Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Bilgi Notu

 

 

M. İhsan KOCADAĞ

2. Sınıf Emniyet Müdürü

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı

 

İlimiz Ankara, 25.706 Km2 yüzölçümü ve 4.278.751 kişilik nüfusa sahiptir. Yüzölçümü yönünden polis sorumluluk alanı 4.290 Km2, Jandarma sorumluk alanı 21.416 Km2’lik bi bölgeyi ifade etmektedir. Nüfus açısınan ise Polisin sorumluluk alanı 3.118.962 kişi iken, Jandarma sorumluluk alanı ise 659.789 kişiye tekabül etmektedir. Buna göre Polis sorumluluk alanında bir emniyet personeline (814) vatandas düşmektedir. Polis bölgesinde meydana gelen olayların son 5 yıl içerisinde ortalaması alındığında 1 yılda yaklaşık olarak 25.000 olay meydana gelmekte olup, Polis’in olayları aydınlatmadaki başarısı ortalama %75 civarındadır.

Asayiş hizmetleri; İlimiz genelinde Polis sorumluluk alanı olan (6) merkez, (16) dış ilçe olmak üzere toplam (22) İlçe merkezinde (64) Karakol ve 24 saat esasına göre (368) ekip ve yaklaşık (6.000) personel ile yürütülmektedir.

Asayişe Müessir Olayların; İlimiz genelinde asgari düzeye indirilmesi, meydana gelen olaylarda olay yerine intikal edilmesi ve işlenen suçlara delilleri ile birlikte el konulması, olayın araştırılması, olay faillerinin yakalanarak gözaltına alınması ve ifadelerinin alınması işlemleri ile yakalanan sanıkların en kısa zamanda adalet önüne çıkartılması, idari işlemlerin ürütülmesi, önleyici güvenlik hizmetlerinin yerine getirmesi ve personelin eğitiminin sürekli kılınmasına yönelik gerekli icra planlarının yapılması, uygulamaya konulması, etkin ve caydırıcı önlemlerin alınması, Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri ile koordine sağlanması ve bu konudaki faaliyetlerin yönlendirilmesini Asayiş Şube Müdürlüğü sağlar.

Asayişe Müessir suçların genel sebeplerini; Göç, Hızlı Nüfus Artışı, Çarpık Kentleşme, Gecekondulaşma, Eğitim ve Gelir Seviyesinin Düşüklüğü, İşsizlik ve İşsizliğin Sebep olduğu, yasadışı kolay kazanç elde etme güdüsü, Kültürel ve Spor aktivitelerinin yeterli olmaması şeklinde sıralayabiliriz.

Asayişe müessir suçların önlenmesine yönelik yapılan önleyici hizmet çalışmalarında genel amaç; İlimiz genelinde meydana gelen suç sayısını azaltmak ve güvenliği arttırmak işlenebilecek suçu ve şu işleme olasılığına ulaşılmasını engellemek, suç işlenmesini zorlaştırmak, bireylerin marjinalleşmesini önlemek ve suçu önleme masraflarını azaltmaktır.

Tüm Dünya Ülkeleri genelinde suçların çözümlenmesi ve engellenmesi yönünde suç haritası kullanılması oranları devamlı yükselmekte olduğundan, Haritaların günümüz Polis Yönetiminde kullanımının giderek önem kazanarak artmakta olduğu, gelecek yıllarda daha da artacağı değerlendirildiğinde, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve Haber Merkezi ile diğer Şube Müdürlüklerinde faaliyete geçirilen Dijital Coğrafi Bilgi Sistemi (Map-İnfo) ile olaylara etkin ve hızlı müdahale sağlanmaya çalışılmaktadır.

