Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Önleyici Hizmet Faaliyetleri Suçu Önler mi?…

image002

Önleyici hizmet ilgi alanına göre sorunların meydana gelmesini engelleyecek tedbirler almak diye tarif edilebilir. Polisiye anlamda suçları veya olayları meydana gelmeden önleyecek, meydana gelen olayların ise tekrarlanmasını, başka olaylara evirilmesini veya daha büyük olaylara sebebiyet vermesini engellemektir. Sarhoşluğa müdahale etmek aslında, kavgayı, yaralanmayı hatta ölüm olaylarını engelleyebilir. Dilenciliğe müdahale hırsızlıkları önleyebilir. Burada bahsedilmesi gereken bir nokta da önleyici hizmet, olayın meydana gelmesi ile bitmez. Aksine meydana gelen olaylara adli müdahale yapıldıktan sonra aynı olayın devamının meydana gelmemesi için tedbir almak ta aynı kapsamdadır. Bütün taraflar sükûnet bulana kadar çözümün tamamen adli süreçten beklendiğinin anlaşılmasına kadar önleme faaliyetleri devam eder.

Önleyici hizmet faaliyetlerinin uygulanması, etkilerinin değerlendirilmesi, anlamlı sonuçlara ulaşılabilmesinin örneği olarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar ile alınan sonuçları paylaşmak aydınlatıcı olacaktır.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü 2008 yılı Temmuz ayında faaliyete başlamış ve Samsun’un gövdesi olarak tanımlayabileceğimiz yerleşik ve hareketli nüfusun yoğunlaştığı, kamu binaları, eğitim kurumları, toptan ve perakende alışveriş yerlerinin bulunduğu alanda hizmet vermektedir. Polis sorumluluk alanında 42 mahalle bulunmakta ve 2014 yılı itibariyle olarak 303.000 insan yaşamaktadır. Hareketli nüfus dikkate alındığında gün içinde nüfusun yaklaşık olarak iki katına kadar çıktığı değerlendirilmektedir. 2011 yılında yaz dönemi genel planlamasında İlçe emniyet müdürü, müdür yardımcısı üç polis merkezi amiri olmak üzere yönetici kadrosu tamamen yenilendi. Yenilenen kadro ile Müdürlük bünyesinde, sorumluluk alanında yaşayan halkın huzur ve güvenini en üst düzeyde temin etmeyi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla 01.10.2011 tarihinde il valimizin himayesi, il emniyet müdürümüzün koordinesinde merkez ilçelerle eşzamanlı “Güvenli İlkadım Projesi” hayata geçirildi.

Proje Kapsamında özet olarak; suç işlenen mekânların azaltılması ve suçlu ya da suça meyilli kişilerin buluşma noktaları haline gelen yerlerin etkin şekilde denetlenmesi, bu yerlerden ilgili mevzuat hükümlerine uymayanların gerekli işlemlerinin yapılması ve yaptırılmasının sağlanarak umuma açık ve umuma mahsus yerlerin disipline edilmesi, ilgili mevzuat çerçevesinde ve alınan arama kararları ile şüpheli kişiler üzerinde sürekli olarak uygulamalar yaparak uyuşturucu, silah, bıçak v.b. suç işlenmesi amacı ile taşınması ve bulundurulması yasak olan materyallerin rahatlıkla taşınmasının önüne geçilmesi, bölgede olayların önlenmesi ve meydana gelen olaylara da daha etkin müdahale edebilmesi amacı ile ekip sayısının artırılması, suç analizlerinin yapılarak yapılan analizler doğrultusunda ekip ve yaya devriye planlamaları ve görevlendirmeleri yapılması, çocukların suç ile tanıştıkları internet kafelerin ve oyun salonlarının kontrol altında bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılması, mahallelerde cadde ve sokaklarda gruplaşan gençler ile ilgili sürekli olarak uygulamalar planlanması, kabahatler kanunu uygulamasına ağırlık verilmesi, çocuk ve gençlerin suç ve suç ortamlarından kurtarılarak spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi, araçlar ve özellikle gençler tarafından işlenen suçlara konu olan ya da suçta kullanılan motosiklet uygulamaları yapılması ayrıca metruk binalarla ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak kullanılamaz hale getirilmesi, park ve bahçelerin suç ve suçlulardan arındırılması için çalışmalar planlandı ve uygulamaya başlandı.

 Bu çalışmalarla;

  • Halkın bulunduğu tüm mekânların suçtan arındırılması,
  • Suça meyilli kişilerin üzerinde tedirginlik oluşturularak özellikle suç unsuru materyallerin rahatlıkla bulundurulma ve taşınmasının, suçta kullanılmasının önüne geçilmesi,
  • Alan hâkimiyetinin sağlanması,
  • Sorunlu alanlara zamanında, doğru, etkin müdahalede bulunmak,
  • Olay sayısının önce durdurulması, düşürülmesi, düşüşün kalıcı hale getirilmesi,
  • Toplumda güvenlik algısının en üst seviyeye çıkarılması, hedeflenmiştir.

2011 yılında proje başlangıç tarihine paralel olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından resmi ekipler Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinden çıkarılarak İlçe Emniyet Müdürlükleri emrine verilmiştir. Devir işlemi sonucunda İlçe Emniyet Müdürlükleri hem kendi sorumluluk alanında faaliyet gösteren resmi ekipler üzerinde hem de ekipler vasıtasıyla sorumluluk alanlarında kontrolü sağlamaya başlamışlardır. Aynı zamanda yapılan faaliyetlerin kayda geçirilmeye başlanmasıyla ölçülebilir, denetlemeye ve yeniden planlamaya imkân veren ileriye dönük tahmin yapmaya ve hedef belirlemeye uygun veriler elde edilmeye başlanmıştır. Böylece daha verimli çalışmalar sağlanarak İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk alanlarında polisin hâkimiyeti ve etkinliği artırılmıştır.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen personel ile tahsis edilen araçlar motorize ekip ve yaya devriye olarak sahada görevlendirilmesi için maksimum özen gösterilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin %89.5’i motorize ekip ve yaya devriye olarak sokakta çalışması sağlanmış ve temel olarak polisin sokakta çalışması prensibi ilke olarak kabul edilmiş ve personel planlamaları bu doğrultuda yapılmıştır. Personel planlamalarında dinamik bir yapı izlenerek, personelin bulundukları yerleri sahiplenmesi, bulunduğu yerdeki görevleri kendisine göre şekillendirmesi, yapılan işlemlerin rutin ve basite indirilmesi, kişi sistemlerinin kurulması, zamanla bu sistemlerin görev ve yürütülen hizmet ile ilgili mevzuat hükümlerinin bile önüne geçmesi gibi sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

2012 yılı sonunda ilçemizde meydana gelen mala karşı işlenen suçlar ile ilgili yapılan analizde yankesicilik olaylarının belirli bölgelerde ve zamanlarda yoğunlaştığı tespiti yapılmıştır. Yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında yankesiciliğin yoğunlaştığı Kuyumcular Çarşısı, Mecidiye Çarşısı, Bulvar AVM, Cumhuriyet Meydanı, Fatih Sultan Mehmet Çarşısı ile Semt Pazarlarında yaya devriyeler planlanmış ve görevlendirilmiştir. Ayrıca Yankesicilik ve Dolandırıcılık olayları hakkında toplumda farkındalık oluşturarak suçun işlenmesinin önlenebilmesi amacı ile semt pazarlarında AVM’lerde halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ile meydanlarda halkı bilgilendirmek amacı ile broşür dağıtılmış ve afişler asılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 2013 yılı sonunda genel toplamda %32 oranında yankesiciliğin azaltılması sağlanmıştır.

İlçede bulunan eğitim-öğretim kurumlarının yoğunlaştığı okullar bölgesi diye anılan dört ayrı bölgede resmi ve sivil yaya devriyeler planlanarak okullar bölgesinin kontrol altında tutulması sağlanmıştır. Okullarda görev alan yaya devriyeler görev aldıkları bölgelerde çeşitli uygulamalar ile çocuklarımıza karşı dışardan gelebilecek tehditlerin önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Okullar bölgesindeki yaya devriyelerin eğitim öğretim yılının sona ermesi ile yaz aylarında halkın yoğun olarak bulunduğu ve sürekli olarak şikâyet, yakınma ve ihbarların yoğunlaştığı sahil yolu, parklar ve düğün salonlarının bulunduğu Sevgi Parkı ve yürüyüş yolu, Kurtuluş Yolu, Fuar içi ile girişinde tedbir alınmak sureti ile bölgede suç işlenmesinin önüne geçilmiş ve gelen şikâyet ve ihbarların azalması sağlanmıştır. Yaya devriyelerin meydana gelen olayları önlemesinin yanında halkın destek, güven ve takdirini kazandığı, polisin imajı ve görev anlayışını yenilediği gözlemlenmiştir.

2012 yılında sorumluluk alanlarında ekiplerin daha fazla görünür olması önleyici hizmet faaliyetleri yürütülürken caydırıcılığın artması sadece suç işleyen ve suça meyilli şahısların değil sıradan vatandaşın da polisi her alanda görmesi amacı ile halkın yoğun olarak dışarıda bulunduğu yerler ile yoğunluğunun yaşandığı saatler ayrıca olayların meydana geldiği bölgeler dikkate alınarak ekiplerin sorumluluk alanlarındaki stratejik bölgelere sabit noktalar ve ring güzergâhları belirlenmiş 2013 yılının ocak ayında emir yazı ile uygulamaya konulmuştur. Belirlenen sabit nokta ve ring güzergâhları ile önleyici hizmet kapsamında yapılan faaliyetin sonuçları doğrudan ölçülebilir olmasa da toplum tarafından bu uygulama kabul görmüş, bire bir samimi diyaloglarda yapılan uygulamanın olumlu karşılandığı alınan tepkilerden değerlendirilmiş, vatandaşlarda teşkilatımızın büyük ve güçlü olduğu imajı uyandırılmış, psikolojik açıdan toplumda güvendeyiz hissi yaratılabilmiştir.

01.10.2011 yılında başlayarak 01.10.2013 yılında sona eren Güvenli İlkadım Projesi kapsamında planlanarak uygulamaya konan tedbirlerin sonucunda projenin amacı olan yıl sıralamasına göre olay sayılarının artışının yavaşlatılması, durdurulması ve sonucunda da düşürülmesi hedef doğrultusunda 01.10.2011-30.09.2012 döneminde 10616’dan 10608’e      % 0.07’lik düşerek ümit vermiş nihayet 2012 – 2013 yılları karşılaştırmasında genel toplamda meydana gelen olayların %10.9 düşerek son beş yılın en düşük olay sayısı sağlanmıştır. Ayrıca Şubat 2013 ile Nisan 2014 arasında 14 ay boyunca sürekli bir düşüş kaydedilmiştir. Projenin hayata geçmesi ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasına başlanılarak kurum hafızası oluşturulması da proje uygulamasından çıkan bir başka kazanım olmuştur. Müdürlük bünyesinde oluşturulan hafıza sayesinde gereken alanlarda analizler yapılmakta sorunlu alanlar tespit edilebilmekte ve eksikliklere göre yeni tedbirler geliştirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Örnek olarak yankesicilik olaylarının önlenmesine yönelik bayan yaya devriye planlanması, pazar yeri devriyelerinin planlanması, okul devriyelerinin planlanması, düğün konvoylarını önünü kesen çocuklara karşı devriye planlanması, özellikle yaz mevsiminde halkın yoğunlaştığı yerlerin tespiti ile devriye planlanması, ekiplerin güçlendirilmesi ve sayısına göre bölgelerinin planlaması, sivil ekiplerin artırılması, bütün devriyeleri rutin olarak denetleyecek personel planlanması, bütün faaliyetlerin kayıt altına alınarak arşivlenmesi, sonuçların günlük, haftalık, aylık olarak takip edilmesi belli standartların altında kalanların ikaz edilmesi, zafiyetlerin hızlıca giderilmesi bu bağlamda yapılan düzenlemelerdendir.

Projenin planlaması ve hayata geçirilmesi, proje kapsamında ve tespiti yapılan konular ile ilgili yapılan çalışmaların sayısal olarak ayrıntılarını örneklendirilecek olursak:

Yürütülen önleyici hizmet faaliyetleri sonucunda bir önceki yıla oranla 2013 yılında umuma açık yer kontrolleri %19.8 artış gösterirken, işlem yapılan umuma açık yer sayısı %117.3 oranında arttığı, yapılan şahıs sorgulamalarının  %138.5 fazla olduğu sonucunda ise yakalanan şahıs sayısının %62.2 oranında arttığı, sorgulanan araç sayısının %218.5, yakalanan araç sayısının %182.8, sorgulanan motosiklet sayısının %1144.9, işlem yapılan motosiklet sayısının %594.4, yapılan uygulamalarda yakalanan kesici alet sayısının %97.9, Kabahatler Kanunu uygulamasında ise genel toplamda %157.8 oranında artış olduğu kaydedilmiştir.

Yürütülen önleyici hizmetler sonucunda meydana gelen yankesicilik olayları %-32, kesici alet yaralanmaların da %-46.7 düştüğü, genel anlamda meydana gelen olayların 2013 yılında  %-10.9 oranında azaldığı görülmüş ve yapılan değerlendirmede son beş yılın en düşük verilerinin elde edildiği gözlemlenmiştir.

  20092010201120122013
OLAY SAYISI 96641031110486108029622
AYDINLATMA ORANI 69,470,271,073,276,2
 % 6,71,73,0-10,9
KABAHATLER KANUNU 16481634129213863573

 Güvenli İlkadım Projesi çalışmalarının başarısı nedeniyle, tespit edilen sorunlu alanlara ve konulara karşı planlanan tedbirlerin sürekli geliştirilerek alınmasının, geliştirilen uygulamaların aynı ısrarla devam ettirilmesinin, alanda yapılan çalışmaların etkin denetlenmesi ve analizlerinin yapılarak aksayan veya yürümeyen yönleri ile ilgili zamanında önlem alınmasının, meydana gelen olay sayılarının getirilen seviyede tutulması ve bu seviyeden de aşağıya çekilebilmesi açısından önemli arz etmektedir.

Başlıktaki soruya dönecek olursak önleyici hizmet faaliyetleri olayları önler mi sorusunun karşılığında rahatlıkla, evet önleyici hizmet faaliyetleri planlama, uygulama, denetleme, paylaşma ve motive etme ayakları sıkı bir şekilde uygulanırsa ‘suçları daha oluşmadan önler’ cevabını verebiliriz. Elle tutulur bir örnek var mıdır, sorusuna ise evet İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü 2011-2013 yılları arası faaliyetler ve elde edilen sonuçlar elle tutulur bir örnektir cevabını verebiliriz.

24 saat esasına göre kahramanca çalışan, hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, adli idari iş ve işlemleri takip eden ekip, devriye, büro personeli ile diğer hizmetleri ifa eden yardımcı personeli saygıyla yâd ediyoruz.