tertip etmelidir.

·        Bilişim suçları konusunda vatandaşlarını bilgilendirmeli ve sürekli bilinçlendirmelidir.

 

Bu sonuçlar, polisin kullandığı bilişim teknolojileri konusunda, halkın görüşlerine ilişkin bazı fikirler vermektedir. Bu tür araştırmaların yaygınlaştırılması, sonuçlarının halka ve polis teşkilatı mensuplarına duyurulması ve buna göre halkla ilişkilerde yeni politikalar belirlenmesi yararlı olacaktır.

 

KAYNAKLAR

Arslan F. ve Kazu, İ.Y. (2002), “F.Ü. Öğrencilerinin Polise Bakış Açısı ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü’nün Düzenlemiş Olduğu Kampanyaların Etkileri” Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu 17-19 Ekim 2001. Elazığ: (F.Ü. Rektörlüğü-Elazığ Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü İşbirliği) ss. 61-71.

Bıçakçı, İ. (1998). İletişim ve Halkla İlişkiler. Ankara: Media Cat Yayınları.

Cerrah, İ. ve Semiz, E. (1999): 21. Yüzyılda Polis (Temel Sorunlar-Çağdaş Yaklaşımlar) (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı). Ankara: EGM Matbaası.

EGM (2002), Emniyet Genel Müdürlüğü Basın Toplantıları. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Basın-Protokol ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü. Ankara: EGM Basımevi

Fidan, M. (2000). “Polis Hizmetlerinde Eğitim ve İletişim”,  21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu. Ankara: EGM Matbaası.

http://www.egm.gov.tr/elazig.

http://www.firat.edu.tr.

Kazu, İ.Y. ve Gümüş, Ç. (2001). “Polisin Eğitiminde Hizmetiçi Eğitimin Yeri ve Önemi: Elazığ İli Örneği” 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu 25-27 Ekim 2000 (T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Serisi No:22). Ankara: EGM Basımevi. ss. 183-197.

Okutan, F. (1992). Polis-Halk İlişkileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Özçelik, E. (2002), “POLNET”  I. Polis Bilişim Toplantısı 2002 Raporu, Ankara: EGM. ss. 7-10.

Polis Akademisi (1995), Polis Halk İşbirliği Sempozyumu (27-29 Mart 1995). Ankara: EGM Basımevi.

 

 [*]F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Üyesi, iykazu@firat.edu.tr