Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

IPA NEDİR? NELER YAPMAKTADIR? TÜRKİYE BAŞKANLIĞI’NIN HİZMETLERİ…

 

 

Ahmet GÜZEL[*]

 

03 ve 04 Temmuz 2004 tarihlerinde Boludağı Polisevi Tesislerinde yapılan IPA Türkiye II. İl Şube Başkanları ve Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısına Denetim Kurulu üyesi olarak katıldım.

Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunmasından sonra ev sahibi Bolu İl Emniyet Müdürü ve Bolu Şube Başkanı Sn. Mehmet YAZICI’nın konuşmalarından sonra IPA (Uluslar arası Polis Birliği) Türkiye Başkanlığı Genel Başkanı Dr. Recep GÜLTEKİN, 2004 yılı içerisinde yapılan hizmetleri anlattı. Karşılaşılan sorunları ve çözüm için yapılan çabalar özetledikten sonra İl Şube Başkan ve temsilcilerine alfabetik sıra ile söz verdi.

Yaklaşık 50 konuşmacının söz alıp konuştuğu Boludağı toplantısında; Cumartesi-Pazar günü için hazırlanan gündem çok iyi bir organizasyon ve  planlama sonucu ilgililer ve katılımcılar açısından verimli bir şekilde değerlendirilmiştir. Görüş, öneri, tenkit, eleştiri, tespit ve çözüm yollarının tartışıldığı 2 günlük süre içinde verilen çay-kahve molaları dışında Bolu İl Emniyet Müdürümüzün organize ettiği Abant Gölü gezisi ile Gölcük  gezisi katılımcılara yeni ufuklar açtı. Hem ülkemizin güzel iki gölünün orman denizi ile buluşmasını izledik. Hem de ülkemizin birçok ilinden farklı iklim ve güzellikler ile tarihi özelliklere sahip kentlerden gelen katılımcıların hayranlıkla izlemeleri yanında birbirleriyle kaynaşmalarını izledik.

Boludağı Polisevinin (eksikliklerinin olmasına rağmen) yeni hizmete açılışının ilk konut kabul etme ve uğurlama organizasyonundaki başarıyı da belirtmek isterim.

IPA II. İl Şube Başkanları toplantısında en çok tartışılan konuların başında üyelerden gelen IPA nedir? Neler yapmaktadır? Sorusu bu yazımızın başlığını oluşturmaktadır.

Bakanlar Kurulu’nun 94/5965 sayılı Kararında; “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkezi İngiltere’de bulunan Uluslararası Polis Birliği (IPA) ne üye olunmasına izin verilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 03.09.1994 tarihli ve q99905 sayılı yazısı üzerine 26.03.1987 tarihli ve 3335 sayılı Kanunun 1.Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10.08.1994 tarihinde kararlaştırılmıştır.

IPA, 1 Ocak 1950 tarihinde ilk olarak İngilterede oluşturulmuştur. Kuruluş amacı; “Halka hizmet olan, din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve rütbe ayırımı gözetmeksizin, aktif olarak çalışan veya emekli polislerden oluşmuş, hükümetler dışı bağımsız bir sivil toplum örgütüdür.

62 ülkede 320 binin üzerinde üyesi bulunan IPA’nın amacı; Uluslararası işbirliğini geliştirmek, üyelerin mesleki deneyimlerini arttırmak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, sosyal dayanışma anlayışı içinde dünya barışına katkıda bulunmak için tüm gücünü kullanmaya çalışmaktır. Bu amaçla uluslar arası organizasyonlara aktif olarak katılmaktadır.

IPA’nın ne olduğunu yukarıda özetledik. Bu bilgi IPA Türkiye Başkanlığı’nın hazırlayıp bütün illere dağıtılacağı bildirilen IPA kitapçığında mevcuttur. Burada belirtmeden geçemeyeceğim bir hususu hatırlatmak isterim. Anılan kitapçıkta bazı üyelerimizin iş adresi ve telefonlarının yazılmadığı, çok yoğun iş hacmi içerisinde gözden kaçtığını düşündüğüm bu hatanın yeni baskıda düzeltileceğini ümit ediyorum.

Ancak; IPA’ya üye olmuş veya üye olmayı düşünen Emniyet Mensuplarımız; yukarıdaki tanımlama ve görevlendirmenin dışında, IPA’nın üyelere ne kazandıracağı, üyelere nasıl bir sorumluluk yüklediği, üyelere nasıl bir maddi kaynak sağlayacağı, IPA organizasyonu sayesinde yurtiçi ve yurtdışı seyehatlerden kendisinin de görevlendirilmesi, gezi yanında uluslararası mesleki incelemelerde görgü ve deneyimlerini artırma, bir yurtdışı gezisi ile dünyaya açılma ve ufkunun açılması gibi istek ve önerilere cevap bulabilir miyim? diye sormaktadır.

