Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Polis Kolejinin Emniyet Teşkilatındaki Rolü ve Önemi

image001

Polis Koleji’nde öğrenim süresi dört yıldır. Polis Koleji, bu dört yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın “bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi okullar ile yabancı dil ağırlıklı lise öğretim programı”na uygun olarak eğitim vermektedir. Polis Koleji bu program haricinde polislik mesleğine yönelik olarak dersler de vermektedir. Kolejde bu derslerin yanı sıra, öğrencileri polis amirliğine hazırlayabilmek için birtakım sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yapılmaktadır. Bununla ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilecek olduğundan burada ayrıntıya girilmeyecektir. Ancak burada daha detaylı incelenmesi gereken bir konu vardır ki, o da Polis Koleji’nin Milli Eğitim programından farklı olarak neler yaptığıdır. Bundan sonraki bölümde bu farklar maddeler halinde sıralanacaktır.

Polis Koleji’nin Milli Eğitim Bakanlığı Okulları’ndan Farkları

1- Polis Koleji, yabancı dil öğretimi yönünden Türkiye’deki en iyi eğitim kurumlarındandır. Bunun bir göstergesi olarak da 2012 yılında İngilizce eğitiminde uyguladığı yeni tekniklerle Avrupa Dil Ödülünü almıştır.

2- Polis Koleji öğrencilerinden 2012 yılında 45 öğrenci YGS’ye katılmış bunlardan 9’u Türkiye genelinde % 1’lik dilime girerek ilk yirmi binde olma başarısını göstermiştir. Yine YGS’de bir öğrenci sayısal puan türünde Türkiye 49.su olmuştur.

3- Polis Koleji öğrencileri aldıkları bu İngilizce eğitimle KPDS’ye katılmakta ve birçoğu 70 ve üzeri puan almaktadır.

4- Polis Koleji’nin yabancı dil öğretim tekniği dışında eğitim süresi de Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı diğer okullardan farklı ve ileridedir. Kolejde 4 yıl boyunca toplam 33 saat zorunlu olarak yabancı dil (İngilizce) dersi verilirken MEB’de ise 4 yıl boyunca toplam 9 saat zorunlu yabancı dil (İngilizce) dersi verilmektedir. Ayrıca ders dışında öğrenciler, yabancı dillerini geliştirmek için öğretmenlerin eşliğinde, İngilizce münazara, drama, dergi, sinema ve tercüme kulüplerinde aktif olarak çalışmaktadırlar.

5- Polis kolejinde zaman zaman, öğrencilerin dil gelişimine katkı sağlamak için ana dili İngilizce olan yabancılar istihdam edilmektedir.

6- Öğrenciler, AB Projeleri kapsamında yurt dışına çıkmakta ve yurt dışından misafir ağırlamaktadır. Öğrenciler bu gezilerde ve de yurt dışından ağırladıkları misafirlerle dil pratiği yapma imkânı bulmaktadırlar.

7- Öğrencilere zorunlu yabancı dil dışında ikinci bir yabancı dil olarak 4 yıl boyunca haftalık toplam 7 saat zorunlu Almanca, Fransızca, Rusça ve Çince derslerinden bir tanesi okutulmaktadır.

8- Öğrencilere bilgi, beceri ve davranış kazandırma, birlikte is görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata ve polislik mesleğine hazırlamak, mesleki terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaslardan itibaren alıştırılması amacıyla 10. ve 11. sınıflarda Polis Meslek Bilgisi Dersi, 12. sınıflarda ise Yakın Savunma Taktikleri dersi verilmektedir.

9- Polis Koleji, polisin halkla iç içe yasamasından hareketle, halkın sorunlarını daha iyi anlayıp çözebilme becerilerine katkısı olması için bütün öğrencilerine seçmeli ve zorunlu olarak Diksiyon ve Hitabet dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri de vermektedir.

