Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Başkandan Mesaj

Değerli üyelerimiz, sevgili okuyucular;

Bilindiği gibi 2 Şubat 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Dernek Genel Kurul toplantısında TEMÜD-DER Genel Başkanlığına seçildim. Oluşturulan Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte, hem derneğimizden bugüne kadar yapılanların muhafazası ve hem de bundan sonrası için koşulların daha iyi bir hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başladık. Olumlu uygulamalar başlatmak ve bunlara kalıcılık kazandırmak üzere çalışmalarımız devam etmekte olup, bugüne kadar olan yürütülen faaliyetlerimizin bir özet vermek gerekirse;

★ Ankara/Maltepe’de bulunan Dernek Genel merkezimizde geniş ölçekli bir tadilat yapılarak hem aylık ve periyodik bazdaki dernek faaliyetlerimiz (toplantılar vs) için, hem de dernekte yürütülen ofis faaliyetlerimiz için yeni alanlar yaratılmıştır. Söz konusu tadilatın masrafları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfımız tarafından karşılanmıştır.

★ Derneğin maddi durumunu iyileştirmek ve üyelerimize daha iyi hizmet vermek üzere proje geliştirmeye gayret edilmektedir. Bunların içerisinden Sandık projemiz hayata geçirilmiş olup, henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen gerek Dernek yönetimi gerekse üyeler açısından verimli bir şekilde yönetilmektedir. Dernek Genel Merkezimizde yapılan toplantılarda zaman zaman üyelerimizin bilgisi için sunumu yapılan bu faaliyetlerle ilgili bilgilendirmelere, derginin ilerleyen bölümlerinde geniş olarak yer verilecektir.

★ Yine dernek gelirlerini artırmak ve derneğimizin görünürlüğünü sağlamak amacıyla özel sektör ile yapılan işbirliği girişimleri artırılmıştır. Bu faaliyetlerden biri Fuar projesinden derginin ilerleyen sayfalarında detaylı bilgi verilecektir.

★ Dernek üyeliğini artırmak üzere Genel Merkez ve Şubeler olarak her daim tanıtıcı, bilgilendirici ve davet edici faaliyetlerde bulunulmaktadır.

★ Teşkilatımızla Genel Müdürlük ve ilgili birimler seviyesinde her zaman olduğu gibi iyi ilişkileri sürdürmek ve ortak çalışmalar yapmak üzere başta Emniyet Genel Müdürümüz ve Yardımcıları ile Daire Başkanlarına ziyaretlerde bulunulmuş ve Genel Merkezimize yapılan ziyaretler kabul edilmiştir.

★ Yönetimimizce , Cağın Polisi Dergisinin online olarak yeniden başlatılmasına karar verilmiştir. Derginin, aktif/emekli mensuplarımızın mesleki, idari ve bilimsel konulardaki görüşlerinin yansıtılması, kamuoyuna mesleğin tanıtılması, sorunları tespit ve çözüme kavuşturulması ve dernek tüzüğünde belirlenen diğer etkinlik ve faaliyetlerin duyurulması konularında yararlı hizmetler vereceğini değerlendiriyoruz.

★ Teşkilatla ve aktif/emekli mensuplarla ilgili yasal ve idari düzenlemeler için başta TBMM Komisyonları ve çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşme ve diyaloglar sürdürülmüş, görüş ve önerilerimiz şifahi ve yazılı olarak iletilmiştir.

★ Bu faaliyetler cümlesinden olarak,Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi sağlanarak Polis Akademisi mezunlarının tekrar adli uzlaştırmacılık faaliyetlerinde yer almalarının yolu açılmıştır.

★ Mesleğimizle ilgili var olan diğer emekli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişki ve diyaloga önem verilmekte ve tümümüzü ilgilendiren konularda istişare yapılmasının faydalı ve verimli olacağı değerlendirilmektedir. Planlanan projelerin uygulamaya konulması ve somut neticeler alınmasıyla mensuplarımızın bizlere olan güveninin artacağı ve buna bağlı olarak da yeni üyeliklerin gerçekleşeceğini umuyoruz.

Tüm bu konularla ilgili olarak ilgi ve desteğinizi bekliyoruz. Bu vesileyle, yayın hayatına tekrar başlayan dergimizin de hayırlı olmasını diliyorum.

Not: Derneğimizin mevcut şube, temsilci ve üye durumu aşağıdaki gibidir. Toplam emekli sayımız dikkate alındığında bunun çok mütevazı olduğu değerlendirmektedir. Bu bakımdan üye sayısının arttırılmasına yönelik faaliyetler Genel Merkez ve Şubeler olarak duraksatmadan yürütülmektedir.

İsmail ÇALIŞKAN
1. Sınfı Emniyet Müdürü (E)
TEMUD-DER Genel Başkanı