Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polis Vali….


  M. İhsan KOCADAĞ

                                                                                                          2.Sınıf Emniyet Müdürü

                                                                                                     Ankara Emniyet Müdür Yrd.

Ne kadar şikayet etsek de, bu ülkede kurallar var ve işliyor. Bugün Valileri Hükümdarlar atamıyor. Veya feodal beyler illerini yönetmiyor. Demokrasinin birçok kurumu bu ülkede işliyor. Halk her seçtiğinden şikayetçi olsa da seçebiliyor. Seçilenler de Kurumları ellerinden geldiğince işletiyor. Hükümetler halkından aldığı yetkileri Valiler için de kullanıyor. Gelişmiş demokrasilerde halk hükümetler dışındaki Kurumlar üzerinde de Seçim Hakkını kullanabiliyor ama bizde şimdilik Valisini bizzat seçemediğine göre.Temsilcilerinin atadığı Valisine de güvenmek zorunda.

Her yıl belli dönemler Valiler alınır, Valiler verilir. Hükümetler kendi ölçülerine göre ya daha önce atanmış Valilere dokunmaz veya bir kısmını dinlendirir. Bu dönemlerde bakarız ki Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) kökenli bir çok Vali atandığı gibi, İl yönetiminde tecrübesi olmayan mühendislerden veya değişik meslek gruplarından da Valiler atanır. Genel eğilim Mülkiye kökenli Valilerden yanadır. Doğrudur da.İlçe yönetimleri ile yola çıkmış bu kişiler belli süre sonunda artık İl yönetimlerinde bulunmalıdır.

Polis Mesleğinden Valiliğe geçiş olmalı mı? Evet. O da olmalı. Bulunduğu İlçe veya İlde Polis Müdürlüğü yapmış kişilerden bu hizmette  de faydalanılması doğaldır. Çünkü İl veya İlçede de sadece Asayişin sağlanması görevini üstlenen Müdürlerin işi hiçbir zaman bununla sınırlı kalmaz. İlçeler de Mülki Amirliğe Vekaletleri yanında, işleyişin tam anlamıyla içindedirler. Polise görev veren yasaları gözden geçirdiğinizde içinde neler yok ki. Sağlıksız olduğu gerekçesiyle su kuyusu mühürlemekten tutun da, metedolojik ihbarlarla ilgili alınacak önlemlere kadar aklınıza ne gelirse polise görev verilmiş. Her kurumun görevine bulaşmış, işini eksik yapan kurumların eksiğini kapatmış. Kaldı ki bunlar olmasa bile sadece ASAYİŞ görevi Valiler için de öncelikli görevlerdendir ve Emniyet müdürleri eliyle yürütülür. Bu örnekler saymakla bitmez bunların yanında yönetim tecrübesi de önemlidir. En riskli işi yapan polisi yönetmek göründüğü kadar kolay değildir. Anında karar alabilme ve uygulayabilmenin yanında, uygulamanın sonuçlarının riskini de taşımak zorundadır.

Ben bu yönüyle polisten Vali bal gibi olur diyorum güzel de olur. Ancak Valilik Polis Müdürlüğü gibi tarafsızlığı ön planda olan bir kurum da değildir. Risk burada başlıyor. Polis Müdürlüğünden Valiliğe geçişte problem. Bu süreç Polis Müdürü için politize olmak ve hizmete yönlendirmesi gereken gücünü ve bu yöne sevk etmek ise olmasın. Polisten Vali olmasın.

İyi izlensinler, iyi değerlendirilsinler. Sonuçta Valilik bir hedeftir ve motivasyondur. İyi bir koz iyi bir fırsat. Hizmet her aşamada hizmettir.