10- MEB okullarında öğrenciler alt sınıftaki dersleri ile birlikte 5 derse kadar sorumlu sınıf geçebildiği halde Polis Koleji’nde sorumlu sınıf geçme uygulaması bulunmamaktadır. Polis Koleji’nde yılsonu 5 ve üstü zayıfı olan öğrenci doğrudan sınıfta kalmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin sürekli aktif olarak çalışmaları sağlanmaktadır. Zaten öğrenciler Koleje girerken SBS puanı olarak 2011 yılında 464 puan, 2012 yılında 467 puan ortalaması ile girmişlerdir. Bu da Polis Koleji öğrencilerinin Türkiye sıralamasında ilk sıralarda yani en zeki öğrencilerden oluştuğunu göstermesi açısından önemlidir.

11- Polis Koleji’nin eğitim kadrosu da seçkin eğiticilerden oluşmaktadır. Polis Koleji’nde görev alacak öğretmenler kendi branşları ile ilgili mülakat ve yazılı sınav aşamalarından başarılı olanlar arasından Milli Eğitim Bakanlığından kurumlar arası nakil yolu ile atanmaktadır. Bu şekilde seçilerek Polis Koleji’nde görev yapan 133 öğretmenden 30’u uzman öğretmenlik kadrosunda görev yapmaktadır. Yine 133 öğretmenden 20 tanesi Yüksek Lisans mezunu, 17 tanesi halen Yüksek Lisans, 6 öğretmen ise Doktora eğitimlerine devam etmektedir.

12- Polis Koleji öğrencileri, üniversite sınavı kaygısı ve stresi yaşamadıkları için kişisel gelişimlerine ve kişiliklerine ömür boyu katkı sağlayacak üst düzeyde yabancı dil, edebiyat, sanat, kültür, spor, bilgisayar ve yöneticilik eğitimlerini almakta ve alışkanlık haline getirdikleri yüksek kitap okuma oranları ile mezun olmaktadırlar.

13- Polis Koleji’nde normal eğitim programı dışında öğrencilere üç başlık altında farklı eğitimler de verilmektedir. Bunlar:

  1. a) değerler eğitimi,
  2. b) mesleki terbiye ve kültür eğitimi,
  3. c) zihinsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişim eğitimi verilmektedir

Bu eğitimlerden, değerler eğitiminin bir konusu olan kitap okuma alışkanlığı kazandırma eğitiminin sonuçları somut olarak görülebilmektedir. Bu eğitimlerin bir sonucu olarak, Polis Koleji öğrencileri bir yılda ortalama 30 kitap okumaktadır. Bunun yanı sıra, öğrenciler ilgi alanlarıyla ilgili 30 kadar süreli yayın çıkarmakta ve bunları da okumaktadır. Bu bilgiler, Türk halkının ortalama olarak yılda 7 kitap okuduğu (Kültür Bakanlığı, 2011) ve kitap okumaya ortalama olarak yılda 6 saat ayırdığı ve bu kitap okuma isini de halkın %0,01’inin yaptığı bilgisi ile karşılaştırıldığında daha da bir önem kazanmaktadır.

Değişen Dünyada Değişimci Polis Liderleri

Türk Polis Teşkilatı, özellikle de 1980 İhtilali’nden günümüze kadar geçirmiş olduğu değişimin ana sebeplerinden bir tanesi polisin eğitimine verilen önemin artmasıdır. Özellikle Polis Koleji’nden modern ve demokratik toplumunda çağdaş güvenlik hizmeti sunma idealleri doğrultusunda yetiştirilen amirler, polisin suçla mücadelesinde çağın gerektirdiği teknolojik imkânları yakından takip edip Emniyet Teşkilatı’nın topluma sunduğu hizmetlere uygulamıştır. Bunda da en önemli faktör yabancı dil bilgisi olmuştur. Çünkü Polis Koleji’nde verilen yabancı dil dersleri ile mezunlar yurtdışında rahat bir şekilde eğitim görebilmekte ve yurtdışı kaynakları takip edebilmektedir.

