Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

2003 Yılı Polis Eğitim Öğretiminde Altın Yıl Olacaktır..

(Geçen Sayıdan Devam)

 

           Ö.Rıza GÖKÜŞ

           1.Sınıf Emniyet Müdürü

            Eğitim Daire Başkanı

 

3. Uluslar Arası ve Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri

3.a. Yurtdışı Eğitimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan alanlarda bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 1999-2002 yılları arasında Almanya (5), Fransa (8), ABD (66), İngiltere (1), Rusya Federasyonu (1) kişi olmak üzere toplam (81) kişi yurtdışına yüksek lisans  ve doktora eğitimine gönderilmiştir.

Yine Genel Müdürlüğümüze 2002 yılı içerisinde, ABD ve AB Ülkelerine olmak üzere  1-9 ay arasında değişen sürelerde ve değişik konularda kısa süreli eğitim için (38) kontenjan tahsis edilmiştir. Yapılan sınavlar sonunda başarılı olan personelden (22) ABD’ne, (2) Belçika’ya olmak üzere toplam (24) personel kısa süreli yurtdışı eğitimine gönderilmiştir.

2003 yılı için Devlet Personel Başkanlığınca teşkilatımıza yüksek lisans eğitimi için (9), kısa süreli eğitimler için de değişik sürelerde (20) kontenjan tahsis edilmiştir. Bu personelin yurtdışı eğitime gönderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, kurumumuzca düzenlenen mesleki seminerlere yol masrafları ile günlük yevmiyelerinin karşılanması halinde yurtdışından konusunda uzman (10) öğretim görevlisinin getirilmesi planlanmaktadır.

3.b. Eğitici Eğiticilerinin Eğitimi

“Polis ve İnsan Hakları 2000’den Sonra” programı çerçevesinde, Avrupa Konseyi, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları Eğitim On Yılı Ulusal Komitesi (İHEOYUK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile yürütülen “Polis, Profesyonellik ve Toplum” projesi kapsamında “Eğitici Eğiticilerinin Eğitimi Kursu” düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kursa teşkilatımızın eğitim kurumlarında ve hizmet içi eğitimlerde görevlendirilecek eğitici personelin yetiştirilmesi amacıyla, (36) kişinin katılımı hedeflenmiş, ancak eğitime, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ve Genel Müdürlüğümüzden 9’ar kişi olmak üzere toplam (18) kişinin katılımı sağlanmıştır.

3.c. Diğer Kurumlarda Eğitimler

Teşkilat personelinin ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda diğer kurumlardan eğitim alması işlemleri de Başkanlığımızca yürütülmektedir.

3.c.a. Polis Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı

Teşkilat personelinin eğitim kalitesini yükseltmek, özlük haklarında iyileştirmeler yapmak ve aynı rütbedeki personel arasında oluşan öğrenim düzeyindeki ikilemi ortadan kaldırmak amacıyla, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda  lise mezunu personelimizin ön lisans eğitim programına katılabilmeleri konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bu bağlamda, halen görev yapan lise mezunu amir ve  memur sınıfı personelin, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde ön lisans eğitimi programına katılabilmeleri amacıyla, programın işleyişini ele alan “Önlisans Programı Uygulama Protokolü” 10.12.2002  tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir AKSU ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Engin ATAÇ tarafından imzalanmıştır. Programma 2003–2004 eğitim öğretim döneminde başlanacaktır. İmzalanan Protokol gereği 3 yıl içerisinde yaklaşık 130.000 polisimizin bu eğitimden geçmesi planlanmıştır. 2003-2004 yılında bu proje kapsamında 50.000 kişi eğitim öğretime başlayacaktır.

3.c.b. Yabancı Dil Eğitimleri

Dil eğitimi amacıyla Kültür Dernekleri ve Devlet Lisan Okulu’na her yıl belirli sayıda personelimizin katılımı sağlanmaktadır.

2002-2003 eğitim döneminde, Alman Kültür Derneği’ne (5), İngiliz Kültür Derneği’ne (8), İtalyan Kültür Merkezi’ne (2), Fransız Kültür Derneği’ne (22) personel gönderilmiştir.

2002-2003 eğitim döneminde, Devlet Lisan Okulun’a İngilizce  (9), Fransızca (4), Almanca (5), Kazakça (4), Arapça (3) ve Rusça (5) olmak üzere toplam (30) personelin katılımı sağlanmıştır.

British Council tarafından düzenlenen İngilizce kurslarından Teşkilatımız personelinin de istifade edebilmesi amacıyla ilk defa 2000 yılında anılan kurum ile Genel Müdürlüğümüz arasında yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda KPDS’den 50 ve daha yukarı almış, (45) personelin katılımı sağlanmıştır

2003 yılında da yabancı dil eğitimlerine verilen önem artarak devam ettirilecektir.