İllerden gelen bir çok temsilcimiz, üye kaydedememekten, IPA’yı bir çıkar amaçlı örgüt gibi değerlendirilmekten rahatsız olduklarını anlattılar. Özellikle bu olumsuz yaklaşımın giderilmesi hususunda Genel Merkezle birlikte yeni organizasyonlar yapılması suretiyle çok daha geniş katılımla üyeleri memnun edecek çabalar içerisine girilmesi istenilmektedir.

Esasen; her kuruluş üyelerine sorumluluk yüklediği gibi; külfetin yanında varsa nimetlerinden de (eşit şekilde olmazsa bile) asgari düzeyde yararlandırmak durumdadır.

IPA Türkiye Başkanlığının ilk yıllarını kuruluş, düzenleme, tanıtım ve hazırlık aşaması olarak kabul edersek, ileride üyelerin yurtdışı seyahat, yurtiçi geziler, kültürel mirasımızın uluslararası düzeyde tanıtımı, Türk Polisi’nin başarılarının IPA çerçevesinde dünyaya tanıtım, uluslararası diğer ülkelerdeki Polis Teşkilatlarının hizmetleri ile ülkemizdeki polisiye hizmetlerinin karşılaştırılması, dersler çıkarılması, Türk Polisinin kullandığı araç-gereç ile hizmet yürütülen mekanların yeterliliği, ayrılan bütçelerin karşılaştırılması gibi önemli değerlendirmelere imkan tanınması sağlanabilecektir.

Bu toplantıya katılanlar, çok geniş bir perspektifle ileriye dönük hedeflerini anlattılar. Her katılımcı IPA’nın mevcut durumunun daha ileriye gitmesinde birer elçi olduğunu, bunun tanıtımı ve organizasyonunun iyi yapıldığı takdirde hem üyelerimizin hem de IPA’nın  çok daha iyi yerlere götürülebileceğinin bilinci içinde ayrıldılar.

Toplantıda tartışılan konulardan biri de IPA hizmet odaları ile IPA evlerinin temini konusu idi.

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün IPA’nın üyesi olan bir kuruluş olması nedeniyle tüm illerimizde İl Emniyet Müdürlerince uygun görülecek bir odayı bu amaçla tahsis edebileceği; Belediye ve Kültür Bakanlığı birimlerinin desteği sağlanarak kültürel mirasımızı yansıtan binaların onarım ve restorasyonu yapılarak IPA Evi olarak kullanılabileceği, ayrıca; kapatılan Polis karakollarımızın binalarının bu amaçla değerlendirilmesinin önerilebileceği vurgulandı.

Birçok üyemiz Sayın Genel Müdürümüzün, İl Emniyet Müdürleri toplantılarında IPA üyeliği ve IPA hizmetleri ile ilgili İl Emniyet Müdürlerinden bilgi istemesi, ilgi ve katkılarının arttırılması yönünde yazılı ve sözlü emirlerinin çok olumlu yansımaları olacağını belirttiler.

Denetim kurulu üyesi olarak IPA Genel Merkezindeki dosya ve belgeler üzerinde ayrıntılı raporumu önümüzdeki günlerde hazırlayıp IPA Türkiye Başkanlığına sunacağım.

Doğru bilgi, sağlam iletişim ve iyi bir yönetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi için IPA kitapçığında açıklayıcı, yol gösterici hususlar mevcuttur.

Özellikle; IPA kitapçığının ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Konular başlıklı bölümde tutulacak defterler ile ilgili ayrıntılar IPA şubelerimizce yerine getirildiğinde herhangi bir eksiklik ve aksaklık kalmayacaktır.

Bu çerçevede: Her IPA şubesince; a) Üye Kayıt Defteri, b) Karar Defteri, c) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri, d) Gelir ve Gider Defteri, e) Demirbaş Defteri ve f) Alındı Belgesi Defteri gibi defterlerin düzenli,  eksiksiz ve zamanında tutularak örnek bir çalışma sağlanması önem arzetmektedir.

IPA Türkiye Başkanlığı Genel Başkanı Sn. Dr.Recep GÜLTEKİN Başkanımızın, “eksikliklerimizi bilmek ve gidermek üzerimize düşen en önemli sorumluluktur.” Yaklaşımından yola çıkarak iğneyi kendimize batırırsak ve il il kendi yapacaklarımızı düzenli, sağlam ve anlaşılır bir uslupla üyelere anlatırsak bir sene sonra 2005’te gerek kayıtlı belgeleriyle, gerek gelişmiş yapısı  ve arşiv zenginliğiyle, gerekse basılı belge ve dökümanı ile son derece mesafe almış bir IPA’nın uluslararası toplantılarına ev sahipliği yapabilecek duruma gelmesi hayal olmayacaktır.

IPA dostluğunda yeniden buluşmak ve görüşmek dileğiyle.[*] Emlak Şube Müdürü, IPA Türkiye Başkanlığı Denetim Kurulu Üyesi