Yine bu eğitim kurumunda verilen değerler eğitimi ile mezunların demokratik polislik ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı ve polis etik prensiplerine riayet eden personel olması sağlanmaktadır. Bu kazanımlar sonucunda da Emniyet Teşkilatı bu günkü kurumsal yapısını güçlendirmiş ve değişen dünya koşullarına uygun olarak hizmet kalitesini artırmıştır. Bu hizmet kalitesi vatandaşlarımıza yapılan anketlere de yansımaktadır. Polis Koleji mezunlarının basta ülkemiz ve halkımıza güvenlik hizmetlerinin dünya standartlarında verilmesindeki katkıları akademik çalışmalarla da tescil edilmiş ve Türk Polisi’nin olumlu yönde bu kadar hızlı değişiminde öncü rol oynadıkları görülmüştür.

Sosyo-Ekonomik Getiriler ve Aidiyet Duygusu

Polis Koleji sınavlarını zekâ seviyesi yüksek, başarılı ve çalışkan orta öğretim mezunları kazanmaktadır. Kolejin sunduğu yüksek kalitede eğitim seviyesi, sosyal tesisler ve diğer tüm imkânlar devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Birçok özel okulda dahi sunulamayan bu imkânlar devletimiz tarafından genelde dar gelirli ailelerden gelen öğrencilere karşılıksız olarak verilmekte ve gelir düzeyi olarak alt kesim ailelerden gelen bu çocuklar geleceğin kamu yöneticileri ve bürokratları olarak yetiştirilmektedir (Cerrah, 2011). Dolayısıyla Polis Koleji ve benzeri ücretsiz yatılı okullar paha biçilemez sosyo-ekonomik getiriler de sunmaktadır. Bu da sosyal devlet ilkesinin bir yansıması olarak kabul edilebilir.

Ülkemiz açısından çok büyük önem arz eden güvenlik hizmetlerini yürüten Emniyet Teşkilatımızın hâlihazırdaki yöneticilerine bakıldığında Anadolu’nun dar gelirli ailelerinden gelen, Polis Koleji’nde devlet imkânları ile okumuş, dolayısıyla devletimize karsı yüksek vefa borcu ve aidiyet duygusu taşıyan kişiler olduğu görülmektedir. Bu şekilde devlet imkânları ile öğrenci okutulması, eğitim sürecinde verilemeyecek olan birçok hasleti öğrenciye kazandıracaktır. Bu kazanımlar arasında devlet ve millet sevgisi de en önde gelmektedir. Bu bağlılığın bir sonucu olacak ki, pilot amirler, bilişim uzmanı amirler ve doktora yapmış amirler, özel sektörde hatta yurtdışında daha yüksek ücretlerle çalışabilecekleri is sahibi olabilecekken Emniyet Teşkilatı’nda hizmet vermeye devam etmektedirler.

Sosyalleşme, Kurumsal Kültür ve Kuruma Adaptasyon

Çalışan insanların kuruma uyum sağlaması, yani sosyalleşmesinin iki kaynağı vardır: eğitim ortamı ve meslek ortamı (Cerrah, 2011). Bu sosyalleşme sürecinde önemli olan iki olgu sosyalleşmenin olumlu yönde gelişmesi ve sosyalleşmenin süresinin kısa olmasıdır. İnsanların yeni bir kuruma veya çevreye adapte olması kısa sürede gelişen bir olgu değildir.

Bu nedenle de istenen, kişinin işe girmeden önce kuruma adapte sürecinin bir bölümünü tamamlamasıdır. Bu açıdan Polis Koleji’nin olması Emniyet Teşkilatı için önemli bir kazançtır. Polis Koleji ve devamında Polis Akademisini bitiren bir teşkilat mensubu yıllardır hayalini kurduğu mesleğine başladığında kısa sürede mesleğe adapte olabilirken polis memurlarında adaptasyon süresinin daha uzun olduğuna şahit olunmaktadır. Örneğin; yapılan araştırmalar göstermektedir ki Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nden 6 ayda (simdi 9 ay) mezun olan üniversite mezunu polisler kendilerini polis hissedememekte, mesleğe adaptasyon sorunu yasamakta ve başka iş bulursa ilk fırsatta istifa ederek meslekten ayrılmaktadır (Polis Akademisi, 2010). Buna karsın, 14 yaşında Polis Kolejine başlayan ve 22 yasında Polis Akademisi’nden mezun olan bir komiser mesleğe zihni ve fiziki olarak hazırlanmakta ve meslekte adaptasyon sorunu yaşamamaktadır.

