Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Emniyet Teşkilatı Mensuplarımızın Her Zaman Yanındayız…

 

 

 

Serdar ÇITAK

Ankara Emeklilik A.Ş.Genel Müdürü

 

Ankara Emeklilikten Bahseder misiniz?

Ankara Emeklilik A.Ş.  Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir kuruluşu olarak 13 Ocak 2001 tarihinde Ankara Hayat Sigorta A.Ş. ünvanı ile faaliyetlerine başlamıştır.

 

Ankara Hayat Sigorta A.Ş.’nin faaliyete geçişinden itibaren 2 trilyon Türk Lirası olan sermayesi,28 Kasım 2002 tarihinde 20 trilyon Türk Lirasına çıkarılmıştır.03 Ocak 2003 tarihinde şirketin ödenmiş sermayesi 10 trilyon Türk Lirası olarak tamamlanmıştır.Nisan 2003 itibariyle aktif büyüklüğü 28.5 trilyon,öz kaynaklarının toplamı 11.1 trilyon olarak gerçekleşmiştir.

 

Ankara Emeklilik 03 Aralık 2002 tarihinde Emeklilik Şirketi olmak üzere Hazine Müsteşarlığı’ndan dönüşüm izni alan ilk beş şirket arasında yerini almıştır.06 Şubat 2003 tarihinde ünvanı Ankara Emeklilik A.Ş. olarak değişmiştir.

 

Türkiye de 1999 yılından bu yana uygulanan sosyal güvenlik reformu kapsamında Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi kanunu ile ülkemize kazandırılan Bireysel Emeklilik Sistemi için  Ankara Emeklilik 1 Ağustos 2003 tarihi itibarı ile Bireysel Emeklilik Faaliyet Ruhsatını almıştır.

 

Ankara Emeklilik A.Ş.; Emniyet Teşkilatı ve diğer pazarlar için hazırladığı ürünler ,bu ürünlerin tanıtımı ve satışı için oluşturduğu alternatif dağıtım kanalları ile genç,dinamik,mesleğinde donanımlı,teknoloji kullanımına hakim kadrosuyla hizmet vermektedir.17 Nisan 2003 tarihinde aldığı ISO 9001/2000 kalite belgesi hizmet politikasının en somut kanıtıdır.

 

Ankara Emeklilik’in Emniyet Teşkilatıyla ilgili olan çalışmalarını anlatır mısınız?

Ankara Emeklilik A.Ş. hazırladığı özel ürünler ile Emniyet Teşkilatı Mensuplarının icra ettiği görev sebebiyle taşıdığı yaşamsal riskleri ve gelecek kaygılarını güvence altına almayı amaçlamakta ve ürünlerini en ekonomik maliyetlerle Emniyet Teşkilatı Mensuplarına sunmaktadır.

 

Ankara Emeklilik A.Ş. Türkiye’de bir defada yapılmış en büyük katılımlı Grup Hayat Sigortası ile şu an 126.027   Polis Bakım ve Yardım Sandığı üyesini ve 20.561 Emniyet Teşkilatı Mensubumuzu vefat ve maluliyet hallerinde ödenmek üzere 15 milyar Türk Lirası teminatla  özel sigorta güvencesine kavuşturmuştur.

 

Tazminat ödemesi olarak 2001 yılında  yaşamını yitiren 82 ve malul olan 2 Emniyet Teşkilatı Mensubuna;2002 yılında yaşamını yitiren 91 ve malul olan 3 Emniyet Teşkilatı Mensubuna toplam 1 trilyon 739 milyar tazminat ödemesi yapılmıştır.

Yaşam kaybı  ve maluliyet durumunda kişinin kendisine ve sevdiklerine güvence sağlamasının yanı sıra tasarrufa yönelik ürünler sunan Ankara Emeklilik A.Ş.’ nin Emniyet Teşkilatı Mensupları için hazırladığı  özel ürünler:

  • ·         Emniyette İkinci Bahar
  • ·         Emniyette Hayat

dır.

Ankara Emeklilik Fon Performansını anlatır mısınız?

 

Faaliyete geçtiği ilk sene ,2001 yılında, sigortalılarına Türk Lirası bazında en yüksek kar payını dağıtan şirket olan Ankara Emeklilik A.Ş. büyüme hızı, teknik karlılığı ve özkaynak karlılığında sektörün önde gelen şirketleri arasında yerini alarak 2001 ve 2002 yılında yeni üretim oranını en fazla arttıran ilk 3 şirketten biri olmuştur.

 

Gerçek anlamda etkin bir fon yönetimiyle yüksek getiri sağlamayı hedefleyen Ankara Emeklilik A.Ş.’nin sigortalı fonu Türk Lirasında

de  % 114 endeks getirisi ile 2001 senesinde Hayat Sigortası şirketleri arasında en iyi yönetilen fon olmuştur.

 

Ankara Emeklilik A.Ş. sigortalı fonu performansı 2002 yılında da yüksek getiri sağlamış,Hazine Bonosunun ardından ikinci sırada yerini almıştır.Ankara Emeklilik A.Ş.’nin fonları,2002 yılında %56.11 ile en iyi yönetilen fonlar arasına girmiştir.

 

Bireysel Emeklilik Sistemini anlatır mısınız?

 

Bireysel Emeklilik Sistemi; katılımcıların emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile aktif çalışma hayatındaki yaşam standartlarının emeklilik dönemlerinde de korunması amacıyla geliştirilmiş ,gönüllü katılım esasına dayana bir sistemdir.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde; Emeklilik hakkı 56 yaş ve en az 10 yıl sistemde kalmak sureti ile kazanılmakta;medeni hakları kullanıma haiz herkes emeklilik sözleşmesi imzalayabilmekte;sözleşme boyunca katılımcının tasarrufları kendi seçeceği fonlarda değerlendirilmekte;sözleşme devam ederken katılımcı haklarını korumak sureti ile Bireysel Emeklilik Şirketini değiştirebilmekte;katılımcılar emekliliğe hak kazandıklarında % 25’lik vergi muafiyeti olmakta ve katılımcılar ödedikleri katkı paylarının % 10’nunu vergiden indirebilmektedirler.Ayrıca Bireysel Emeklilik Sisteminde  katılımcının fonları Takasbankgüvencesindedir.

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Emniyet Mensupları için ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz?

 

Emniyet Teşkilatı Mensuplarının her zaman yanında olduğumuz gibi Bireysel Emeklilik ’te de  onlara  özel Bireysel Emeklilik Ürünleri ile emekliliklerini güvence altına almayı hedeflemekteyiz.Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu’nun şirketimizden özel olarak talep etmiş olduğu grup emeklilik planının da hazırlıkları tamamlanmıştır.Hayat Sigortalarında olduğu gibi Bireysel Emeklilikte de planlar minimum giriş aidatı ve yönetim gider kesintisine göre hazırlanarak en uygun maliyetler ile Emniyet Teşkilatı Mensuplarının hizmetine sunulacak;gerekli bilgilendirme  İl ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapılacaktır.