Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

SAYIN GENEL MÜDÜRÜMÜZ’Ü ZİYARET VE POLİS ÖNLİSANS EĞİTİMİ

 

                                                                                          Özgüner POLAT

                                                                                       Emekli Emniyet Müdürü        

                                                                                            Genel Sekreter

 

            11 Aralık 2002 günü Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Genel Müdürümüz Sayın İ.Kemal Önal’ı ziyarete gittik. Özel kalem müdürü arkadaşımız Genel Müdürümüzün bizlere 20-30 dakika zaman ayırdığını büyük bir nezaketle ifade etti. Genel Müdürümüz bizleri sıcak ve içten duygularla karşıladı. İsteklerimizi sordu. Biz konuşmalarımızı, bize ayrılan süreye sığdırmaya çalışıyorduk, sayın Genel Müdürümüz bunu hissetmiş olacak ki süremizin geniş olduğunu rahatlıkla isteklerimizi dile getirmemizi söyledi. “Emekliye ilgi göstermeyen topluma, toplum denilemez” cümleside bizleri mutlu etti. Bir saati aşkın bir süre Genel Müdürümüze teşkilatımız ve bizlerin sıkıntılarını dile getirmek olanağı bulduk.

            Teşkilatımızdan emekli çarşı ve mahalle bekçilerinden silah ruhsat ücreti olarak üç senede beşyüzotuzmilyon harç alındığını, emekli bekçi babaların çok zor olanaklarla ömürlerini bu teşkilata verdiklerini eksi otuz derecede dokuz saat sokaklarda çalıştıklarını, onlarında polisin ruhsat işlemlerindeki yasa maddesine tabi olması gerektiğini ifade ettik. Genel Müdürümüz “bekçi babaları yakından tanırım, bekçileri severim böyle olmaması gerekir, bu durumu düzeltelim” dediler. Asayiş Daire Başkanı Sayın Feray Şirin’i arayarak bu konu hakkında bilgi istedi. Anlatılanların doğru olduğunu, üç yılda bir silah ruhsatlarının yenilendiğini, her yenilenmede bu harcın alındığını, her yıla yüzonmilyon TL.harç düştüğünü bekçi babaların da bunu ödeyemediklerini ve bunun sonucu olarak bekçilerimizin silahlarının geri alınma durumunun doğduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Genel Müdürümüz Asayiş Daire Başkan’ına bekçilerinde polisler konumuna getirilmesi için yasa ve tüzük değişikliğinin yapılması için derhal çalışmalar yapılıp, kendisine getirilmesini emrettiler.

            Bu emir, bekçi babaları büyük bir sıkıntıdan kurtarmanın başlangıcı oldu. Bakanımız Sayın Abdulkadir Aksu’nun da bu konunun üzerine eğileceğine inancımız tamdır. İl Emniyet Müdürlerimiz İllerinde ki emekli bekçi babalara bu haberi ulaştırırlarsa bekçilerimize yılbaşı hediyesi vermiş olurlar. Bizleri de mutlu ederler. Çünkü birçok ildeki bekçilerden bu konuda mektuplar alıyoruz.

            İkinci isteğimiz derneğimizin bir okuma salonu olduğunu fakat; bu okuma salonunun oturacak koltuk, masa, sandalyesinin olmadığını dile getirdik. Bu gereksinimimizin de yerine getirileceğini ifade ederek bizlere yılbaşı hediyesi vermiş oldu.

            Üçüncü husus yeni başlatılan, emekli emniyet müdürlerine yemekli bir toplantı sonunda  birer tabanca ve birer şilt verilmesinin emekli emniyet müdürlerini onurlandırıcı bir gelişme olduğunu bunun devamının yapılmasını arz ettik. Sayın Genel Müdürümüz bir kısım emeklilerin toplantıya iştirak etmediklerini,  bunun da üzücü olduğunu belirttiler. Yeni emekli olacak arkadaşlarımızın bu toplantılara özen göstermeleri dileğindeyiz. Bizler emekli olduğumuz zaman emekli masasında görevli bir polis memuru elimize bir şilt tutuşturdu. Şimdi emekli olan arkadaşlarımız ise yemekli bir toplantıda Sayın Genel Müdürümüz’ün elinden bu şilti ve tabancayı almaktadırlar. Bu da onur verici bir olaydır. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir.

            Genel Müdürümüzün en önemli müjdesi T.C.Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan Polis Meslek Eğitimi Önlisans Projesi idi. Bu Proje Şu şekilde:

            Bilindiği üzere, 09.05.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25.04.2001 tarih ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile teşkilatımızın polis memuru ihtiyacını karşılayan 9 aylık Polis Okulları, Polis Akademisi’ne bağlı, ön lisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık Polis Meslek Yüksek Okullarına dönüştürülmüştür. Bu okullar, 2003 yılından itibaren her yıl yaklaşık 5.000 civarında mezun vereceklerdir.

            Teşkilatımızda halen görev yapan toplam 130.000 civarında lise mezunu polis olması, iki farklı öğrenim düzeyinde görev yapan polis grubunun oluşması sonucunu doğuracağı düşüncesiyle; Genel Müdürlüğümüz Eğitim Daire Başkanlığı üst düzey yetkileleri bu ikilemi gidermek için neler yapabilecekleri konusunda toplantılar yaparak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde bir çalışma başlatabilecekleri sonucuna varmışlardır.

            Konu ile ilgili Sayın Genel Müdürümüz ve Bakanımızın da onayları alınarak, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile gerekli diyalog kurulmuş ve lise mezunu polislerimize yönelik ön lisans programı açılması talep edilmiştir. Bu talep, Anadolu Üniversitesi ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanacak bir protokol çerçevesinde Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilmesi kaydıyla YÖK tarafından uygun bulunmuştur.

            Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile yapılan görüşmeler ve çalışmalar sonucunda, Teşkilatımızda görevli lise mezunu polislerimizin sınavsız olarak kayıt yaptıracağı ve 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlatılacak ön lisans programı protokolü’nün imza töreni basın mensuplarının huzurunda 10.12.2002 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

            İmza töreninde, ilk konuşmayı Genel Müdürümüz Sayın İ.Kemal Önal yapmış ve konuşmasında “Emniyet Teşkilatı personeline yönelik önemli bir eğitim etkinliğini başlatmak üzere burada bulunduklarını, son yıllarda polisin eğitimi ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı çeşitli üniversitelerle çok önemli işbirliği çalışmaları başlatıldığını, hizmetiçi eğitim, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yürütülen bu çalışmalara, bugün yaklaşık 130.000 teşkilat çalışanının önlisans eğitimini de dahil etmiş bulunduklarını, gerçekleştirilecek bu eğitimin polisimizin daha bilinçli güvenlik hizmeti vermesine önemli katkılar sağlayacağını” belirtmiş ve konuşmasını “Değerli katkılarından dolayı Sayın Rektörün şahsında Anadolu Üniversitesi’nin değerli personeline ve Eğitim Daire Başkanı Sayın Ömer Rıza Göküş’ün şahsında Eğitim Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederek tamamlamıştır.

            Törende ikinci olarak Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Engin Ataç konuşmasını yapmış ve “Üniversite olarak polisin eğitimine katkıda bulunmuş olmaktan son derece mutluluk duyduklarını” belirtmişlerdir.

            Törende son konuşmayı İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu yapmış ve konuşmasında “Adaletin yerine getirilmesinin bir toplumda verilmesi gereken devlet hizmetlerinin başında geldiğini, bu hizmetin insan haklarına uygun verilebilmesi için eğitim seviyesi yüksek personele duyulan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını ve bu durumun, polislerimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesini zorunlu hale getirdiğini, imzalanacak protokolün Emniyet Teşkilatı çalışanlarının büyük bir çoğunluğunu yakından ilgilendirdiğini”belirtmiş ve Emniyet Genel Müdürü İ.Kemal Önal’ın şahsında çalışmanın bu aşamaya gelmesinde üstün gayret gösteren Eğitim Daire Başkanlığı yetkililerine teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.     

Konuşmalar tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanımız Sayın Abdulkadir Aksu ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Engin Ataç tarafından imzalanmıştır.

