Üst Menu
Search
Generic filters

Ana Menu

Çağın Polisi


Kemal YAZICIOĞLU

        Ordu Valisi

 

İnsan yaradılışı gereği toplum halinde yaşayan bir canlıdır. Toplum halinde yaşamasına bağlı olarak bazı özelliklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Toplum halinde yaşamadan dolayı insanda çok olumlu gelişmeler görülmüştür. Toplum halinde yaşama, hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Çevresinden etkilenen insan kendisini yenileme, geliştirme ihtiyacı hisseder. Toplumun birlikteliği zamanla adeta bir sanat haline gelmiş, “birlikte yaşama sanatı” diye ifade edilir olmuştur.

Gerçekten de; her birinin farklı farklı ihtiyaçları olan, farklı özelliklere, kabiliyetlere sahip onca insan birlikte yaşarken çeşitli sorunlarla karşılaşırlar. Bundan dolayı zamanla toplumda uyulması gereken bir takım düzenleyici kurallara ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar örf ve adetlere dayalı kurallar, dini kurallar, görgü kuralları ve çağdaş toplumlardaki yazılı hukuk kuralları gibi kurallardır. Ancak bu kuralların geliştirilmiş olması bir şey ifade etmemiş, bunların düzenlenmesi, uygulanmasının sağlanması ve bazı caydırıcı önlemlerin alınması zorunluluğu doğmuştur. Bu gereksinmelerden dolayı, toplum hayatının en organize şekli dediğimiz Devlet kavramı ortaya çıkmış ve devlet düzeninin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik kurumları görevlendirilmiştir.

Zaman içinde hem Devlet anlayışında, hem hukuk sisteminde hem de bu güvenlik kurumlarının yapısında ve işleyişinde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Toplumsal yapının özellikleri her an değişme eğilimindedir. Gerek teknolojik ilerlemeler gerek insanlardaki anlayış farklılıkları, değişik toplumsal ilişkilere neden olmuş, bu da yeni yeni suç unsurları, kamu düzenini bozucu yeni oluşumlar ortaya çıkarmıştır.

İşte bizim Polis Teşkilatımız da 157 yıldır böyle bir gelişme göstermiş, toplumsal değişmeler paralelinde, çağın gerekleri doğrultusunda kendini yenileyerek, görevini ifa edebilmiştir. Polisimiz her çağda vatandaşların değişik ihtiyaçlarına cevap vermek durumunda kalmış, huzur bozucu, toplum güvenliği ve kamu düzenini olumsuz etkileyen çeşitli unsurlarla mücadele etmiştir.

Bu anlamda çağımızın polisi de üzerine düşen görevi harfiyen yerine getirmektedir. Polisimiz günün gereklerine göre görevini yerine getirirken aynı zamanda kendini geleceğe hazırlamaktadır. Hazırlamalıdır da. Çünkü çağımızda bugün dünden çok farklıdır. Yarının da bugünün aynı olmayacağı muhakkaktır. Her an yeni gelişmeler meydana gelmekte, toplumun her kesiminde yeni yeni oluşumlar görülmekte, teknoloji durmaksızın ilerlemektedir. Teknolojik ilerlemeleri takip etmek, Teşkilatımız için iki yönlü bir öneme sahiptir:

Öncelikle bu ilerlemeler çeşitli kuruluşlar için olduğu gibi, Teşkilatımız için de hizmet kalitesini arttırmak içini kullanılması gereken bir avantajdır. Öncelikle amaç topluma hizmet olduğundan; bunun için bütün imkanlardan yararlanmak gerekmektedir. Teknolojik  gelişmeler de bu imkanların başta gelenlerindendir.

İkinci olarak teknolojideki ilerlemeler bazı çevrelerce kötü amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Bunlarla etkin bir mücadele için Polisimiz her an onlardan bir adım önde olmak durumundadır. Gelişmelerin takibi ve suç odaklarınca kullanılmaya müsait olanları için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuda Polisimiz Dünya standartlarına bir gelişme sergilemiştir. Geçtiğimiz aylarda Bursa’da yaşanan İnternet Suçu ile ilgili olayda Polisimizin başarısı bir çok ülke polis teşkilatlarının takdirine mazhar olmuş, bize de gurur vermiştir.

Bu ve bunun gibi diğer başarıları ile Polisimiz göstermektedir ki her zaman olduğu gibi; bugün de, gelecekte de görevini en iyi şekilde yerine getirecektir. Görevini ifa ederken her zamanki üstün hizmet anlayışı ve fedakarlık duyguları ile çağın getirdiği imkanları birleştirmek Polisimizin başarı formülü olacaktır.