Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

 

Halim DURAL

1.Sınıf Emniyet Müdürü

Sağlık İşleri Dairesi Başkan V. 

Teşkilatımızda  yürütülen hizmetlerin  kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, her alandaki gelişmelerin takip edilerek , Avrupa Birliği standartlarında görev yapılabilmesi için  sürekli gayret sarf edilmekte olup;  Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız da bu gelişme ve yeniliklerin içerisinde yer alabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

1998 yılında yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları  Yönetmeliği  tıbbi ilerlemelerin gerisinde kalarak  ihtiyacı karşılamak ve oluşan problemlere  çözüm getirmekte yetersiz kalmaktaydı.  Mevcut durum Başkanlığımızca fark edilmiş, yapılan  çalışmalar neticesinde;Yeni Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları  Yönetmeliği öğrenci adayı ,öğrenci, aday memur ve tüm Teşkilatımız personelini kapsayacak şekilde  yeniden düzenlenmiş ve  04.08.2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Avrupa Birliği standartlarına uyum sürecinde  olduğumuz bir dönemde çıkarılan bu Yönetmelik ile: insan hakları evrensel bildirisinde “ Herkesin kendisinin ve ailesinin refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır.” sözleriyle de izah edilen,  sağlık haklarının  Teşkilatımız personeline kullandırılması ile önemli bir eksikliğin giderilmesi  sağlanmıştır.

Değiştirilen Yönetmeliğe göre; Teşkilatımızda her rütbede görev yapan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve  Eğitim-Öğretim kurumlarına alınan  öğrenciler meslek hayatları boyunca ilk girişte aranan sağlık şartlarını muhafaza etmek zorundaydı. Mesleğe yıllarını vermiş, olumsuz ve ağır çalışma şartlarının bedenlerinde yarattığı yıpranmayla sıhhatini yavaş yavaş kaybeden ve yaşları artık genç olmaktan uzak olan personelimizden çocukluk ve gençlik dönemlerindeki  sağlık şartlarının aynen istenmesi; mağduriyetlerine neden olmaktaydı. Kaldı ki ilerleyen yaşın doğal olarak bedenlerinde meydana getireceği rahatsızlıklar bilimsel olarak da bilinmektedir.  Katı sağlık şartlarını taşımak zorunda olan personel, bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde biriminde hastalığına uygun olan görevlerde veya destek hizmetlerinde çalışabilecek iken, eski yönetmelik buna  izin vermediğinden malulen emekli olması yada Genel İdari Hizmetleri Sınıfına aktarılmasından başka bir çözüm yolu bulunmamaktaydı. 

Hizmet sınıfı değişikliği başta yönetici konumunda görev yapan amir sınıfı personel olmak üzere tüm personeli ekonomik ve psikolojik olarak olumsuz etkilemekteydi. Zira Emniyet Hizmetleri Tazminatının ve Fazla Mesai Ücretlerinin kesilmesi ekonomik bakımdan personelin çok zor durumda kalmasına yol açıyordu. Bu durum sağlıklı personelin de kaygı ve üzüntü duymasına neden oluyor, motivasyonunu olumsuz yönde   etkiliyordu

. İş verimi ve kalitesini de   ciddi etkileyen bu durum, güven  ortamının oluşmasına da mani oluyordu. 

Hasta personel; rahatsızlığı süresince, ailesini  arkadaşlarını  sevdiklerini yanında hissetmek ister. Kendisini ayakta tutacak desteklere ihtiyaç duyar.  Bu desteklerin onun hastalığı  yenmesinde  ve  zorluğu aşmasında çok önemli  tesiri vardır.Görevime devam edebilecek miyim ,benim ve ailemin durumu  ne olacak, mağdur olacak mıyım…gibi  kaygı ve olumsuz düşüncelerden uzak kalarak kendisine 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunuyla  tanınan sıhhi izin süresi içinde tedavi ve iyileşme  haklarının kullandırılması ile sağlığına tekrar kavuşması için  gereken destek  Yeni Sağlık Şartları Yönetmeliği ile  sağlanmıştır. 

Ayrıca personelin tedavi olmaktan kaçtığı,durumunu gizlediği ve yarın daha ciddi boyutlara ulaşarak  fazlasıyla zarar göreceği hastalıklarını artık endişelenmeden başlangıçta tedavisini yaptırması ile gizli hastalıkların oluşması  engellenecek ve sağlıklı bir personel yapısına kavuşmak mümkün olacaktır.

Yeni Yönetmelikle  Çalışan Personel Lehine Getirilen Yenilikleri  Kısaca Sıralayabiliriz

Yönetmelik “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” adı ile Teşkilatta çalışan her sınıf personeli kapsayacak tarzda hazırlanmış ve önemli bir eksiklik giderilmiştir. 

Hastalanan personelin durumu ilgili sağlık dilimleri içerisinde (A, B, C, D ) değerlendirilerek, çalıştığı biriminde görev yapabilme kabiliyetine göre etkin kullanımı sağlanarak malulen emekli  edilmesi ve sınıf değişikliğine gidilmesi engellenmiş,  mağduriyetleri önlenmiştir. 

Hastalanan personel; O anki mevcut  durumuna göre iyileşme hakkı beklenmeden değerlendirildiğinden hatalı kararlar verilmekteydi. Değişiklikle  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 105. madde  hükümlerinde belirtilen azami istirahat süresi içerisinde tedavilerini  yaptırmalarına imkan  verilecektir. 

Personelin  çeşitli hastalıklardan  dolayı aldıkları  Sağlık Kurulu Raporlarının sadece Resmi bir Devlet Hastanesinden alınması şartı yerine;  Tam teşekküllü hastane kavramı getirilerek tedavi ve takibinin yapıldığı , imkanları daha geniş Üniversite Hastanesinden alınan sağlık kurulu raporlarının da kabulü sağlanmıştır.

Emniyet Teşkilatında yönetici olarak görev yapan Amir durumundaki personelin daha az beden gücü gerektiren çalışma şartları göz önünde bulundurularak sağlık şartları durumlarına uygun olarak düzenlenmiştir. 

Geçici silah muhafazası yetkisinin idarece kullanımı, Psikolojik rahatsızlıklarda silah taşıma ehliyetini kaybeden personelin öncelikle tedavilerinin sağlanması ile; etrafına ve kendisine zarar vermemesi için de demirbaş ve varsa zati silahlarının ilgili şubelerce muhafaza altına alınması sağlanmıştır.

Önceki yönetmelikten   dolayı sınıf değişikliği yapılıp mağdur olan personelin 2 yıl içinde müracaatları halinde durumları yeni Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek  mesleğe geri dönüş imkanı sağlanmıştır 

Ayrıca yenilenen Yönetmelikte  öğrenci ve personel için,  burada yazılmayan  konularda da değişiklikler ve iyileştirmeler mevcut olup; Yeni Yönetmeliğimizin Teşkilatımıza sağlıklı günler getirmesi dileğiyle.