Aranan şahıslara yönelik Diz-üstü bilgisayarla kimlik kontrolü uygulamaları yapılmakta, halkın kalabalık olarak bulunduğu alanlarda görevli resmi ekipler ve her karakol bölgesinde cadde sokaklar zimmetlenmek suretiyle çıkartılan yaya devriyeler marifetiyle kesintisiz önleyici zabıta hizmeti yerine getirmektedir. Meydana gelen olaylar Map-İnfo sisteminde bölgelere ve olayların nev’ine göre haritalandırılmak suretiyle suçların yoğunlaştığı saat dilimlerinde her birim, kendi görev alanına giren olayların önlenmesine yönelik uygulamalarını yapmaktadır. Umuma açık yerler, Park ve bahçelerde yapılan uygulamalar ile Genel Asayişin sağlanmasında istikrar unsuru tesis edilmeye çalışmaktadır.

Vatandaşlarımınız huzur ve güvenliğine yönelik olarak suç ve suçluya karşı korunma yollarını konu alan (8) ayrı konu başlığı ile hazırlanan broşürler, ilgili çevrelere dağıtılmıştır. Broşür çalışmalarında, Okullarımızda önleyici hizmetler ile ilgili çalışmalar sürekli hale getirilmeye çalışılarak Öğretmenler, Liseli Öğrenciler, Aileler, Servis Sürücüleri, İlköğretim okulları da hedef alınarak olayların önüne geçilebilmesi ve Polis-Halk ilişkilerinin dahada güçlendirilmesi amacıyla Öğretmen/Aile/Polis dayanışmasının hayata geçirilmesine azami gayret gösterilmektedir.

 

HALKLA İLİŞKİLER:

Polis-Halk ilişkilerini güçlendirmek, vatandaşımızın hakları doğrultusunda bilgilendirilmeleri amacıyla, öncelikle karakollarımıza gelen vatandaşa daha iyi yaklaşım getirilmesi ile samimiyetin yakalanması ve hizmetin daha iyi verilerek dayanışmanın güçlendirilmesi için yeni düzenlemeyle Şube Müdürlüklerine ve Karakol Amirliklerine çay makineleri alınarak dağıtımı yapılmıştır.

 

İNSAN HAKLARI :

Bu verilen hizmetlerin yanında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla “CMUK’a göre haklarınız, insan Hakları ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” konulu olmak üzere afişler hazırlanarak karakollara dağıtımı sağlanmış, ayrıca teşkilat mensuplarımızın bu konularda bilinçlendirilmeleri ve bilgi sahibi olmaları amacıyla Yasaların Uygulanması için İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kuralları içeren Polis Cep Kitapçığı ile “Şüpheli veya sanığa Karakolda Gözaltına Alınırken Bildirilecek Haklar” başlıklı kartların arkalı önlü basımı yapılarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli her rütbedeki Polise zimmet karşılığı dağıtımı yapılmıştır.

 

ÇOCUKLARIMIZ :

2001 yılı içerisinde Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı, Adaletin ilk kapısı olan Karakol Amirlikleri bünyesinde, sokak çocukları olarak adlandırılan ve suç işlemeye meyilli çocukları topluma kazandırabilmek, Polisi bu kesime de sevdirerek güven ortamı sağlamak, bu çocuklar tarafından işlenebilecek suçların önüne geçmek, kendilerine değer verildiğini yakın ilgi, sevgi, şefkat göstererek topluma tekrar kazandırılmaları, potansiyel suç ortamından uzaklaştırılmaları, toplum içerisinde dışlanmalarının önlenerek toplum ile kaynaşıp ortama adapte olabilmeleri için, Karakol Amirlerice mıntıkalarında bulunan bu çocukların tespit edilerek, sportif faaliyetlere yönlendirilmelerinin sağlanmasına ve spor giysilerinin temin edilmesine çalışılmaktadır.

İlimizini Başkent olması, coğrafi konum açısından ülkemizin ortasında yer alması, bütün Bakanlıkların ve Bürokrat kesiminin ilimizde olması, sportif faaliyetlerin yoğunluğu ve çeşitli nedenlerle ilimiz dışından gelenlerin de katılımıyla yapılmakta olan yasal ve yasal olmayan mitingler, iş takibi için gelenler ve seyahat ederken ilimize uğrayan vatandaşlarımız dolayısı ile nüfus sayısında her an değişiklikler olduğu, bu kişilerin bir bölümünün de ilimizde işlenmekte olan suçlara iştirak ittikleri gözlemlenmektedir.