Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

‘0-15 Yaş Grubu’ Çocuklara Yönelik Trafik ve Yol Güvenliği ve Denetim Metotlarının AB Boyutunda Yerinde İncelenmesi Projesi, Mersin Emniyet Müdürlüğü Örneği

polis_dergi_subat_2014_int_030 polis_dergi_subat_2014_int_031 polis_dergi_subat_2014_int_032AB uyum sürecinde bulunan ve hızla gelişmekte olan ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan trafik kazalarını önlemek, geleceğe ve 2020 yılına umutla bakabilmek için çocuk, trafik ve yol güvenliği konusunda AB boyutunda yeni metotlar incelenmiştir. Bununla birlikte incelenen metotların ülkemizde de uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla Mersin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘0-15 yaş Çocuklara Yönelik Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim ve Denetim Metotlarının AB Boyutunda Yerinde İncelenmesi’ isimli proje, Avrupa Birliği eğitim ve Gençlik Programlarından, Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında 2013-1-TR1-LEO03-50753 nosu ile kabul görmüş ve projeye ait sözleşme, 17 Aralık 2013 tarihinde ulusal ajans ile imza altına alınmıştır.

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “ 15 yaş grubu çocuklara yönelik trafik ve yol güvenliği eğitim ve denetim metotlarının AB boyutunda yerinde incelenmesi” konulu AB projesi kabul görmüştür. Bu proje ile bilgi ve tecrübelerin sınır ötesi paylaşımı sağlanacaktır.

          HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI

          Hayat boyu Öğrenme Programı bireylerin, kurum ve kuruluşların hangi seviyede ve nerede olurlarsa olsunlar Avrupa çapında kendilerini geliştirmeye teşvik edici, eğitici ve öğretici faaliyetlere katılmalarını ve projeler geliştirmelerini sağlayan bir Avrupa Birliği topluluk programıdır.

   

Bu proje kapsamında; gözbebeğimiz çocuklarımızın trafikte ki can güvenliklerini korumayı, öncelikleri arasına alan Mersin Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü,

ü     Çocuklarımızın, trafikte daha bilinçli ve duyarlı nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamayı,

ü     Güvenli trafik ortamlarının oluşmasını sağlayarak, olası trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Bu amaçla; özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarımıza yönelik hazırlanan “Öğretmenim Bay ve Bayan Trafik” ile “Kardeş Trafik Kulübü Olarak Biz de Varız” projelerine, şuan yürütülen AB Projesini de ekleyerek çalışmalarına farklı bir ivme kazandırmıştır.

Genel olarak incelendiğinde, ulaşımın ve taşımacılığın büyük ölçüde karayolu ile gerçekleştirildiği ülkemizde, yıldan yıla artan nüfus ve araç sayısına paralel olarak, trafik kaza sayısı ve bu kazalarda ölen ve yaralananların sayısı da artmaktadır. 1996 yılında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında ölen çocuk sayısının, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, Portekiz ve Yunanistan’da meydana gelen trafik kazalarında ölen çocuk sayılarının toplamına eşit olduğu (Tombaklar, Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 2002), 2004 yılına ait 537.384 trafik kazasında, 140.657 kişinin kazadan etkilendiği, bu sayının 14.019 kadarını 14 yaş ve altı çocukların oluşturduğu (Karadağ, 2006), elde edilen verilerden incelenmektedir. Yine ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına neden olan kusurlar incelendiğinde, kazaların büyük oranda insan hatasından kaynaklandığı söylenebilir.

Dünya genelinde, sosyal ve ekonomik alanda telafi edilemeyecek kayıplara neden olan trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan (2004) rapora göre; “her yıl 1.2 milyon kişinin öldüğü, 20 ile 50 milyon arasında kişinin yaralandığı ya da sakat kaldığı, meydana gelen trafik kazalarında en çok düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde yaşayan yol kullanıcılarının etkilendiği, 2020 yılında karayolu trafik kazalarının, dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3.sıraya yükseleceği, bu oranın düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde % 83 oranında artacağı, yüksek gelir grubu ülkelerde ise % 27 oranında azalacağı’ belirtilmektedir. 2008 yılında WHO ve UNICEF tarafından başlatılan “Çocuk Yaralanmalarını Önleme Dünya Raporu’na göre çocuk yaralanmalarında; trafik kazaları yaralanmaları, boğulma, yanık, düşme ve zehirlenmenin ilk beş sırayı aldığı belirtilmiştir. Küresel düzeyde yapılan bu çalışmaya göre dünya karayollarında her üç dakikada, bir çocuğun hayatını kaybettiği ancak, gerekli tedbirlerin alınması durumunda her gün en az 1000 çocuğun hayatının kurtulabileceği düşünülmektedir.

AB uyum sürecinde bulunan ve gelişmekte olan ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan trafik kazalarını önlemek, geleceğe ve 2020 yılına umutla bakmak için çocuk, trafik ve yol güvenliği konusunda AB boyutunda yenilikçi metotlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; 1997 yılında “Vizion Zero-Sıfır Ölüm”  ulaşım politikasını benimseyen, okul öncesi çocukların trafik kazalarından korunması için “Çocuk Trafik Dernekleri” kuran, karayolu sistemindeki geleneksel bakış açısını değiştirerek, çevre tasarımını ve ulaşım sisteminde büyük ölçüde değişiklik yapan, öğretim metotlarında çeşitliliğe sahip, bölgesel ve ulusal düzeyde büyük kampanyalar yürüten İsveç örnek uygulamalarıyla öne çıkmaktadır. Bu alanda yürütülen projelerinde ev sahipliğini yapan İsveç’in Stockholm kentinde 1-14 Nisan 2014 tarihleri arasında 15 katılımcı ülke temsilcileri ile bir dizi etkinlikler de bulunulacaktır.

Etkinliklerle katılımcılara, teorik ve uygulama alanında AB boyutunda mesleki deneyimler kazandırmak, bilgi ve tecrübelerin sınır ötesi paylaşımlar ile topluma hizmet etme alışkanlığını katılımcılarda oluşturarak, yeni uygulamaları ülke geneline yaygınlaştırmak ve bu yolla AB’ye uyum sürecine hız kazandırmak temel amaçlar arasındadır. Diğer taraftan, ‘Hayat Boyu Öğrenme’ ilkeleri ile farkındalık oluşturarak, uygulamaların katılımcılar ve halk tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Avrupa vatandaşlığı bilincini oluşturmak suretiyle, bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 

          PROJE ORTAKLARI

         

          Trafikte İnsan sağlığının korunması ve yol güvenliğinin sağlanması ortak bir sorumluluktur. Bu nedenle katılımcı gönderen kurumlarımız, ülkemizdeki trafik ve yol güvenliğinin sağlanmasında, altyapı ve mühendislik hizmetleri, eğitim ve denetim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kamu yararına gönüllü çalışmalar sunan sivil toplum örgütlerinden oluşmuştur.

YEREL  ORTAKLAR   :

1.    Mersin Toroslar Belediyesi,

2.    Mersin Toros Devlet Hastanesi,

3.    Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi,

4.    

5.    Mersin Trafik Gönüllüleri ve Eğitim Derneği,

EV  SAHİBİ  ORTAK   :

İsveç, Stockholm Lidingö Stad Belediyesi