 

            Bu eğitim projesinin lise mezunu polislere sağlayacağı katkılar;

 

-Polisin eğitim çıtası daha da yükselmiş olacak ve yararlananlara meslekte yükselme adına önemli bir avantaj sağlayacaktır.

– Teşkilat mensuplarımız, herkese hitap eden genel açık öğretim programında polislikle doğrudan ilgisi olmayan konular yerine, hizmet alanları ile ilgili ve sosyal derslerin ağırlıkta olduğu bir yüksek öğretim programından geçmiş olacaklardır. Bu durum, hem bireysel gelişime ve hem de kurumsal gelişime önemli katkı sağlayacaktır.

– Emniyet Teşkilatı’nda lise mezunu polis kalmayacak, böylelikle memurlar arasında oluşan eğitim düzeyindeki farklılıklar ortadan kaldırılmış olacaktır. Diğer bir ifadeyle, teşkilatımızda üniversite mezunu olmayan polisimiz kalmayacaktır.

-Bu eğitim programını tamamlayan personel, birinci dereceye kadar yükselme imkanına kavuşacak, bu sayede hem çalışırken hem de emekli olduktan sonra ücretlerinde belli oranda iyileşme meydana gelecektir.

Sonuç olarak, biz de bilginin çok kısa sürelerle katlandığı günümüz dünyasında, teşkilatların bilgiye ve yeni şeyler öğrenmeye kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını, hele hele bu teşkilat, güvenlik hizmeti verme gibi önemli bir görevi yerine getiriyorsa, bunun daha da kaçınılmaz olduğunu belirtiyor ve Emniyet Teşkilatımızın bu bilinçle ve bilimin gösterdiği ışık doğrultusunda eğitim çalışmalarını bundan sonra da devam ettirmesini diliyorum. Bu çalışmalarından dolayı, Bakanımız Sayın Abdulkadir Aksu’ya, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın İ.Kemal Önal’a, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Engin Ataç’a ve Eğitim Daire Başkanı Sayın Ömer Rıza Göküş’e teşekkür ediyorum. Teşkilat Personelimizin bilgilenmesi için de, protokol metnini yazımız ekinde veriyoruz. 

 

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İLE

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARASINDA YAPILAN POLİS MESLEK EĞİTİMİ

ÖNLİSANS PROGRAMI PROJESİ

PROTOKOLÜ

 

Ankara – 2002

 

TARAFLAR :

 

Madde 1.        Bu eğitim projesine ait protokol, T.C. İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

TANIMLAR :

 

Madde 2.        Bu protokolde geçen kelimelerden;

 

                         “Bakanlık”, İçişleri Bakanlığı’nı,

 

                         “Üniversite”, Anadolu Üniversitesi’ni,

 

                         “Fakülte”, Açıköğretim Fakültesi’ni,

 

“Koordinasyon Kurulu”, Projenin koordinasyonu ile ilgili olarak Bakanlık ve Üniversiteden görevlendirilecekleri,

 

“Program”, 5. ve 8. maddelerde sayılan Polis Okulu mezunu Polis amirleri ve memurları için bu protokolle açılan önlisans eğitim programını,

 

“Öğrenci”, Önlisans eğitim programına öğrenci olarak katılan Polis amir ve memurlarını,

 

“Protokol”, Bu eğitim projesinde belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak hazırlanan ve ilgili tarafların yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin kabul edilip imza alındığını ve 20 maddelik metni ifade eder.

KANUNİ YERLEŞİM YERİ :

Madde 3.        Bakanlık adına, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı     Necatibey-ANKARA; Üniversite adına, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ESKİŞEHİR adresleri, kanuni yerleşim yeri olarak tespit ve tasdik edilmiştir. Taraflar, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmişlerdir.