3.c.c. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce düzenlenen ücretsiz Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programı ile mesai saatleri dışında ve ücreti katılanlar tarafından ödenmek üzere açılan Emniyet Hizmetleri Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı’ndan amir sınıfı personelin katılımı sağlanmaktadır.

3.c.d. Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan ATAUM tarafından, temel ve uzmanlık eğitimi programları için her yıl Ankara Emniyet Müdürlüğüne ve merkez teşkilatına duyuru yapılarak istekli personelin müracaatları alınmakta ve programa katılımları sağlanmaktadır. 1998-2002 yılları arasında toplam (120)  personelin bu programa katılımı sağlanmıştır.

3.c.e. Meslek Standardı Çalışmaları

Meslek standartları; kurumlara ve çalışanlara, personel seçiminden meslek içi yükselmelere, hizmet esnasında sahip olunan yeterliklerin sergilenmesinden onların eğitim yoluyla geliştirilmesine kadar sayısız yararlar sağlamaktadır.

Bu düşüncelerden hareketle Türk Standartları Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda şu ana kadar; Asayiş Polisi, Çevik Kuvvet Polisi, Eğitim Polisi, Genel Hizmet Polisi, Güvenlik Polisi, Mali Polis, Narkotik Polisi, Olay Yeri İnceleme Polisi, Organize Suçlarla Mücadele Polisi, Terörle Mücadele Polisi, Trafik Polisi ve Bomba Uzmanı olmak üzere toplam 12 hizmet biriminin meslek standartları belirlenmiştir. Belirlenen standartlar, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurulu’nca Türk Ulusal Standardı haline getirilmiştir. Bu standartların uluslararası platforma aktarılması, yine, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü bu çalışma ile, Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk meslek standardı hazırlayan kurum olmuştur.

Projenin bir sonraki aşaması olarak, çalışanların bilgi, beceri ve davranış düzeylerinin sağlıklı olarak ölçülebilmesi için meslek standartlarına dayalı bir sınav ve belgelendirme sistemi gerektiğinden, 2002 yılı mayıs ayında “TSE Standardlarına Uygunluk Belgesi” verme çalışması başlatılmıştır. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan, Asayiş, Bomba Uzmanı, Çevik Kuvvet, Eğitim, Güvenlik, Olay Yeri İnceleme, Terör ve Trafik Polisi olmak üzere 8 birimden toplam 287 kişiye belge verilmiştir.

Bu belgelendirme çalışmalarına 2003 yılı içerisinde de devam edilecek ve yaklaşık 3.000 kişinin daha meslek standardı belgesi alması sağlanacaktır. Emniyet Teşkilatı’nın Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında polislerimize verilen bu belgeler, 34 Avrupa ülkesinde geçerli olacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi halinde polisimiz, bu yeterliliği sayesinde uyum sorunu yaşamayacaktır.

Bu çalışmaların devamı olarak; Kaçakçılık Polisi, Önleyici Hizmet Polisi, Balıkadam, Bando, Bilgi İşlem, Bütçe, Havacılık, İstihbarat, Kriminal, Lojistik, Muhabere, Özel Harekat, Personel, Sivil Havacılık Güvenliği, Yabancılar-Pasaport ve Çocuk Polisi branşlarını kapsayacak şekilde “Meslek Standartları Projesi”nin ikinci aşaması başlatılmıştır. Bu çalışmalar da en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Önümüzdeki yıllarda Emniyet personelinin tamamının “TSE Standardlarına Uygunluk Belgesi” alması hedeflenmektedir.

3.c.f. Nezarethane İntiharlarının Kontrol Edilmesi ve Önlenmesi Temel Eğitimi

Teşkilatımız personelinin insan hakları ihlalleri konusunda gündeme getirilen iddialardan kaynaklanan sıkıntılarının giderilebilmesi ve insan hakları bilincinin teşkilat çapında bütün personele benimsetilmesi amacıyla, ABD’de Uzman Müşavir Melda Türker önderliğinde bir eğitim programı düzenlenmiştir. Programa, merkez ve taşra birimlerinden toplam (118) personel katılmıştır.

Projenin ikinci aşaması olarak, “Nezarethanelerin Fiziki ve İdari Standartlarının Geliştirilmesi Projesi”nin uygulamaya konulması planlanmaktadır.

4.  Spor ve Atış Eğitimleri

4.a. Spor ve Spor Eğitimi Faaliyetleri

Eğitim Daire Başkanlığı’nca Teşkilat personelinin, çevikliğini sağlamak ve devam ettirmek üzere, beden eğitimi ve spor faaliyetleri planlanmakta, uygulamalar kontrol edilmekte, teşkilat mensubu sporcular teşvik edilerek kendilerini geliştirmeleri sağlanmakta, sporla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapılarak müsabakalar organize edilmekte ve Teşkilat mensubu sporcuların bu müsabakalara katılımları sağlanmaktadır.

