Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERE SİSTEMİ VE “AVEA”NIN KAZANDIRDIKLARI

 

Nizamettin ACAR[*] 

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler en basit yapıdan en karmaşık yapıya sahip tüm kurumları önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu gelişmeler kurumları hızlı bir değişime zorlamakta, değişim karşısında kurumlar yapılarına uygun en etkin yöntemleri bulma arayışına girmekte ve başarılı olan kurumlar çağa ayak uydurabilmektedir.

Bu çerçevede günümüzdeki hızlı değişme ve gelişmelerle birlikte polis ile ilgili beklentiler, polise düşen görevler de hızla artmakta ve çeşitlilik göstermektedir.

Ülkemizde genel güvenlik ve asayişin sağlanması görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatı özellikle son yıllarda sahip olduğu teknoloji ve kullandığı teknik ve yöntemler ile başarılı polis teşkilatları arasında yerini almıştır.

Her ne kadar ilk bakışta güvenlik ve haberleşme hizmetleri kavramlarının ilk bakışta ilgisiz olduğu düşünülebilirse de güvenlik hizmetlerin yerine getirilmesinde güçlü ve hızlı bir iletişim ağının olmasının  çok önemli olduğu görülecektir.

Güvenlik hizmetleri kapsamında polisin hizmet verdiği suç önleme ve suçla mücadele faaliyetleri; temelde eğitim, halkla iyi diyalog,  nitelikli personel, iyi bir donanım (araç, gereç), gelişmiş bir haberleşme  ve güvenlik birimlerinin ulaşabileceği geniş bir database (veri tabanı) ile mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede haberleşmenin ne denli önemli olduğu günlük polis uygulamalarında açıkça görülmektedir.

Polise kanun ile verilmiş görevler, polisin günün büyük bir bölümünü sokakta, yani mobil ortamda çalışmasını gerekli kılmaktadır. Bu durum da polisin mobil haberleşme ihtiyacını  açıkça ortaya koymaktadır.

Polisteki haberleşme;1960’larda başlayan ilkel denilebilecek telsiz ve günün imkanları çerçevesindeki telefon şebekesi ile başlamış ve gelişerek bugün kullanılan çeşitliliğe ulaşmıştır. Yaklaşık 10 – 15 yıllık teknolojiye dayanan ve halen kullanılan analog telsiz teknolojisi ihtiyaçlara cevap veremediğinden sayısal telsiz teknolojilerine yönelik 10 yıldır süregelen araştırmalar devam etmektedir.

Gelinen noktada polisin acil ihtiyaçları;

–              Yüksek hızda Mobil data sorgulaması (GBT, Parmak izi,çalıntı oto v.s)

–              Kripto (dinlenilmeme)

–              Bire bir görüşme

–              Grup görüşme

–              Yer konum bilgisi (GPS)

–              Kamu güvenliği hizmetinde bulunan diğer kurumlarla ihtiyaç halinde aynı altyapı üzerinden dinamik görüşebilme,

–              Görüntü nakli

ana başlıkları altında sıralanabilir.

Arayış içinde olduğumuz sayısal telsiz sistemlerinin hali hazırdaki mevcutları ihtiyaçların bütününü karşılayamaması, pahalı olması , yapılarının oturmaması ve esnek olmaması (kullanılan alt yapıya uymaması ve büyük değişikliklere müsait olmaması) karar vermeyi ötelememize neden olmaktadır.Ancak, bütünüyle elde edemediğimiz sonuçlardan tamamıyla vazgeçemeyeceğimizden parça parça da olsa ihtiyaçların karşılanması genel müdürlüğümüzce hedef haline getirilmiştir (mobil data ihtiyacının GPRS ile karşılanması örneği; MOBESE ve TRAFİK BİLGİ SİSTEMİ gibi).