GEREKÇE :

Madde 4.        Bu proje,

 

                         a)   1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

b)    b)    2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,

c)    c)    3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,

d)    d)    4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu,

e)    e)    Önlisans eğitim programları ile İlgili Yükseköğretim Kurulu Kararı

 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

KONU VE AMAÇ :

Madde 5.        Bu proje; yurt içinde ve yurt dışında görevli, en az Lise ve Polis Okulu mezunu polis amir ve memurlarının, 4. maddede sayılan mevzuata dayanarak önlisans programından geçirilmeleri ve bu suretle 2 yıllık Yüksekokul mezunu statüsünü kazanmaları amacıyla düzenlenmiştir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM :

 

Madde 6.        Emniyet Genel Müdürlüğü ve Açıköğretim Fakültesi’nin işbirliği ile Polis Okullarından mezun olan polis amir ve memurları için planlanan söz konusu önlisans programı, 4. maddede sayılan  mevzuata dayanılarak düzenlenecektir.

 

Önlisans programına ait programların yapılması, uygulanması, eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması, basılması, dağıtılması, öğrenci kimlik kartlarının hazırlanması, diploma verilmesi, başvuruların alınması, sınavlar ve kayıtların yapılması gibi programı kapsayan iş ve işlemler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mevzuatına göre Açıköğretim Fakültesince yürütülecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, proje kapsamında yapılacak sınavlar esnasında sınav güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacaktır.

Programa ait bütün dönemlerin akademik takvimleri, Üniversitenin akademik takvimine bağlı olarak Üniversite tarafından tespit edilecektir.

DERS PROGRAMI :

1. Sınıf                                                                                                2. Sınıf                                                 

1. Hukuka Giriş                                                                    7. Ceza Hukuku

2. Anayasa Hukuku                                                                           8. Toplumsal Psikoloji

3. Davranış Bilimlerine Giriş                                                           9. İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri

4. İletişim Bilgisi                                                                             10. Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku

5. Yabancı Dil                                                                                  11. Türk Dili

6. Polisin Görev ve Yetkileri                                                          12. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ VE ŞEKLİ :

 

Madde 7. Program, Fakülte tarafından uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.

 

Program, en az 30.000 (Otuzbin), en fazla 50.000 (Ellibin) öğrencinin başvurusu koşulu ile, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlar ve bu yıldan itibaren 3 yıl süre ile öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin, 2 yıllık bu programı 4 yıl içinde tamamlamaları zorunlu olup, 4 yılda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Herhangi bir sebeple programdan kaydı silinenlerin, yeniden kaydı yapılmaz.

Programın 3 yıllık süresinin dolmasından sonra, tarafların karşılıklı anlaşması ile devam edilebilir.

PROGRAMA KATILACAKLAR :

 

Madde 8. Bu programa, yurt içinde ve yurt dışında görevli, en az Lise ve Polis Okulu mezunu polis amiri ve memurları alınabilecektir. Her eğitim öğretim yılı başında programa ilk kez kaydı yapılacakların planlanması, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve hazırlanan isim ve adres listeleri Fakülteye bildirilecektir.

 

Halen Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenci olanların bu programa kayıt olması halinde, herhangi bir derse ilişkin muafiyetleri söz konusu olmayacaktır.

 

PROGRAMIN İLANI :

 

Madde 9. Bu programa ait protokolün imzalanmasını müteakip Bakanlık, genelge çıkararak, konunun merkez ve taşra teşkilatında görevli, yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili tüm personele duyurulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, programı açacak Açıköğretim Fakültesi tarafından da, basın-yayın gibi yollarla programla ilgili duyuru yapılacaktır.

 

8. maddede belirtilen şartları taşıyan ve o eğitim öğretim yılı için hazırlanan listede ismi bulunan personel, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için doğrudan Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı’na müracaat edecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Fakülteye ilk kez kaydı yapılacakların isim ve adres listelerinin tesliminin ardından, programa ilişkin yapılacak tüm iş ve işlemler, Açıköğretim mevzuatına ve protokole uygun olarak Fakülte ile öğrenciler arasında yürütülecektir.

EĞİTİME ALINACAKLARIN TESPİTİ :

 

Madde 10. Programda kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. İlk üç yıl, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün üç yıllık personel planlaması doğrultusunda belirleyeceği ve Fakülteye bildireceği isim listelerine göre programa öğrenci kayıtları yapılacaktır. Programa kayıt yaptıranların programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, en çok dört yıl süreyle saklı tutulacaktır.

