Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE HUKUK SİSTEMİMİZ VE KOLLUĞUN ROLÜ

 

Osman ÖZTÜRK

1.Sınıf Emniyet Müdürü

Rize İl Emniyet Müdürü

 Ülkelerin değeri ve niteliği, artık dünya barışına ve insanlığa yaptıkları katkıyla ölçülmektedir. Tüm dünyanın sınırları yıkarak globalleşmenin yaşandığı bir zamanda kendi sınırlarımız içinde, hapis olmak gelişmeye vurulabilecek en büyük pranga olacaktır. Uluslar arası standartların kendi bünyemize ters düşmeden gerçekleştirilmesi bize de küresel bir vizyon çizecektir.

Kurumlar her türlü yenilik ve gelişmelerin hem yönlendiricisi, hem de belirleyicisidir. Bu yenilik ve gelişmelere, kurumları ve kurumlarda çalışan personeli en iyi şekilde hazırlamak, eğitimin en önemli işlevidir.

Bireylerin meslekleri ile ilgili yeni bilgi, beceri ve teknikleri kazanmaları, mesleki sorunlara çözümler getirebilmeleri, dolayısıyla çalışmakta olduğu kuruma uyum sağlamaları ve başarılı olmaları bireylerin meslek yaşamlarında sürekli ve sistemli bir şekildi eğitilmeleri ile mümkündür.

Küreselleşen dünyada bilginin önemi her geçen gün artmakta, bu durum ise kişilerin daha aktif ve hızlı çalışmalarını, zamanı ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarını gerektirmektedir. Gelecekteki global dünya düzeni eğitimli gençlerin ve onları yetiştiren değerli eğitimcilerin eseri olacaktır.

Dünyamızın küresel bir köy haline dönüştüğü bilgi çağı toplumunda, ülke sınırları sanal bir çizgi olarak kalmıştır. Özellikle son otuz yılda üretilen bilginin insanlık tarihinde üretilen bilgiye eşdeğer olması sayesinde dünyadaki bilimsel ve teknolojik alanlarda çok hızlı bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Gelişmeler, özellikle son çeyrek yüzyıl içinde bir anlamda ışık hızına ulaştı. Bu hızlı değişimin en önemli faktörü şüphesiz ki insandır.

Bu nedenle toplum, birey ve kurumlar yalnızca bugünü yaşayan değil, geleceği bilgi çağını yakalamayı hedefleyen düşünce yapısını geliştirmek ve benimsemek zorundadırlar. Bu bilinçle Emniyet Teşkilatı sürekli olarak kendini yenileyerek geleceği bilgi çağını yakalamak için bıkmadan, yılmadan, yorulmadan, sarsılmaz bir güç ve irade ile sürekli bir uğraşım içerisindedir. Çağımızın bilgi ve iletişim çağı olduğunun bilinci içerisinde, eğitime büyük önem verilmekte ve üniversitelerimizden bilgi desteği sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği sürecinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında, dünyada etkili, bölgesinde saygın ve caydırıcı güç olmasında, iyi yetişmiş, kararlı, aktif, verimli, hızlı, çağdaş teknolojilerden yararlanan ve gücünü bilimden alan polisimiz çok önemli rol oynayacaktır.

Türk Polis Teşkilatının görevlerini ifa ederken polis-halk ilişkilerini en üst seviyede tutması, insanına verdiği değeri ortaya koymaktadır. Polis halkın temel hak ve özgürlüklerinin kanunlar çerçevesinde savunulması amacına hizmet ederek, hukuk devleti anlayışı içerisinde hareket etmektedir.

Bilindiği gibi adalet, haklıyı haksızı ayırt etmektir. Ancak, kimin haklı olduğunu tespit etmek için de sağlam bir temel olmalıdır. Bu temel, hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları, fertlerin fertlerle ve fertlerin toplumla arasındaki dengeyi, düzeni ve güveni sağlayan kurallardır. Hukukun nihai amacı adaleti gerçekleştirmektir. Polisimizin de amacı, adaletin gerçekleştirilmesi için hukukun işlemesine yardımcı olmaktır. Hukukun kendine verdiği yetkilerle yine hukukun uygulanabilmesi için insan hakları çerçevesinde görevini yerine getirmektir. Devletimiz bir “hukuk devleti” olmanın ayrıcalığına sahiptir. Vatandaşların devlete karşı güven beslemeleri ve kendi kişiliklerini korkusuzca ortaya koyabilmeleri, ancak hukuk güvenliğinin sağlandığı bir hukuk devleti sistemi içinde mümkündür.

Polisimizin gelişen ve değişen dünya koşullarına uyum sağlaması, çağdaş ve bilimsel yöntemlerle başarıya ulaşması için bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, eğitim ve kültürünün artırılması, insan sevgisi, hoşgörü ve insan hakları çerçevesinde yapılan çalışmalarla halkın desteğinin sağlanması ve polis halk ilişkilerinin geliştirilmesi, ayrıca ilimize kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan fayda sağlaması amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile “Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Hukuk Sistemimiz ve Kolluğun Rolü” konulu sempozyum yapılmıştır.