Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

POLİS RADYOSU 50 YAŞINDA

Rıza ERDOĞAN

2. Sınıf Emniyet Müdürü

Haberleşme Daire Başkan Yardımcısı

   

Polis Radyosu, TRT’ den sonra Ülkemizde yayın yapan en eski radyo istasyonudur.

1948 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara dayanarak ilk kez 1952 yılında yayına başlayan Polis Radyosu’nun kurulmasındaki amaç; Anayasa ve Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda suç ve suçluluğu önlemek, can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlamak, trafik kaza ve ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olmak, Polis hizmetlerini halka daha iyi duyurmak ve Polis-Halk ilişkilerinin en üst düzeye getirilmesine yardımcı olmaktır.

Polis Radyosu’nun kurulmasındaki diğer bir amaç ise özellikle 2. Dünya savaşından sonra propaganda amaçlı olarak ülkemize yönelik yayın yapan ve yaygın olarak arabesk dediğimiz müzik tarzını yayınlayan Moskovanın Sesi, Budapeştenin Sesi gibi birtakım radyoların etkinliğini azaltmaktır. Zira bu dönemde halkımız bu müzik tarzına büyük rağbet göstermekte, fakat devletçe işletilen Ankara Radyosu ve İstanbul Radyosu yayın ilkelerinden dolayı arabesk müzik yayınlamamaktaydı. Polis Radyosu’nun kurulması özellikle kırsal bölgelerde bu radyoların etkinliğini en alt düzeye indirmiştir. 

1952 yılında düşük güçlü bir verici ile kısa dalga 6340 khz, 47,3 metre üzerinden deneme yayınlarına başlayan Polis Radyosu ilk yıllarında sınırlı imkanları ile ancak iki saatlik bir yayın gerçekleştirebilmiştir. Ancak Polis-Halk ilişkileri açısından çok faydalı olduğu gözlenince, yayın gücü ve saatleri arttırılmıştır.

Halkımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda ilk aşamada radyonun kısa dalga vericisinin gücü 10 kilovata çıkarılarak daha geniş alanlara yayın yapılması sağlanmıştır.

359 sayılı TRT kanununun 1964 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, TRT dışında kamu kuruluşlarının çalıştırdıkları diğer radyolar kapatılmış, ancak Polis ve Meteoroloji Radyoları meclis görüşmelerinde, Başbakanlıkta yapılan toplantılar sonucunda kendi görev alanları içinde yayın yaptıkları için yayınlarına devam etmiştir.

1973 yılında FM bandından yayın yapan ilk radyo istasyonu olan Ankara Polis Radyosu kurulmuş ve batı müziği ağırlıklı yayınlar yapmaya başlamıştır.

1982 Anayasasının kabul edilmesinin ardımdan 1 OCAK 1984 tarihinde yürürlüğe giren 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanununun 4. Maddesi (a) bendi gereğince “ Bu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla, Polis ve Meteoroloji Teşkilatlarının devamlı ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili yayın yapmaları Radyo Televizyon Kurulunun iznine tabidir.” Hükmüyle Polis Radyosu TRT kanunundaki yerini almış ve yayınlarını sürdürmeye devam etmiştir.

2001 yılında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonları kuruluş ve işleyişleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde “…Polis Radyolarının kullandıkları frekansların ücretsiz olarak tahsis edileceği ”  hükmü getirilmiştir. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun tasarısı başka bir takım maddelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız tarafından meclise geri gönderilmiştir.

Radyo yayınlarına olan yoğun ilgi nedeniyle kalkınma planları da dikkate alınarak 1982 yılında mevcut kısa dalga vericisinin yanı sıra Türkiye Polis Radyosu yayınları 5 Kw’ lık FM vericisiyle ulaştırılmaya başlanmıştır. Yine 1986 yılında İstanbul FM Polis Radyosu, 1991 yılında Diyarbakır FM Polis Radyosu, 1992 yılında da Erzurum FM Polis Radyoları kurularak yayın ağı daha da genişletilmiştir.

Başlangıçta merkezden desteklenen programlarla bölgesel yayın yapan bölge Polis Radyoları 2000 yılında uydu yayın sistemine geçilmesiyle birlikte Merkez Türkiye Polis Radyosu yayınlarını yansıtmaya başlamışlardır. Ancak kendi bölgeleriyle ilgili de sınırlı sürede yayın yapmaya devam etmektedirler.

Ayrıca 1999 yılında Ardahan Valiliğince kurulan Ardahan FM’ de uydu yayın ağına bağlanmıştır.

 

Halen faaliyet gösteren merkez ve bölge radyoları şunlardır :

–  1952 yılında kurulan Türkiye Polis Radyosu (kısa dalga 7370 khz.)

–  1973 yılında kurulan Ankara FM Polis Radyosu  (94.5 mhz.)

–  1982 yılında kurulan Türkiye FM Polis Radyosu  (95.5 mhz.)

–  1986 yılında kurulan İstanbul FM Polis Radyosu  (94.1 mhz.)

–  1991 yılında kurulan Diyarbakır FM Polis Radyosu  (90.4 mhz.)

–  1992 yılında kurulan Erzurum FM Polis Radyosu  (94.6 mhz.)

–  1999 yılında kurulan Ardahan FM Polis Radyosu  (95.5 mhz.)

