Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

GÜNÜMÜZ POLİS TEŞKİLATLARININ KULLANDIĞI VEYA KULLANMAYI PLANLADIĞI SAYISAL TELSİZ SİSTEMLERİ

 

(Geçen Sayıdan devam)

Yavuz TOKER

1.Sınıf Emniyet Müdürü

HaberleşmeDaire Başkanı

 

Sanayileşmenin hızlanması, nüfusun artması, haberleşme ve ulaşım imkanlarının gelişmesi sosyal hareketliliğin artmasına neden olmaktadır. Buhareketlilik kamu güvenliğinin sağlanmasının ve kamu hizmetlerinin sunulmasının daha etkin, daha hızlı ve daha yaygın yapılması gerekliliğini ortayaçıkarmaktadır. 

Kamu güvenliğinin sağlanmasında eskiden basit olaylar ile karşılaşılırken, son zamanlarda; karmaşık, bölgesel ve hatta organize olaylar ileuğraşılmaktadır. Diğer taraftan; artan trafik kazaları ve yaygınlaşan dağcılık ve kayak sporları ile deprem, sel ve çığ gibi doğal afetler ve ormanyangınlarında kurtarma, tahliye ve halka yardım hizmetlerinin önemi daha da artmıştır. Bu nedenle Haberleşme Dairesi Başkanlığı olarak TürkPolisinin ses ve verinin bütünleştiği sayısal bir ortam üzerinden, konuşmanın ötesinde veri bazlı uygulamaları sunan hızlı ve güvenilir haberleşebileceğibir sistem için araştırmalara başlamış ve araştırmaya devam etmektedir. İşte bu amaçla araştırılan telsiz haberleşme sistemlerini açıklayalım.

 

TETRA

 

1990 yılında ETSI tarafından geliştirilmesine başlanmıştır. Bu amaçla RES (Radio Equipments and Systems) bünyesinde bir çalışma grubuoluşturulmuştur. TETRA, bütün profesyonel telsiz kullanıcılarının kapsandığı ses+veri ve/veya optimize paket veri sistemlerinden oluşan sayısal vehücresel bir telsiz haberleşme şebekesidir. TETRA, (TErrestrial Trunked RAdio), ETSI tarafından kabul gören yegane açık standartlı profesyoneldigital telsiz standardıdır. Cep telefonlarının standardı olan GSM gibi TETRA da ETSI tarafından Avrupa’da başlatılan ve dünya çapında yayılan enyeni haberleşme standartıdır.

TETRA, TDMA (Time Division Multiple Access) tabanlı bir teknoloji olup, standart bir dizi açık arabirimler, çağrı özellikleri ve protokollerletanımlanmıştır. Standartlar özellikle profesyonel telsiz kullanıcılarının talepleri doğrultusunda tasarlanmıştır. TETRA full duplex bire bir digital hücreselmobil telefon özelliğine ek olarak yüksek güvenilirlik ve emniyette entegre data taşıyabilmekte, mesaj özellikleri içermekte ve en belirgin telsiz özelliğiolarak bir kişinin aynı anda birçok kişiye/takımına ulaşma imkanı vermektedir.

TETRA standartlarının avantajları:

 

-Son kullanıcıya belirli bir üreticiye bağlı kalmadan çoğul satıcılı pazardan istediği markayı seçme imkanı sunma, böylece son kullanıcıTETRA standardında aynı GSM de olduğu gibi birbiriyle uyumlu çalışan farklı markalar arasından istenilen cihazların seçilmesi şansı olmaktadır.

-Son kullanıcı ve üreticiler için ileriye dönük güvenilir yatırım planları yapma imkanı

-Şimdilik Avrupa için sınır ötesi etkin haberleşmeyi sağlamak için frekans uyumuna gidilmesi

-Açık standart olmasının getirdiği avantajla ürün geliştirmesine ve fiyatlara getireceği rekabet ortamı

 

 

 

 

 

 

 

TETRAPOL

TETRAPOL, Fransız PMR üreticisi olan MATRA tarafından ortaya atılmış bir sistemdir. Bu sistem temel olarak FDMA kanal erişim tekniğive GMSK modülasyon yöntemi üzerine kurulmuştur. Sistemin temel özelliği , denenmiş ve karmaşık olmayan teknolojileri kullanmasıdır. Bu sistemTETRAPOL adıyla standartlaşma aşamasına girmeden önce MATRA tarafından ACROPOL adıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.Sistem analogtelsizlerle uyumlu değildir, ancak herhangi bir standarttaki analog telsizlerle sistem içi telsizlerin görüşebilmesi için kullanıcıya özel geçiş birimlerigeliştirilmektedir. Bu geçiş birimleri sistem standartlarına dahil değildir.

APCO 25

 

APCO (Association of Public Safety Communications Officials), ilk olarak 1976-1979 yılları arasında güvenlik grupları tarafındankullanılacak trunk sistemi ile ilgili fonksiyonel sistem gereksinimlerini APCO 16 projesi ile yayınladı. Ancak APCO 16’da belirtilen gereksinimlerikarşılamak üzere farklı firmalar tarafından ortaya atılan ürünlerde birlikte çalışma problemleri ortaya çıktı. Bu çalışmada ortaya çıkan problemlerdenyola çıkılarak APCO 25 projesi çalışmaları başlatıldı. 
Var olan konvansiyonel ve trunk sistemlerinin çalıştığı tüm frekans bantlarında çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasındaki başlıcahedefler şunlardır:

-Var olan frekans kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak

-Sistemin kullanıldığı süre boyunca birçok üreticiden destek alabilmek

-Kullanıcı grupları içinde ve kullanıcı grupları arasında güvenilir haberleşme sağlamak

-Kullanımı kolay cihazlar tasarlamak.

-APCO 25’i diğer ikinci nesil sayısal sistemlerden ayıran en önemli özellik mevcut analog konvansiyonel telsizler ile de görüşme sağlamasıdır.

SAGE2000

ASELSAN, telsiz sistemleri konusundaki bilgi birikimi ile sayısal teknolojisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, iç güvenlikbirimlerinin ve diğer profesyonel telsiz kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak SAGE2000 Sayısal Geniş Alan Kaplama Telsiz Sistemi’ni geliştirmiştir. SAGE2000; bir metropolü kapsayan büyük bir alan üzerinde telsiz haberleşme altyapısını sağlayan bir Geniş Alan Şebeke sistemidir. SAGE2000altyapısı; hücresel, esnek ve genişleyebilir yapıdadır. Metropol alanları kapsayan altyapı (yerel yapılandırma) mevcut haberleşme şebekelerinebağlanarak bölgesel veya ülkesel yapılandırmalara kadar genişletilebilmektedir.

Sistemde, güvenlik güçlerinin telsiz üzerinden emniyetli haberleşmesini sağlamak üzere kripto özelliği bulunmaktadır. ASELSAN’ın geliştirdiğikripto algoritmasına, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)’nden “GİZLİ” gizlilik dereceli onay alınmıştı

 

Yukarıda bahsedilen sistemlerden sadece TETRA sistemi (cep telefonunda olduğu gibi) Avrupa Telekominikasyon Birliği tarafındanonaylanmış olup üreticileri olan nokia, motorola, markoni, simoco gibi daha birçok uluslarası firmalar tarafından standartlara uygun bir şekilde üretimyapılmaktadır. Buda diğer sistemlerde olan firmaya bağımlılığı önlemektedir.

Bitti                                                                                             

                                                                                                                        Son…