Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Hayyrettin NAKİBOĞLU

Erdoğan ALIVEREN

Em. Em.Gnl. Md. Yardımcısı

İstanbul maiyyet memuru iken Sayın NAKİBOĞLU’nu tanıdık.Bizden beş sene kadar önce mezun olup Beyoğlu gibi Türkiye’nin 1 numaralı kazasına kaymakam oluşu hepimizin takdir ve gıptasını çekti. Demek ki biz de gayaretli çalışırsak 5-10 sene sonra İstanbul’un bir kazasına kaymakam gidebilecektik.

NAKİBOĞLU fevkalade çalışkan, dikkatli ve temkinli, fevkalade namuslu, dürüst bir idare amiriydi. Başarı grafiği daima yükselen bir doğrultudaydı. 1960 İhtilalinde Trabzon Valiliğinden merkeze alınışında bile Bakanlık Tektik Kurul Başkanlığına getiriliş şekli, O’nu görevden alanların O’nun bu vasıflarını bildiklerini gösterir. Nitekim 1965 te Adalet Partisi’nin iktidara gelişiyle,İstanbul’un eski Emniyet Müdürü oluşu göz önüne alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Dört yıl sonraki seçimlerde hemşerileri büyük bir kadirşinaslık göstererek kendisini milletvekili seçtiler. Başbakan Süleyman DEMİREL’de O’nu İmar İskan Bakanı yaparak güvenini sergilemiştir.1954 yılında şahsi bazı işleri sebebiyle aldığı 1.5 aylık izin süresince kendisine Beyoğlu Kaymakamlığın’da vekalet etme görevini 8 maiyyet memuru arkadaşım arasında bana verişi, beni ayrıca gururlandırmıştır. Daha sonraki yıllarda beni Ankara Toplum Polis Müdürlüğü’ne alışı, burada da Emniyet Genel Müdür Muavinliği’ne yükselişi hep bu güven duygusunun belirtileri olarak tatlı hatıralarımdır.

NAKİBOĞLU fevkalade nazik, kibar bir zattır. Çok ender kızar, hatta maiyyetinin sabrını taşıracak kadar sükunetli ve kibardır. En kızdığı zamanlardaki en ağır cümlesi  dişlerini gıcırdatarak karşısındakine “Beyefendi” Diye hitap etmesidir. Kendisine birkaç defa “zatıaliniz Emniyet Genel Müdürüsünüz, Genel Müdür bu gibi hallerde kızmalı, bağırmalı hatta küfretmelidir” diye serzenişte bulunduğum çok olmuştur. O buna rağmen büyük bir sukunetle ve sesini yükseltmeden nasihat edip, emir vermeye devam edegelmektedir.

NAKİBOĞLU mebusluktan uyrıldıktan sonraki dönemde ve halen de Kayserili hemşerilerinin kurduğu birkaç holdingte (Anadolu Holding ve Başkent Çimento gibi) Yönetim Kurulu Başkanlıkları da yapmaktadır.

Kendisiyle zaman zaman Türkiye İdareciler Derneği’nde veya bir eski Emniyetçi arkadaşın cenaze töreninde camilerde karşılaşıyoruz.