Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Genel Yayın Yönetmeni’nden İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARIMIZ

 

 Özgüner POLAT[*]

 

İnsan Hakları bir gün herkese gerekli olur. Sonuçta insanız. En çok insan haklarını ihlal eden “Polis Teşkilatı” olarak gösterilmeye çalışılsa da bu gerçek değildir. Aksine İnsan Hakları ihlal edilen kuruluşların başında “Polis Teşkilatı” gelir. Çalışma saatleri, aldığı maaş, oturduğu ev itibariyle polise insan gibi yaşama imkanı verilmemektedir. Siz hiç Çankaya, Kavaklıdere, Gaziosmanpaşa’da apartman dairesinde oturan bir polis memuruna rastladınız mı? Polislerin çoğunluğu Ankara’nın varoşlarında oturur. Çocukları bu semtlerin okullarında öğrenim görür. Bu çocukların gelişmiş okullarda okuma hakkı yoktur. Üniversite giriş sınavlarında bu gelişmiş okullarda okuyan çocuklarla yarışırlar. Bu adalet mi? Şayet bu semtler de (Çankaya, Kavaklıdere gibi) oturan bir polis olursa derhal hakkında geliri ile uygun yaşamamaktan tahkikat açılır. Bu maddeyi içeren tüzükle devlet resmen polise “sen aldığın ücretle insanca yaşayamazsın” demektedir. Bu da insan haklarını ihlaldir. Polis mesleği mensubu olarak insan haklarımızı savunabilmek için önce kendimiz insan haklarına saygılı olalım.

Derneğimiz ve Çağın Polisi Dergisi insan hakları konusuna önem vermektedir. Elinizdeki dergi otuzuncu sayıdır. Otuz sayının onaltı sayısında insan hakları hakkında bilimsel makaleler yayınladık. Birinci ve ikinci  sayımızda Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ramazan Er’in “İnsan Hakları ve Polis”, “Avrupa İnsan Hakları ve Polis”, üçüncü sayıda Ordu Valisi Sayın Kemal Yazıcıoğlu’nun “AB İnsan Hakları ve Polis”, altıncı sayıda Emniyet Müdürü Sayın Mümtaz Karaduman’ın “Güvenlik Hizmetleri ve İnsan Hakları” onuncu sayımızda Emniyet Amiri Sayın Ersan Akbaba ve Kom Yrd Sayın Bünyamin Turgut’un “İnsan Hakları Bağlamında Gözaltı Koşullarının Düzeltilmesi”, onsekizinci sayıda Komiser Sayın Mustafa Özkavak’ın “ İnsan Hakları ve Polis”, ondokuzuncu sayıda Emniyet Amiri Sayın Ersan Akbaba ve Komiser Sayın Mustafa Özkavak’ın, “İnsan Hakları Alanında Yapılan Çalışmalar”, “İnsan Hakları Polis İçin Nedir? Ekmektirrrrr!”, Yirminci sayıda Başkomiser Sayın Şükrü Yüksel ve Komiser Sayın Mustafa Özkavak’ın “İnsan Hakları Konusunda Yapılan İyileştirme Çalışmaları”, “Bir İnsan Hakları Çözümlemesi: Öğretim eşittir eğitim midir? Tabii ki Hayır”, yirmibirinci sayıda Komiser Sayın Mustafa Özkavak’ın“Bir İnsan Hakları Çözümlemesi, Klasik Demokrasi”, yirmibeşinci sayıda Yard.Doç.Dr.Sayın Bedri Eryılmaz ve Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ramazan Er’in “Bir İnsan Hakkı Olarak Korku Duymama Hakkı ve AB Uyum Yasları”, “İnsan Hakları ve Polis” yirmialtınca sayıda Gaziantep Emniyet Müdürü Sayın Feyzullah Arslan’ın “e-Polis (İnsan Haklarına Saygılı Polis)” Yirmialtı, yirmiyedi, yirmisekizinci sayılarda Başkomiser Sayın Haşim Yalçınkaya’nın “İnsan Hakları ve Özgürlükleri”, yirmisekizinci sayıda Denizli Emniyet Müdürü Sayın İhsan Ünal’ın “ İnsan Hakları ve Polis” başlıklı makalelerini yayınladık. Teşkilat mensuplarımıza bu bilgileri sunduk. Bu demektir ki iki sayıda bir insan hakları hakkında okurlarımızı aydınlattık. Bu makaleleri internet sitemiz www.caginpolisi.com.tr de bulabilirsiniz.

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 12.04.2001 tarih ve Başbakanlık Teşkilat Kanununda değişiklik yapan 4643 sayılı kanunla Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu kanunla belirlenmiş olan görevleri ilgili maddede şu şekilde düzenlenmiştir.

            Madde 17/A- Görevleri

a) İnsan Hakları ile ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

b)  İnsan Hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını değerlendirmek, uygulamada ve mevzuatta görülen aksaklıkların giderilmesi ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının insan hakları alanında taraf olduğu uluslar arası belgelerle uyumlu hale getirilmesi doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine etmek ve bu konularla ilgili önerilerde bulunmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

d) İnsan hakları ihlali iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek.

e) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak.

f)  Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

 

23 Kasım 2003 ve 25298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ile “İl İnsan Hakları Kurulu” ve “İlçe İnsan Hakları Kurulu”nun kuruluş, görev ve çalışma esasları belirlenmiştir.

İnsan Hakları kurulunun amacı, insan haklarının korunmasını sağlamak, insan hakları ihlallerini önlemek, insan hakları ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, toplumu ve uygulayıcıları eğiterek insan hakları ihlallerini sona erdirmektir.

 

                                                                                              Sürecek…..[*] Emekli Emniyet Müdürü, Genel Sekreter, TODAİ Kamu Yönetimi Uzmanı.