Teşkilat mensuplarının sağlıklı olması, stresten uzaklaşması için spor yapmalarını sağlamak amacıyla illerde “Polis Spor Güçleri” kurulmuş ve çeşitli branşlarda faaliyetlerine devam etmektedirler.

4.b. Atış ve Atış Eğitimi Faaliyetleri

Merkez ve taşra teşkilatı emniyet hizmetleri sınıfı personelin kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla her yıl iki dönem halinde tabanca atışları organize edilmektedir. Ayrıca, teşkilat personeli arasında her yıl atış müsabakaları düzenlenmekte, Polis Milli Atış Takımı ile de uluslar arası müsabakalara teşkilat personelinin katılımı sağlanmaktadır.

Her yıl hazırlanan eğitim programları çerçevesinde “Atış Eğitimcisi Yetiştirme ve Atış Uzmanlığı Kursları” düzenlenmektedir

SONUÇ

2002 yılı Eğitim Daire Başkanlığı hizmetleri açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Özellikle hizmetiçi eğitimlerde hedeflenen oranın çok üzerine çıkılmış ve yönetmelik gereği personelin %20’si hizmet içi eğitime alınması gerekirken, yaklaşık %53 oranında personel eğitime alınmış, çoğunlukla bireysel ve kurumsal gelişimi sağlayacak kurs ve seminerlere ağırlık verilmiştir. 2003 yılında ise yaklaşık 95.000 personelin (toplam personelin %60’ı) çeşitli hizmet içi eğitim programlarına katılması planlanmaktadır.

Bu hedefe ulaşılması için öncelikle yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

Ankara’da Bir Hizmet İçi Eğitim Ünitesi Açılması

Ankara’da şehir merkezinde bir hizmet içi eğitim ortamı bulunmadığından, hizmetiçi eğitimlerin gerçekleştirilmesinde ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Ankara’da düzenlenecek hizmetiçi eğitimlere ağırlıklı olarak taşra teşkilatından personelin katılması nedeniyle şehir merkezinde bir hizmetiçi eğitim merkezi yaptırılması ya da bunun için bir bina tahsis edilmesi doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir.

Eğitim Branşının Oluşturulması

Hizmet içi eğitimlerle yetiştirilen eğiticiler, zamanla başka birim ve işlerde görevlendirildiğinden, özellikle taşra teşkilatının eğitici personel ihtiyacının karşılanması mümkün olamamaktadır.

Eğitim hizmetlerinin branş haline gelmesi için Personel Daire Başkanlığı’ndan ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleme yapılması talebinde bulunulmuştur. Eğitim branşının oluşturulması halinde eğitici personelin takibi, geliştirilmesi ve görevlendirilmesi daha sağlıklı gerçekleşecek ve özellikle taşra teşkilatının eğitici sorunu daha kolay giderilecektir.

Eğitim Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri Arasındaki İlişkilerin Geliştirilmesi

Merkezce, uzmanlık eğitimleri dışındaki eğitimlerin (uygulamalı eğitim, atış eğitimi, yabancı dil eğitimi vb.) tüm il emniyet müdürlüğü personeline yönelik planlanması mümkün olmadığından, il bazında verilecek olan eğitimler il emniyet müdürlüğü eğitim şube müdürlüklerince planlanmaktadır.

Eğitim Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin etkinliğinin ve motivasyonunun artırılması amacıyla Eğitim Daire Başkanlığı ile tüm il emniyet eğitim şube müdürlükleri arasında etkin bir iletişim ve eğitim ağının kurulması gerekmektedir.

Bunun için, belli periyotlarla eğitim şube müdürlüklerinde çalışan personelin eğitim planlaması ve organizasyonu konularında yetiştirilmesi, eğitimden kaynaklanan sorunların birlikte çözülmesi amacıyla sıkı bir işbirliği içerisine girilmesi gerekmektedir.

Personelin Eğitim Bilgilerinin Bilgisayar  Kayıtlarında Tutulması 

Düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personelin aldığı eğitimlere ilişkin kayıtlar sağlıklı tutulmadığından, bu konuda verimli bir istihdam politikası da oluşturulamamaktadır. Bu sorunun giderilebilmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma sonuçlandığında, bu konudaki emek ve zaman israfının da önüne geçilmiş olacaktır.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, özellikle 2002 yılında teşkilat personelinin eğitimi adına Eğitim Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu çok önemli faaliyetler olmasına rağmen, yine ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması gereken daha bir çok faaliyet bulunmaktadır. Bu nedenle 2003 yılı, başlatılan projelerin sonuçlarının alınması ve yeni atılımlar yapılması açısından önemli bir yıl olacaktır. Başkanlığımız bu bilinçle, önündeki zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirecektir.