Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  

                                                                                                                                     Muhlis YILMAZ

                                                                                                                             1.Sınıf Emniyet Müdürü

                                                                                                                                       Daire Başkanı

 

1. KURULUŞ VE GÖREVLER

Teşkilatımızın hizmet binası, lojman, sosyal tesisler ile eğitim tesisleri için arsa temini, bina satın alınması, yeni yatırımların planlanması, projelerin hazırlanması, bakım ve onarımı gibi hizmetlerin düzenli, sağlıklı ve yeterli bir biçimde yürütebilme çalışmala­rını sürdüren Başkanlığımız;

1970 yılından önce, Teknik Daire Başkanlığına bağlı “İnşaat Bürosu” olarak faaliyete geçirilen, 1970 yılında aynı Daireye bağlı İnşaat Şube Müdürlüğüne dönüştürülen birimimiz, 1974 yılında Genel Müdür Yardımcılığına (Lojistik) bağlı İnşaat Daire Başkanlığına, 1981 yılında ise İnşaat Emlak Daire Başkanlığına dönüştürülmüştür.

En son, Bakanlık Makamının 10.12.1993 tarihli Olur’u ile yine Genel Müdür Yardımcısına bağlı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı olarak daha kapsamlı şekilde yeniden kuruluşu yapılmıştır.

Başkanlığımız; İnşaat Şube Müdürlüğü, Emlak Şube Müdürlüğü, Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ile Genel Evrak Büro Amirliği, Bilgi İşlem Büro Amirliği ve Özel Kalem biriminden oluşur.

Ayrıca 11 ilde İnşaat Şube Müdürlüğü kuruluşu onanmış olup, personel sağlandıkça şubeler hizmete sokulmaktadır. 

İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğümüzün bina yatırımları ile ilgili yıllık yatırım programını hazırlamak, merkez ve taşra teşkilatından gelen teklif projelerini incelemek, uygun olanları onayla­mak, yatırım ve ödeneklere ait işlemleri yapmak, ödeneği bütçeden temin edilme­yen inşaatlara ait ödenek taleplerini Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına iletmek, Vakfın kararları doğrultusunda gereğini yapmakla da görevlidir.

2. PERSONEL DURUMU

İnşaat Emlak Daire Başkanlığı emrinde halen Emniyet Hizmetleri Sınıfın­dan 1 Daire Başkan Vekili,

Emniyet Hizmetleri Sınıfından 2 Başkan Yardımcısı,

İkisi Emniyet Hizmetleri Sınıfından, biri Genel İdare Hizmetleri Sınıfından, biri Teknik Hizmetler Sınıfından olmak üzere 4 Şube Müdürü, Emniyet Hizmetleri Sınıfında 2 Başkomiser, 4 Komiser Yardımcısı (biri inşaat mühendisi, biri şehir planlamacısı, biri de Jeoloji Mühendisidir), 50 Polis Memuru,Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 11 memur, (genelde meslek lisesi ve meslek yüksekokullarının inşaat, makine, elektrik ve kadastro bölümü mezunudurlar) Teknik Hizmetler Sınıfında; 3 Mimar (biri Şube Müdürü), 3 İnşaat Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 8 Tekniker, 5 Teknisyen, 4 Teknik Ressam ve 2 Teknisyen Yardımcısı  görev yapmaktadır.

Dairemizde 61  Emniyet,  26 Teknik, 12 Genel İdare ve 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfından olmak üzere toplam 102 personel görev yapmaktadır.

 

3. MEVCUT DURUM BİLGİLERİ

a.HİZMET BİNALARI :Teşkilatımızın hizmet binası ünitesi 1627 olup, toplam blok sayısı 1892 adettir. Ayrıca kiralık hizmet binası ile kirasız ve geçici olarak Teşkilatı­mız hizmetlerine verilen toplam hizmet binası ünitesi 787 adet olup, toplam blok sayısı 793 adettir. Böylece hizmet binası ünitesi 2414 adet,  toplam blok sayısı da 2685 adettir. 

 

b.LOJMANLARTeşkilatımızın lojmanlaşma oranları yıllar itibariyle azalmaktadır. Personel sayısındaki artışa paralel olarak lojman yapamamak, kiralayamamak ve lojmanların satılmasına yönelik politikalar nedeniyle Konut Sektörüne az ödenek verilmesi lojman açığını daha da artırmasına rağmen, lojman yapımına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

 

c.SOSYAL TESİSLER: Personelimi­zin moral yönünden güçlendirilmesi, kendileri­nin, eş ve çocuklarının yararlan­ması, bu arada seminer, konferans ve hizmet içi eğitim hizmetlerinin gereği gibi verilebilmesi için sosyal tesisler önem arz etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda sosyal tesisler planlanmış ve hizmete sokulmuştur.