 

İLETİŞİM :

Madde 11. Bütün yazışmalar, programa müracaat eden adayların dilekçelerindeki adreslerine yapılacak, postadaki gecikme ve kayıplardan veya adres değişikliğini zamanında bildirmeyen adayların mağduriyetinden, Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.

 

KAYITLAR :

Madde 12. Kayıt usul ve esasları ile gerekli belgeler ve tarihleri Üniversite tarafından belirlenerek, adaylara duyurulacaktır.

 

MALİ HÜKÜMLER :

Madde 13. Bakanlık, bu program için herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

 

Her öğrenci, Üniversitenin belirleyeceği öğrenim gideri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ödeyecektir. Bu ödeme, Üniversitenin belirleyeceği koşullarda, taksitler halinde yapılabilecektir.

 

Öğrenim gideri ve harç miktarı, her eğitim-öğretim döneminde, Üniversite tarafından yeniden belirlenecektir.

 

Programa katılacak her kişinin ödemesi gereken meblağ önceden ilan edilecektir. Programa kesin kayıt yaptıranlar, eğitim-öğretim bedelini ödemeyi taahhüt etmiş sayılacaktır. Bununla ilgili iş ve işlemler Fakülte tarafından yürütülecektir.

SINAVLAR :

 

Madde 14. Sınavlar, Üniversitenin belirleyeceği tarihlerde, Üniversite Rektörlüklerinin bulunduğu illerde yapılacaktır. Sınava girecek personele izin konusunda gerekli kolaylık İçişleri Bakanlığınca sağlanacaktır.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ :

Madde 15. Programa kesin kayıt yaptıranların, eğitim-öğretim, sınav, öğrencilik disiplini ve benzeri öğrencilik sıfatı ve öğrenimleri ile ilgili konulardan dolayı, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav yönetmelikleri uyarınca Üniversite tarafından işlem yapılacak; ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı oldukları kanun ve yönetmelikler uyarınca işlem yapılacaktır.

 

KOORDİNASYON :

 

Madde 16. Bu eğitim projesinin yürütülmesi ile ilgili olarak :

 

Fakülte’nin Dekanı ve Üniversitenin görevlendireceği Program Koordinatörünün yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili Şube Müdüründen oluşan Koordinasyon Kurulu, proje sonuna kadar görevli ve sorumlu olacaktır.

 

Koordinasyon Kurulu, her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda toplanarak, projenin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri değerlendirecektir.

 

PROTOKOLÜN DEVRİ :

 

Madde 17. Taraflardan hiçbiri, bu protokole ait sorumluluğunu, diğer tarafa veya bir üçüncü tarafa, tarafların izni olmadan devredemez.

 

GENEL HÜKÜMLER :

 

Madde 18. Bakanlık ve Üniversite, mülki makamlarca tasdik edilmek şartı ile deprem, yangın, sel, infilak, harp, kaza, isyan, sabotaj, ayaklanma ve bunlardan doğan hususlar ve akademik takvimdeki değişmeler gibi mücbir sebeplerden dolayı, protokolden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyecek olursa, durumu 20 takvim günü içinde, sebepleri ile birlikte karşı tarafa ve ilgililere yazılı olarak bildirirler. Bu gibi durumlarda, tarafların hiçbiri ifa ve icra edemedikleri işten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebeplerin çalışma süresine tesir etmesi halinde, sürenin uzatılması tarafların mutabakatı sonucu mümkün olabilir.

 

Madde 19.Üniversite, programa kaydolarak devam edenlerle ilgili eğitim-öğretim,  başarı-başarısızlık gibi konuları kapsayan raporu, her dönem sonunda Bakanlığa bildirecektir.

 

Madde      20.    Yirmi maddeden ibaret işbu çerçeve protokol, İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında tanzim ve imza edilmiştir.

 

                     T.C.                                                                                     T.C

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                                                  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

             REKTÖRLÜĞÜ

                   ADINA                                                                                         ADINA

 

 

 

          Prof.Dr.Engin ATAÇ                       10 / 12 / 2002      Abdülkadir AKSU

         

    Anadolu Üniversitesi Rektörü                                                                İçişleri Bakanı