EGM-AVEA Sözleşmesi

Bu kapsamda, lisans sözleşmesini yeni imzalayan ve fazla abonesi olmayan AVEA’nın (sözleşme imzalandığı tarihteki adı AYCELL’di ve toplam 300.000. abonesi vardı.) abone arayışları Genel Müdürlüğümüzün bazı ihtiyaçları ile birleşmiş ve yapılan görüşmeler ile ekonomik bir GSM tarifesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Avea’nın kurumsal abonelikler tarifesinin ilki ve abone patlamasına temel teşkil eden çekirdek niteliğindeki Emniyet VPN Sözleşmesi 28.04.2003 tarihinde her iki kurumun Genel Müdürlerinin imzaları ile hayata geçirilmiştir.

Sözleşme metni hazırlanırken güvenlik, ekonomik bir fiyat tarifesi, geniş bir kullanım, iyi bir servis kalitesi ve bir kısım katma değer hizmetleri alabilme ana kriterler oluşturmuştur. Sanal Özel Ağ anlamına gelen Virtual Private Network (V.P.N)hizmeti ile AVEA kapsama alanında abone olan her bir Teşkilat personeli,

-VPN içerisinde yer alacak telefon aboneleri belirlenen sabit ücreti ödeyerek sınırsız konuşabilmekte,1

-Her bir personel 3 abone olabilmekte,

-Santraller üzerine takılacak FCT cihazları ile cep telefonlarından kurum santralini veya kurum santrallerinden de cep telefonlarını arama imkanı VPN dahilinde ve tarifesinde sağlanabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda AVEA  teşkilatımıza 400 adet tek sim girişli FCT cihazı hibe etmiştir.

-Sözleşme ile AVEA, Teşkilatımızın iştiraki olan gayri menkullerde genel müdürlüğümüzün uygun görmesi ve protokol yapılması halinde bila bedel olarak baz istasyonu kurabilecektir. Sözleşme 10 yıllık süreyi kapsamaktadır.

-Ek bir protokol ile kısmen farklı bir fiyat tarifesi uygulanarak  sözleşmeden emekli emniyet mensuplarının da istifade etmesi sağlanmıştır.2

Sözleşmenin kazandırdıkları

-Sözleşme ile personele ucuz bir GSM tarifesi kazandırılmış olup, sayısal teknolojiden beklenen bire bir görüşme ihtiyacı ve analog telsizlere göre daha güvenli bir haberleşme sağlanmıştır.

-Telsiz konuşmalarında %30 hatta bazı şubelerin konuşmalarında %50-60 azalma meydana gelmiştir.

-Emniyet santrallerine gelen türk telekom faturalarında %25-30 azalmalar meydana gelmiştir.

-FCT cihazları ile iller arası telefon görüşme bedelleri en aza inmiştir.3

-Telefon ile takip edilecek işler, sabit telefonlardan mobile kaymış ve hız kazanmıştır.

-personelin kişisel GSM telefon ücretlerinde ciddi indirim meydana gelmiştir.

Yaşanan şikayetler

-İlk zamanlar yapılan şikayetler; hatların geç açılması ve abone işlemlerinin çok zaman alması ile kapsamanın çok dar olması şeklinde olmuştur.

-Daha sonra ise abone sayısının artması ile konuşma trafiğini şebekenin kaldıramadığı ve sık sık kesilmeler ile aranılan aboneye ulaşılamadığında yoğunlaşmıştır. Bu gün bu şikayet Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi  illeri için halen devam etmektedir.

-Yaşanan sorunlarla ilgili aranılan müşteri hizmetlerinin kısa zamanda net çözümler sunamaması da şikayetler arasındadır.

-Bazı il ve ilçelerde 155 polis imdat telefonu arandığında komşu il ve ilçelere yönlendiği de zaman zaman devam eden problemler arasındadır.

Dile getirilen sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. En kısa zamanda emniyet teşkilatı mensuplarının daha hızlı ve etkin iletişimlerinin sağlanması yönünde gerekli hassasiyet ve çaba gösterilmektedir.

 

DİPNOTLAR

 

1 VPN Tarifesi

  • Aşağıda verilen tarifedeki fiyatlar ve sabit ücret her yıl en fazla TÜFE artış oranında AVEA tarafından artırılabilecektir.
  • AVEA pazar koşullarına göre aşağıda verilen tarifeleri EGM lehine değiştirebilecektir.
  • Verilen fiyatlara KDV (%18) dahil, ÖİV (%25) hariçtir.