Polis Koleji’nin sağladığı mesleki sosyalleşmenin bir faydası da emniyet personelinin hukuka inanan fertlerden oluşmasına katkıda bulunmaktır. Çünkü bilinmektedir ki hukuka inanan ve hukuka uygun iş yapan personel temini için onlara iyi bir eğitim verilmesi gerekmektedir (Cerrah ve Eryılmaz, 2011). Bunun için verilecek eğitimin de kısa süreli değil uzun süreli olması gerekmektedir. Çünkü beceri ve davranışların oluşumu uzun süreli eğitim istemektedir. Bu da hem Polis Koleji hem de Polis Akademisi’nde verilen toplam 8 yıllık eğitimle mümkün olabilir.

 Spor Alışkanlığı Kazandırma

Emniyet Teşkilatı sporun yani vücut zindeliğinin önemli olduğu mesleklerin başında gelmektedir. Bundan dolayı da eğitim sürecinde öğrencilere spor alışkanlığı kazandırma önemli bir yer tutmaktadır. Polis Koleji’nde sportif alan ve imkânlar oldukça geniştir. Polis Koleji’nde öğrencilerin genelinin idarece sosyal faaliyetlere ve/veya spora yönlendirildiği, bu nedenle sporla uğraşı içerisinde oldukları ve bedensel gelişimlerinin sağlandığı gözlemlenmektedir. Polis Koleji öğrencileri sportif alanlarda kurumsal temsil noktasında da oldukça başarılı sonuçlara imza atmaktadırlar.

Sonuç

Yukarıda sayılan bu başarıların oluşmasında en önemli etkenlerden birisi, Polis Koleji’nde okuyan öğrencilerin ergenlik dönemini kontrollü ve istenen bir yönde geçirerek, toplum için olumlu kişilik kazanmalarıdır. Bu kişiliğin oluşması sürecinde Polis Koleji’nde görevli rehberlik uzmanlarının ve sınıf komiserlerinin katkısı büyüktür. Bu idareciler tarafından oluşturulan rehberlik uygulamaları öğrencilerin iyi bir kişilik oluşumunda rehber olmaktadır. Bu rehberlik hizmetleri sonrasında Polis Koleji mezunları, Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyacı olan liderlik vasıflarından bir kısmını donanmış olarak mezun olmaktadırlar. Bu donanımlardan bir tanesi de, yeni oluşan olumlu kişiliğin göstergesi olarak öğrencilerin disiplin sahibi olmalarıdır. Bu da bir emir-komuta ve disiplin mesleği olan Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyacı olan personel özelliklerinden bir tanesidir.

(GEAR Araştırma Raporlarından Derlenmiştir)

REFERANSLAR

Kültür Bakanlığı, (2011), Türkiye Okuma Kültür Haritası, Ankara.

Cerrah, İbrahim, (2011), “Sosyal Yapı ve Polis Alt-Kültürü”, Demokratik Toplumlarda İçgüvenlik, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, ss.57-89.

Cerrah, İbrahim ve Eryılmaz, Bedri (2011), “Poliste Sosyalleşme ve Meslek Etiği”, Demokratik Toplumlarda İçgüvenlik, Ankara: Polis Akademisi Yayınları, ss.89-108.

GEAR, (2010), Türkiye’de Polis Temel Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu, Ankara: Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi

GEAR, (2013), Kolej Akademi Değerlendirme Raporu, Ankara: Güvenlik Eğitimi Araştırma Merkezi