 

Polis Radyosu Yayınlarının yurt çapına yaygınlaştırılması amacıyla 2001 yılında İçişleri Bakanımız Rüştü Kazım YÜCELEN’in imzalarıyla il valiliklerine bir yazı gönderilmiş ve Polis Radyosu’nun özellikle deprem, sel gibi doğal afet ve olağanüstü durumlarda kullanılması amacıyla valilik imkanlarıyla kurulması istenmiş olup konu ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

YAYIN POLİTİKASI VE PROGRAMLAR

Polisin asli görevi olan, Kanunların kendisine tanıdığı yetkileri kullanarak, suç işlenmesine engel olmak, suç işlendiği takdirde ise suçluların yakalanmasına ayrıca vatandaşlarımızın suç ve suçlularla mücadelede polisimize yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla programlar hazırlanmaktadır. Programlarda Emniyet Hizmetlerinin tanıtımına ağırlık verilmekte, bu amaçla her birimin üst düzey yöneticileri konuk edilerek, vatandaşlarımızın merak ettiği konulara açıklık getirilmektedir.

Programlarda ağırlıklı olarak işlenen konulardan birisi ve belki de en önemlisi trafiktir. Vatandaşlarımızın trafik konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla trafik mevzuatındaki yenilikler, trafik kuralları ve kazalarla ilgili yetkili ağızlardan bilgiler verilmekte, yarışmalar yapılmakta, uyarıcı ve bilgilendirici spotlar yayınlanmaktadır. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde telefon bağlantıları ile Ankara ve bölge Polis Radyolarının bulunduğu diğer illerin şehir içi yol durumları, varsa kapalı yollar, alternatif yol güzergahları verilmektedir.

Ayrıca Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgiler dahilinde yurt ve dünya gündemindeki ğelişmeleri içeren haber bültenleri saat başlarında iletilmektedir.

Türkiye geneli hava ve yol durumu da sık sık dinleyicilere aktarılmaktadır.

Polis Radyosu yayınlarında sinema, tiyatro, kitap, müzik, bilgisayar, çocuk, sağlık, kadın,eğitim, hukuk gibi kültürel ağırlıklı konulara da yer verilmekte, bu alanda uzman kişiler, bilim adamları ve sanatçılar konuk edilerek dinleyiciler aydınlatılmakta ve sorularına cevaplar verilmeye çalışılmaktadır. Türk müziğinin sevdirilmesi amacıyla Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğiyle ilgili özel programlar hazırlanmaktadır.

Kayıp ve buluntu haberleri, Polis Radyosunun yerine getirdiği önemli bir kamu hizmetidir. Vatandaşların şahsi başvuruları yanında İl Emniyet Müdürlükleri, Şoförler Odası, Metro ve Otobüs İşletmesinden bildirilen kayıp ve buluntu şahıs eşya anonsları ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Ayrıca hastanelerden bildirilen kan ihtiyacı anonsları da yine ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Her gün 12.00-14.00 saatleri arasında yayına giren Dinleyici İstekleri Programı yıllardır büyük bir beğeniyle dinlenmekte, dinleyicilerin telefon, fax ve elektronik posta yolu ile ilettikleri istek şarkılara yer verilmektedir.

Günlük programların yanı sıra Milli ve Dini bayramlar, anma günleri , özel gün ve haftalarla ilgili özel programlar hazırlanmaktadır. Deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumlarında normal yayın akışına ara verilerek vatandaşları bilgilendirici haber ve uyarıcı nitelikte programlar hazırlanmaktadır.

 

    POLİS RADYOSU VE HALKLA İLİŞKİLER:

Polis Radyosu kuruluş amacına uygun olarak polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yayın yapmakta Emniyet hizmetlerinin tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu gün gerek Ankara’da  gerekse yayınımızın ulaştığı diğer illerde en çok dinlenen radyo istasyonlarında bir olması radyonun bu işlevini yerine getirdiğini göstermektedir. Programlarda toplumun her kesimine hitap edilmesi yayınlarda düzgün bir dil kullanılması ve dinleyici ile seviyeli ilişkiler kurulması radyoya olan bu talebi her geçen gün arttırmaktadır. Sürekli olarak dinleyicilerin programa katılımları sağlanmakta, küçük yarışmalar yapılarak çeşitli hediyeler verilmektedir. Böylece dinleyenlerin radyoyu ziyaretleri sağlanmakta ve teşkilatımızı daha yakından tanımalarına imkan verilmektedir. Halkla ilişkilerin sürekli canlı tutulması ve seviyeli yayınlardan dolayı radyomuz 1995 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından yılın en iyi radyosu seçilmiş ve Cengiz POLATKAN ödülüne layık görülmüştür.

Polis Radyosu ayrıca ücretsiz kayıp ve buluntu haberleri ve kan anonsları yapmak suretiyle önemli bir kamu hizmeti yerine getirmektedir.

Radyomuza olan bu talep doğrultusunda yayın ağımızın genişletilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yayınımızın tüm Türkiye’ den dinlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca FM yayınının yanı sıra kısa dalga yayınımızın da olması Polis Radyosu yayınının özellikle FM yayınının ulaşamadığı bölgelerden ve yurt dışından da dinlenmesini sağlamaktadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da çok sayıda mektup gelmektedir.

50 yıllık bir geçmişe sahip olan Polis Radyosu her geçen gün kendisini yenilemekte, modern cihazlarla donatılarak halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam etme gayreti içerisindedir. Radyo yayınlarının yanı sıra Polis Televizyonu kurulmasının da faydalı olacağı düşünülmektedir.