 

Sabit ücret:

İşbu sözleşme kapsamında yapılacak tüm abonelikler için aylık 5.000.000 TL/abone sabit ücret alınacaktır.

 

 

Konuşma ücretleri:

 

Grup İçi VPN  
Avea’dan Avea’yaAvea’dan Şirket SantralineŞirket Santralinden Avea’ya
ÜCRETSİZ ÜCRETSİZÜCRETSİZ
   
Grup Dışı  
Avea’dan Avea’yaAvea’dan

Sabit Telefona

Avea’dan Diğer GSM Operatörlerine
60.000 TL/dk120.000 TL/dk498.000 TL/dk

 

 

GPRS ücretleri:

  • Emniyet Genel Müdürlüğü adına aboneliği yapılmış ve kurumsal projelerde kullanılan hatlar ile VPN’ e dahil EGM personelinin hatlarının, kullanım miktarına bakılmaksızın, GPRS ücreti 598 TL/Kbyte ’tır.

 

SMS ücretleri:

 

  • Emniyet Genel Müdürlüğü adına aboneliği yapılmış ve kurumsal projelerde
  • Emniyet Genel Müdürlüğü personeli kullanılan hatlar VPN’ e dahil EGM personelinin hatlarının kullanım miktarına bakılmaksızın SMS ücreti 
    30.000 TL/SMS’tir.

 

BU FİYATLARA AĞUSTOS AYI İTİBARIYLE YILLIK TÜFE ARTIŞ ORANI OLAN %10.8 ZAM YAPILMIŞTIR.

 

 

2 Emekli Emniyet mensuplarımız, Teşkilatımızdan emekli olduğunu belgeleyen kimliğinin fotokopisi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve Aycell GSM aboneliği formunu doldurmaları halinde Türkiye’nin her yerindeki Avea’ya bayilerinden “Emniyet Teşkilatı Emeklileri V.P.N.” aboneliği yaptırabilecektir.Daha önceden Avea abonesi olanlarda Avea bayilerine dilekçe ile müracaat etmeleri halinde  söz konusu V.P.N’e dahil olabileceklerdir.

Ücret tarifesi ise;

     – Emekli olmuş her bir mensubumuz (hangi hizmet sınıfından olursa olsun) kendi adına en fazla 3

abonelik yaptırabilecektir.

     – Abone olan emeklilerimiz, konuşma için 2.500.000 TL sabit ücret ödeyip, Avea kapsama alanı

içerisinde Emniyet Teşkilatı emeklileri V.P.N’ne dahil olan tüm aboneleri dakikası 30.000 TL dan arayabileceklerdir.

     – Emniyet Teşkilatı emeklileri V.P.N. dışında kalan Avea abonelerini ise dakikası 60.000 TL

arayabileceklerdir.

     – Diğer GSM operatörlerini ise, dakikası 498.000 TL ye arayabileceklerdir.

     – Kısa Mesaj (SMS) hizmetlerinden yürürlülükte olan Avea kısa mesaj tarifesinin  % 50  indirimi ile,

GPRS hizmetinden ise yürürlülükteki Avea tarifesinin % 37 indirimi ile fiyatlandırılarak faydalanabilecektir.

           

            FCT uygulaması için kolay hafızada kalacak bir numara grubu üzerinde Avea firması ile görüşülerek, 10.000’lik bir numara grubunun (0505 318 XX XX) tahsisi sağlanmıştır.Tahsis edilen numaranın 0 505 318’lik bölümü sabit olmak üzere son dört rakamı Genel Müdürlüğümüzce planlanmıştır. Bu maksatla 0505 318 den sonraki iki rakam ilin plaka kodu, son iki rakam ise ilin FCT abone numarası olacak şekilde düzenlenmiştir. Şu ana kadar abone olan İl Emniyet Müdürlüğü sayısı 40 geçmiştir.

 

 

 [*] 1.Sınıf Emniyet Müdürü, Haberleşme Daire Başkanı