Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Teşekkürler

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.05.1.EGM.0.65.05.02/

Konu : Kuruluş Şeması

 

BAKANLIK MAKAMINI 

Günün gelişen ve değişen şartlarına uygun olarak, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde “Emekli Personel Büro Amirliği” nin kurulması talep edilmektedir.

Söz konusu tlep Genel Müdürlüğümüzce de uygun görüldüğünden;

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde “EMEKLİ PERSONEL BÜRO AMİRLİĞİ” nin kurularak faaliyete geçirilimesi ve kuruluş şemasının onaylanması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.

 

Uygun Görüşle Arz Ederim.                                                                                                          İ.Kemal ÖNAL

                09/02/2002                                                                                                                                 Vali

                                                                                              OLUR

                                                                                     11/02/2002

Muzaffer ECEMİŞ

                Vali                                                       

       Müsteşar                                               Rüştü Kazım YÜCELEN

                                                                                  İçişleri Bakanı

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.05.1.EGM.0.65.05.02/616

Konu : Emekli Personel Büro Amirliği                                                                                           13/02/2002

 

EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NE

Necatibey Caddesi No:70 Kat : 5

Sıhhıye /ANKARA

Sayın Bakanımızın talimatı uyarınca, emekli mensuplarımızın sorunlarına yardımcı olmak, kendilerine verilecek hizmetleri koordine etmek amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde “Emekli Personel Büro Amirliği” 11.02.2002 tarihli Bakan onayı ile kurulmuş olup, onay fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

 

Ekler                       :

Ek-1: 1 adet onay fotokopisi                                                                                            Dr.A.Nihat DÜNDAR

                                                                                                                                         1.Sınıf Emniyet Müdürü

                                                                                                                                                   Daire Başkanı