Halen 57 ilde 61 adet Polisevi bulun­makta,  16 ilimizde Polisevi inşaatları devam etmektedir. 12 ilde 13 adet eğitim ve dinlenme tesisi bulunmakta, 1 ilde (Aydın-Didim) Eğitim ve Dinlenme Tesisi inşaatı devam etmektedir. 6 ilde 6 adet Moral Eğitim Merkezi, 15 ilde 18 Misafirhane, 3 ilde 3 Termal Tesis bulunmakta, 1 ilde de (Afyon) Termal Tesis inşaatımız devam etmektedir. Ayrıca 20 ilimizde 26 adet lokal bulunmaktadır. 5 ilimizde ise sosyal tesisimiz bulunmamakta olup, proje ve ödenek konusunda çalışmalar sürdürülmekte­dir.

 

d. ARSALAR : Teşkilatımızın ihtiyacı olan bina yapımı için ülke genelinde Genel Müdürlüğümüze tahsisli 986 arsa (18.266.413,62 m2 ) bulunmaktadır.

 

e. POLİS ATIŞ POLİGONLARI  : 40 ilde atış poligonu bulunmakta, , 41 ilde ise atış poligonu bulunmamaktadır. 6 ilde ise 2’şer adet atış poligonu bulunmaktadır. İmkanlar nispetinde poligon ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Polis Meslek Yüksek Okulları­mız ve Eğitim Merkezlerimizden 21’inde atış poligonu bulunmakta, 7’sinde atış poligonu bulunmamaktadır.

 

f. POLİS ŞEHİTLİKLERİ  : Teşkilatı­mız mensuplarından şehit olanların aileleri­nin istekleri doğrultusunda il merkezlerinde “Polis Şehitlikleri” oluşturulmuştur. Halen 32 ilde Polis Şehitliğinin bulunmakta, 23 ilde Polis Şehitliği bulunmamaktadır. 26 ilde ise Polis Şehitliği için arsa tahsis çalışmalarının devam etmektedir.

 

4. MİMARİ PROJE ÇALIŞMALARI 

Dairemizce yürütülen hizmetlerden biri de, inşaat yapılacak arsalara TİP projeler uymadığı takdirde, arsa oluşumuna göre özel mimari projelerin hazırlanmasıdır.

TİP projeler, Teşkilatımızın da görüşleri doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından tam takım (mimari, betonarme, makine ve elektrik tesisatı projeleri gibi) olarak hazırlanmaktadır. TİP projeler İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir. Arşivimizde halen yaklaşık 20 ayrı TİP proje (İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, lojmanlı-lojmansız karakol, lojman, Polisevi, Polis Okulu, Trafik Kontrol İstasyonu, Bölge Trafik Binası, dinlenme tesisi v.s.) bulunmaktadır. Ayrıca arsa bilgilerine uygun olarak yapılmış çok sayıda ÖZEL MİMARİ PROJE mevcuttur.

 

5. 2001 YILI FAALİYETLERİ (Bütçe, Vakıf, Mahalli imkan dahil)                                      

Güvenlik Sektöründe 42 adet hizmet binamız, Konut Sektöründe 568 lojmanımız, Ulaştırma Sektöründe 10 adet hizmet binamız, Eğitim Sektöründe 1 adet hizmet binamız bitirilerek hizmete girmiştir.

Halen inşaatı devam eden; ödeneği mahalli imkanlarla ve T.P.T.G. Vakfınca sağlanan 64 adet inşaatımız, ödeneği bütçeden sağlanan 112 adet inşaatımız devam etmektedir. Güvenlik Sektöründeki kesin hesap listesinde 34 adet inşaat bulunmaktadır. (Güvenlik Sektörü onay aşamasındadır)

 

6. ONARIM HİZMETLERİ

Dairemiz bina onarımları ile ilgili olarak illerden gelen keşif özetlerini inceleye­rek, ödenek durumuna, onarımın önem ve önceliğine göre ihtiyaçları karşıla­maktadır.

 

7. T.P.T.G.VAKFI YARDIMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü Yatırım Programında yer alan, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle Genel Bütçeden ödenek gönderilemeyen inşaatların bir an önce tamamlanması için T.P.T.G.Vakfınca yardımlar yapılmaktadır.

 

Arz ederim.